Møde om dansk støtte til biodiversitet

Følgende fire powerpoint presentationer til det fysiske møde i IDA Global Development:

Professor Carsten Rahbek sætter perspektiv på status for global biodiversitet og de fremtidige internationale strategier og målsætninger for biodiversitet. Se Carsten Biodiversity IDA 15 juni2021

Søren Mark Jensen introducerer nyt studie fra Danida: Biodiversitet og naturbaserede løsninger i den globale og danske udviklingsbistand. Soeren Mark præsentation 15 juni2021

Hans Peter Dejgaard fremlægger studie om dansk/international finansiering til biodiversitet. BiodiversityFinance_IDA_presentation (Hans Peter 15 juni2021)

Link til Jakob Kronik fra Verdens Skove (næstformand 92-gruppen) med vigtigste forslag til dansk bistand og COP15. Jakob Kronik oplaeg Biodiversity

Udenrigsministeriet denne link: Biodiversitet i dansk udviklingsbistand_150621_Johanne 

Efter valget i Uganda – hvad er landets fremtid?

Program:  

 • 17.00 – 17.05: Velkomst og program – Hans Peter Dejgaard (formand) 
 • 17.05 – 17.20: Anne Mette Kjær: NRM – hvordan holder det sig ved magten? Anne Mette powerpoints
 • 17.20 – 17.35: Mogens Pedersen: De senere års politiske udviklings Mogens præsentation 
 • 17.35 – 17.50: Astrid Coyne-Jensen: Civilsamfundets voksende udfordringer  Astrid powerpoints
 • 17.50 – 18.30: Q & A     

Oplægsholdere 28 april: 

– Anne Mette Kjær, Professor ved Statskundskab, Aarhus Universitet

– Mogens Pedersen, Senioranalytiker, Dansk Institut for Internationale Studier

– Astrid Coyne-Jensen, Senior Programme Manager, Mellemfolkeligt Samvirke/Action Aid.

 

Generalforsamling 17 marts 2021

Her link til Power-points generalforsamlingen 17 marts 2021og her Parlamentarisk revisor underskrift på regnskab 2020.

Ordinær generalforsamling i IDA Global Development onsdag d. 17. marts 2021, kl. 16:30– 18.00 online.  

Dagsorden iflg. vedtægterne:     

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning
 3. Forelæggelse af selskabets årsregnskab til godkendelse
 4. Fremtidigt arbejde i selskabet samt budget for 2021
 5. Beretning om IDA’s fagtekniske arbejde
 6. Indkomne forslag – forslag skal være formanden i hænde senest den 2. marts 2021
 7. Formand ikke på valg
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af kritisk revisor
 10. Eventuelt

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis, men kræver tilmelding.

Teknologi i Katastofer                    

Mødet blev holdt 27 oktober som et Webinar (og fysisk blev aflyst). Her man du finde præsentationer fra oplægsholderne:

•    Erika Jørgensen, Tidligere Regional Direktør i Østafrika for WFP, som viste denne video og anbefaler også anden video.

•    Signe Yde-Andersen, International Program Direktør, Røde Kors med powerpoints: DRC IDA presentation Signe Yde-Andersen 27 October 2020
•    Carolina Legros, Head of Corporate Partnership, UNHCR med disse powerpoints: UNHCR innovation

Behovet for humanitær bistand er vokset betydeligt det sidste årti som følge at konflikter i mange lande som har drevet millioner på flugt. Dertil kommer naturkatastrofer hvis konsekvenser bliver voldsommere pga. en større befolkning i udsatte områder og senest konsekvensen af COVID i mange lande.  

De humanitære organisationer har, overfor disse øgede udfordringer, iværksat en række innovationer for bedre at kunne levere bistand til tiden og på den mest effektive måde. 

Det er i første række igennem indførelse af ny teknologi, men også ved at i højere grad at sammenkoble den humanitære bistand med forebyggelse og den efterfølgende rehabilitering og genopbygning
 
Historisk har der altid været en sammenhæng imellem humanitær bistand og det langsigtede udviklingsarbejde, men der har også altid været huller og manglende koordinering og reformer er blevet gennemført for at forbedre systemerne gennem årene. Ny teknologi er også med til at forøge både beredskab og indsatser. 

På dette møde vil vi give en oversigt over konteksten og give praktiske eksempler på hvordan ny teknologi bliver brugt i de store humanitære kriser i dag.          

Webinar om grøn omstilling i Indien – Denmark’s cooperation with India on sustainability

IDA Global Development holdt et webinar 29 juni, som du kan streame denne link med optagelsen

Denmark and India have developed a strategic green partnership. What opportunities does this create for Danish institutions and companies and what should you be aware of when working in India?

Like most other emerging economies, India has major environmental challenges, due in part to several decades of growth based on fossil fuels and growing consumption. With its 1,3 billion population India will play a crucial role in reaching the climate and sustainable development goals. At the same time, it is a country where technological development is moving very fast. 

In recent years, Denmark and India have developed a strategic green partnership that includes a focus on climate, renewable energy, circular economy, the water sector, food, and sustainable agriculture. 

What opportunities does this create for Danish institutions and companies and what should you be aware of when working in India?

Program for India 29 June:   

16.30  Welcome
16.35  Jakob Williams Ørberg, Innovation Attaché at the Danish Embassy in Delhi
16.55  Asha Kembhavi, Head of Christian Hansen’s Technology Lab in Pune, India
17.15  Divya Sharma, Executive Director of The Climate Group in India
17.35  Discussion and Questions

The presenters will discuss the following topics, among others:
• Why is India important to look at in terms of sustainability, green transition and climate change?
• How does India and Denmark collaborate on sustainability?
• What opportunities and challenges are there for Danish companies who want to work with sustainability in India?
• Where is the ownership of the green transition in India? Do the environmental challenges affect people’s everyday lives and consumption patterns?

Jakob Williams Ørberg is an Innovation Attaché at the Danish Innovation Center in Delhi, where he works with research and education. He is a social anthropologist and has written a PhD thesis on the elite engineering degree programs in India. The Danish Innovation Center advises Danish organisations and companies on innovation, research and investment in India.

Asha Kembhavi is the head of Christian Hansen’s Technology Lab in Pune, India. She is a bio-technologist and has for several years been working on developing applications for various industries, including the feed industry. She has several years of experience working with market-driven research and innovation. Christian Hansen is a global bioscience company (with Danish roots) that develops ingredients for the food, nutritional, pharmaceutical and agricultural industries. In 2019, Christian Hansen was named the world’s most sustainable company by Corporate Knights.

Divya Sharma is the Executive Director of The Climate Group in India – an international NGO working to unite companies and authorities in the fight against climate change. Divya Sharma is an international expert with 20 years of working experience with climate resilience and urban development. She has a master’s degree in urban planning and a Doctorate in urban climate resilience and is a consultant in a number of Indian and international networks on sustainable development.    

Analyse af finanslovsforslaget for 2020

Et fyraftensmøde blev holdt 24 oktober hos Folkekirkens Nødhjælp i København. På mødet præsenterede journalist Jesper Heldgaard en helt frisk analyse af det nye finanslovsforslag, som giver svar på nogle af spørgsmålene. Analysen gør også arven op for udviklingssamarbejdet fra de 4 år med blå regeringer.
Der kom også kommentarer fra Kirsten Larsen, Christian Balslev-Olesen og Hans Peter Dejgaard (powerpoints Klima og miljø i finanslov 2020). 
Publikationen kan findes på dette link. Den er støttet og udgivet af Timbuktu Fonden.      

Forsiden af analyse af finanslov 2020:

Bistand slutter til Ghana, men hvad så? 

Møde om Ghana’s transformation fra ’Aid to Trade’ mandag d. 4. februar. Her kan åbnes præsentationerne på mødet:

Hjælp til selvhjælp. Det har i årtier været selve formålet med at yde udviklingsbistand. Derfor er det glædeligt, når et land som Ghana erklærer sig parat til at ’move beyond aid’, og at Danmark med udgangen af 2020 kan udfase årtiers udviklingssamarbejde og erstatte dette med fokus på at fremme private investeringer.

Men er Ghana parat til at klare sig selv uden bistand? Hvad er konsekvenserne for de sociale sektorer, at donorerne begynder at trække sig? Har udviklingspartnerne som Danida gjort hvad der var muligt for ansvar for at aflevere tidligere modtagerlande i en tilstand, hvor risikoen for sammenbrud og tilbageslag er minimeret? Åbner det tomrum, de vestlige donorer efterlader, blot døren for nye spillere som Kina, Indien, Tyrkiet etc.?

Det er nogle af de spørgsmål, der vil blive belyst og diskuteret, når IDA Global Udvikling afholder offentligt møde om Ghanas transformation fra ’Aid to Trade’.

Er danske erfaringer relevante for myndighederne i andre lande? 

IDA Global Development har holdt et møde om Myndighedssamarbejdet 22 november 2018.

Formålet med mødet er at give de fremmødte viden om myndighedssamarbejdet, som en del af dansk udviklingssamarbejde. Der er i Danida’s budget afsat ca. 120 mio. kr. årligt til Myndighedssamarbejdet. Mødet vil belyse disse spørgsmål: 1) Hvad går Myndighedssamarbejdet ud på? 2) Hvad får myndigheder i udviklingslande ud af samarbejdet med danske myndigheder? og 3) Hvordan fungerer denne type videns-overførsel? 

På mødet vil der være oplæg om Myndighedssekretariatet fra Udenrigsministeriet, Sundhedsministeriet samt medarbejdere fra partnerorganisationer i Colombia og Indonesien, der er i København for at deltage i et to-ugers kursus hos Danida Fellowship Centre. Der bliver også være mulighed for sidde i grupper,  hvor der vil sidde personer fra Mexico og Vietnam om sundhed. Ved andet bord fra Colombia om fødevarer og et tredje bord fra Indonesien og Kenya omkring samarbejdet med Danmark på miljøområdet.    

Baggrund: 26 vækstrådgivere med sektorfaglig ekspertise er placeret på danske ambassader i 14 lande i Asien, Afrika og Latinamerika. De har som opgave at fremme et samarbejde mellem disse landes myndigheder og myndigheder i Danmark, herunder at bidrage til at fremme bæredygtige løsninger i partnerlandene gennem sektorsamarbejder på områder, hvor Danmark har særlig ekspertise. Det forventes samtidig, at myndighedssamarbejdet kan bidrage til at åbne døre for danske brancher og virksomheder på områder, hvor dansk erhvervsliv har særlige kompetencer. Der kan læses mere på dette link på Udenrigsministeriets hjemmeside. 

Endelig gik tidligere IFU-direktørs drøm i opfyldelse

”Jeg havde ikke drømt om nogensinde at skulle opleve en repræsentant for A.P. Møller Mærsk tale så varmt om udvikling side om side med repræsentanter for Danida, der taler så varmt om private investeringer. Men det har jeg oplevet ved dette møde. Tak for det.”

Sådan lød det fra Sven Riskær, frem til 2006 direktør for IFU, Investeringsfonden for Udviklingslande, gennem 28 år, på mødet, ’Afrikas infrastruktur – en sag for danske fonde?’ tirsdag den 12. juni. Mødet var arrangeret af IDA Global Udvikling og trak – trods sommervarmen – mere end 60 deltagere, der tog livligt del i debatten og efter mødet kvitterede med fornemme evalueringer, men også konstruktiv kritik og forslag til forbedringer.

Mødet bød på oplæg fra Joe Nicklaus Nielsen, Partner & CFO, A.P. Moller Capital, Kent Brovn Arp, Investment Director, Direct Equity, PensionDanmark, Morten Elkjær, Vice President, Finance Sector, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), og Lis Rosenholm, vicekontorchef, Vækst, Beskæftigelse og Erhvervsudvikling, Udenrigsministeriet, inden Ole Winckler Andersen, senioranalytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), indledte debatdelen med spørgsmål til de fire oplægsholdere.

Globalnyt var også til stede, og deres reportage kan læses her: https://globalnyt.dk/content/afrikas-infrastruktur-en-sag-danske-fonde

Foromtale af 12. juni-møde til Globalnyt: Nye danske milliarder på vej til Afrika

En række nye investeringsfonde skyder i disse år op for at dirigere danske investeringskroner til Afrika. Hvad er det, de nye fonde kan og vil? Kom med i fondenes maskinrum og bliv klogere på det ved et offentligt møde den 12. juni 2019 i Ingeniørernes Hus.

Af Jesper Heldgaard, freelancejournalist 

Hvorfor etablerer hæderkronede A.P. Møller en Afrika Infrastrukturfond sammen med en række danske pensionskasser med et mål om at nå en kapital på 1 milliard dollar? Hvad er det for projekter, og hvad er det for lande, den nye fond vil investere i? Investeringsfonden blev lanceret i 2017, men har levet en forholdsvis stille tilværelse. Hidtil har offentligheden ikke hørt meget andet, end at fonden har afgivet købstilbud på et energiselskab i Zambia. Men på mødet den 12. juni arrangeret af IDA Global Udvikling vil Joe Nicklaus Nielsen, partner i A.P. Møller Capital, der forvalter fonden, fortælle om formålet med fonden og om de projekter, fonden har i kikkerten.

Pensionskasser har fået øje på Afrika 

Det er ikke mindst kapital fra danske pensionskasser, der skal få Afrika Infrastrukturfonden til at nå målet om at rejse 1,5 mia. dollar. Flere danske pensionskasser har da også skudt penge i fonden, herunder PensionDanmark, der var med fra starten.

Det er langt fra første gang, PensionDanmark, PKA, PFA og andre danske pensionskasser har lagt penge i fonde med dét formål at investere i udviklingslande, især Afrika. Pensionskasserne var med både i den Klimainvesteringsfond, den danske regering etablerede i 2014 med en kapital på 1,3 milliarder kr., der snart er brugt op. De er også med i Landbrugsinvesteringsfonden fra 2016 med en kapital på 900 mio. kr., der i løbet af i år også vil være fuldt investeret.

Og pensionskasserne ventes også at være blandt de store bidragydere i den Verdensmålfond, regeringen annoncerede i 2016 med en forventet kapital på 4-5 mia. kr. og en lancering i løbet af denne sommer. Men hvorfor er Afrika og udviklingslande blevet interessante investeringsobjekter for danske pensionskasser? Det vil Kent Brovn Arp, Investment Director i PensionDanmark fortælle om.

Det startede med ’Kaffefonden’

Mens Afrika Infrastruktur Fonden og de andre fonde er nye, så har IFU, Investeringsfonden for Udviklingslandene, mere end 50 år på bagen. Den blev stiftet i 1967 og var oprindeligt finansieret af den danske stats indtægter på den told, der dengang var på kaffe. Derfor blev den de første år kaldt ’Kaffefonden’. IFU har stået som forvalter af både Klima- og Landbrugsinvesteringsfondene og skal også forvalte den nye Verdensmålfond.

Årtiers erfaringer med at forene udviklingsmål med økonomisk afkast vil Morten Elkjær, Vicepræsident i IFU, fortælle om, mens Lis Rosenholm, chefkonsulent i Udenrigsministeriet kontor for vækst, beskæftigelse og erhvervsudvikling, vil berette om, hvad Udenrigsministeriet gør for at sikre, at fondene nu også skaber udvikling.

Kom med i maskinrummet – og stil spørgsmål

Målet med mødet er først og fremmest at gøre folk klogere; at få et kig ind i maskinrummet på fondene og aktørerne bag dem og deres bestræbelser på at gå nye veje for at rejse kapital til de enorme investeringer, der skal til for at nå Verdensmålene.

Men der bliver også rig mulighed for at stille spørgsmål. Den del af arrangementet indledes af Ole Winckler Andersen, senioranalytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), der bl.a. vil spørge ind til, hvordan fondene sikrer sig mod ’hvide elefanter’ og mod, at de fattige lande med de mange projekter havner i en ny gældskrise. 

Læs mere:

https://globalnyt.dk/content/ny-maersk-fond-vil-investere-milliarder-i-afrika

https://shippingwatch.dk/Rederier/article9868100.ece

 

12 juni 2019 mødet om Afrika’ infrastruktur. Mødets 4 oplægsholdere. Fra venstre: Joe Nicklaus Nielsen, Kent Brovn Arp, Lis Rosenholm og Morten Elkjær. (foto: Knud B. Bach)

 

 

Brasilien kræver robusthed

Hermed et kort referat af mødet om Brasilien den 12. marts 2018.

Brasilien er stadig væk Sydamerikas førende sværvægter på det økonomiske område, selvom brasilianske økonomi er skrumpet med næsten 10 pct. siden 2014, Men Brasilien er så småt ved at finde vej ud af den økonomiske krise, imens den politisk krise er dyb – især når det drejer sig om tillidsforholdet mellem vælgerne og regeringssystemet.

Til trods for den politiske og økonomiske krise er Brasilien fortsat et land, der byder på gode fremtidsmuligheder i forhold til f.eks. danske investeringer. Som virksomhed, der gerne vil ind på det brasilianske marked, skal man dog være godt forberedt, alliere sig med en stabil lokal partner samt være robust og rustet til at kunne manøvrere igennem tider med politisk ustabilitet, konjunkturudsving – samt et statsligt og kringlet bureaukrati.

Det var nogle af de overordnede linjer, der blev trukket op på debatmødet ”Brasilien – en sværvægter i politisk og økonomisk krise”, som IDA Global Development havde inviteret til den 12. marts. Flere både unge og ældre blandt de 30 deltagere havde i deres spørgsmål især fokus på forholdene for små eller mindre virksomheder, der gerne vil ind på markedet i Brasilien.

Politiske og økonomiske perspektiver

Tidligere ambassadør i Brasilien i perioden 2009-2014 Svend Roed Nielsen gav et rids af Brasiliens økonomiske udvikling og den politiske kontekst, der har betinget denne. Svend Roed Nielsen har i en årrække arbejdet i Udenrigsministeriet primært i Eksportrådet og beklædt flere ambassadør-og chefposter. Svend Roed Nielsen er tilknyttet Københavns Universitet, CBS, og er med i ledelsen af Latin American Business Forum (LABS) samt senior director i Clean Solutions.

Helle Bjerre, der er vicedirektør i Industrialiserings Fonden for Udviklingslandene IFU Latinamerika, fortalte om IFU på de globale linjer og hvordan IFU hjælper danske virksomheder med at gennemføre projekter i udviklingslande og på vækstmarkeder, og hun gennemgik flere af de virksomhedssamarbejder, der har været i Brasilien, og som IFU har været med til at støtte bl.a. inden for energi-og landbrugssektoren.

Karl Erik Schiøllhammer, professor og prodekan ved Pontifície Universidade Católica i Rio de Janeiro samt gæstelektor ved Aalborg Universitet, gav trak sit kontor i Rio De Janeiro via Skype-video perspektiverne op i forhold til det forestående præsidentvalg og han gav et indblik i, hvordan tilliden er blandt de brasilianske vælgere til det politiske system og regeringen. Samtidig fortalte han om den sociale ulighed/arbejdsløshed som også optager brasilianerne meget. Karl Erik Schiøllhammer har boet og arbejdet i Brasilien siden 1986.

Knud B Bach, som er med i IDA Global Developmenst bestyrelse, præsenterede et konkret eksempel på en vellykket dansk business case i Brasilien (Challenges & Opportunities in Brazil), da han fortalte om, hvordan det er gået med og hvordan ser det ud i dag. Knud B Bach har bl.a. arbejdet som administrerende direktør i Brasilien i 13 år heraf de 8 år som chef for Det Danske Handelskammer i Rio de Janeiro.

Baggrunds Artikler

https://www.economist.com/news/americas/21735649-it-sure-complicates-forthcoming-presidential-election-brazilian-ex-president-lulas

https://nacla.org/news/2018/02/05/long-brazilian-crisis-part-ii

http://denhumanistiskeambassade.au.dk/nyheder/nyhed/artikel/at-arbejde-i-brasilien-er-en-kunstart/

Sociale Iværksættere i Afrika’s Digitale Revolution 2.0

Præsentationer og oplæg kan du finde på denne under-side, som foregik i IDA d. 24 januar 2018 med 70 deltagere.

Sahel – elendighed og ustabilitet bare én grænse fra Europa

Hermed et kort referat af mødet om Sahel d. 2. oktober i IDA på Kalvebod i København.

På et velbesøgt møde om Sahel stillede Kjeld Rasmussen der er Sahel forsker på Geografisk institut, Københavns Universitet spørgsmål ved, hvorvidt der faktisk er tale om en krise i Sahel, eller om vi skal se det som en mere permanent situation, der kun lader sig ændre langsomt. Der har været en stigning i nedbøren de sidste 15 år, og området er blevet grønnere.  Det ser ud til at der vil blive en stigning i temperaturen i området som følge af klimaforandringerne, men nedbøren vil blive meget forskelligt. Se Kjeld Rasmussens  præsentation her:

Mødet startede i øvrigt med at Knud Bach viste nogen 40 år gamle billeder fra Sahel. Se dette link: Knud fotos fra Sahel 1978-1980

Anders Garly Andersen, Chef for Afrika kontoret i Udenrigsministeriets fortalte om udviklingen i Mali fra 2011 til nu. I 2011 var det et fredeligt, lidt støvet land – men i 2012 skete der en implosion med et kup og en sikkerhedskrise. Store dele af landet ligger uden for regeringens kontrol, og vi har oplevet en stigning i radikaliseringen og terrorisme. Det største problem er ”Governance” og regeringernes vilje og evne til at løse deres problemer.

Regeringens interesse for Sahel er stor, da det er en del af en transit rute for migranter til Europa, og da der er en risiko for radikalisering og terrorisme. Derfor har Danmark har øget sin indsats i Sahel og i de kommende år har Danmark planlagt at bevilge 700 – 900 mill DKK til Sahel. Indsatsen kan opdeles i 1) udviklingsmæssige indsatser, 2) den sikkerhedsmæsige indsatser og 3) politiske indsatser.  Der er danske Ambassader i Burkina Faso og Mali – og der er netop udnævnt en ny speciel repræsentant for Sahel og Maghreb regionen. Vi har siden 2012 set en stigning i antallet af Danske humanitære og civil samfundsorganisationer i området.

Anne Højmark Andersen der er program koordinator i CARE Danmark fortalte om CAREs arbejde Sahel. Fokus for CAREs arbejde er ”klimatilpasning”, ”retten til jord” og ”handel skaber udvikling”. Klimaforandringer betyder stigende temperaturer og meget uregelmæssig nedbør. Se i øvrigt hendes præsentation her.

Efter oplæggene var der en livlig debat. Er befolkningstilvæksten et tabu – blev der spurgt fra Salen. Det mente oplægsholderne ikke. Anders fortalte at Udviklingsministeren er meget engageret i dette og Danmark har styrket indsatsen inden for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Kjeld gav udtryk for at der er tilstrækkelig med ressourcer i området til at dække befolkningens behov, hvis de bliver udnyttet mere effektivt. Anne gav udtryk for at styrkelse at uddannelse og styrkelse af kvinders rettigheder er det met effektive for at begrænse befolkningstilvæksten. Problemet er at fordi der er kommet flere mennesker bor de nu uhensigtsmæssige steder.

Der blev spurgt om løsningen er Den Grønne Mur. Kjeld fortalte at det er et koncept der er 80 år gammelt – nu ses det som naturressourceforvaltningsprojekter pletvist i mindre områder hen over Sahel.

Migration blev også diskuteret, bl.a. at landene ikke nødvendigvis er specielt interesseret i at begrænse migrationen, da der er en stor indtægt af fra remitter, og da der altid har været migration på tværs af lande i området. Det er primært Europas interesse. Sahel er gennemgangslande, men ofte stammer migranterne fra de mere velstående områder og ofte er det veluddannede der vil forsøge lykken i Europa.  Migranter søger hen hvor de kender nogen i forvejen.

Det er dog vigtigt at adskille migranter fra flygtningene. Flygtningene er en følge af Boko Haram og situationen i Mali og det er i særligt udstrakt grad børn og kvinder i disse grupper.

Baggrund

Sahelbæltet strækker sig gennem 11 lande fra Atlanterhavet i vest til det Røde Hav i øst – Området er præget af elendighed, fattigdom, hurtig befolkningsvækst, klimaforandring, gentagne ernæringskriser, væbnet konflikt, og vold. Og transit for migration.

Det har altid været et komplekst sårbart økosystem mellem ørkenen i nord og savannen i syd. Delvist under radaren er bæltets internationale rolle ved at øges. I dag er området præget af elendighed, fattigdom, hurtig befolkningsvækst, klimaforandring, gentagne fødevare og ernæringskriser, væbnet konflikt og vold, og transit for migration. Arrangementet vil søge at afdække  årsagerne til krisen i Sahel, se på hvordan krisen ser ud i dag og hvad vil fremtiden bring. Hvad gør Danmark i denne situation og hvad er effekten af dette.

 

Working for the UN

See notes and photos from the meeting with UN agencies at 11 September in the UN City in Nordhavn. The meeting was arranged in collaboration with DJØF, Yngre Læger and UN City Copenhagen. 

———-

Ny dansk udviklingsstrategi – nye mål, men færre midler

Mødet foregik i Ingeniørforeningen 27 september om V-regeringen udkast til ny Danida strategi. Men målene skal nås for et næsten halveret budget og med langt færre ansatte i Danida. Det var sat til debat mellem udviklingsordførere: Michael Aastrup Jensen (V), Martin Lidegaard (RV), Christian Juhl (EL) og Ulla Sandbæk samt to eksperter: Lars Engberg-Pedersen og Adam Moe Fejerskov. Her et link til et journalistisk referat af mødet på Globalt Nyt: Venstre parat til at male dansk udviklingsbistand blå. Et citat: “For fire år siden lykkedes det udviklingsminister Christian Friis Bach, at få samtlige partier i Folketinget til at stemme for en ny strategi for dansk udviklingssamarbejde. Den konsensus synes udenrigsminister Kristian Jensen ikke så optaget af, lyder det fra Enhedslistens Christian Juhl.”
 fire-politikere-til-moedet-p1040590

lars-engberg-oplaeg-p1040589 forsamlingen-til-moedet-p1040591

Mødets baggrund: Hvordan ser de Danmarks fremtidige strategi og konkrete udviklingssamarbejde i en verden, der står over for enorme – og indbyrdes forbundne – udfordringer, der alle kræver globale løsninger: Klimaforandringer, fattigdom, hungersnød og politisk ustabilitet? Verdens ledere har med Verdensmålene og COP21 opstillet ambitiøse mål, som kræver en koordineret og holistisk tilgang til global udvikling. Danmark har forpligtet sig på de samme mål. Hvordan skal og vil Danmark omsætte løfterne fra de ambitiøse erklæringer i praksis? Her et link til opslaget for mødet. 

 

 

 

 

Helle Bjerre fra IFU holder oplæg om Brasilien.

 

Webinar: Dansk bistand til klimatilpasning til eksamen (23 februar 2021)    

Artikel om mødet i Globalnyt. Se flere informationer på denne underside.

Hvad har vi lært af 10 års dansk støtte til klimatilpasning? Evalueringen fremlægges af team-leader Eric Buhl-Nielsen og Kris Prasada Rao, PEMConsult. Powerpoints: Climate adaptation presentation IDA Global 23 Febr2021 
Fremtidens danske støtte til klimatilpasning i lyset af evalueringen. Kontorchef Signe Winding Albjerg, Grøn Diplomati og Klima (GDK) Ministeriets response klimatilpasnings-evaluering_IDA Global præsentation_23feb2021 
Video 5 min på link

 Glem ikke de mest klimaudsatte. Rolf Hernø, Care Danmark Glem ikke de mest klimaudsatte Rolf fra CARE 23febr2021

18.41 Vi afspiller video nr. 2 (4 min) Building climate reliance of nature and people – YouTube 

Grøn kurs ud af krisen – finanslovsforslaget for 2021 og dansk udviklingsbistand 

Et fyraftensmøde blev afholdt 7 oktober i Folkekirkens Nødhjælp, hvor Timbuktu Fonden præsenterede en analyse af finanslovsforslaget for 2021. Rapporten udarbejdet af Jesper Heldgaard kan findes på dette link: Analyse af finanslov for 2021 Jespers powerpoints kan åbnes på dette link: FFL21-analyse Jesper præsentation

Den socialdemokratiske regering lægger både op til at fortsætte og forstærke sin grønne kurs i udviklingssamarbejdet og sit fokus på migration og på Afrika. Men regeringen vil stadig ikke øge bistanden fra 0.7 pct. af den danske bruttonationalindkomst, som næste år falder pga. coronakrisen. Dermed falder den danske bistand også. Så hvilke områder skal betale, når andre får mere?

Det kigger dette års analyse på. Den præsenteres på mødet af forfatteren, der – som tidligere år – er journalist Jesper Heldgaard. Det er også lykkedes at få et par centrale skikkelser til komme og sætte analysen og finanslovsforslaget i perspektiv: Anne Mette Kjær, professor ved Aarhus Universitet og mangeårig forsker i udviklingssamarbejde, fra i år også formand for Udviklingspolitisk Råd, og Christian Friis Bach, stifter af warfair, tidligere udviklingsminister, undergeneralsekretær for FN, generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp og nu selvstændig.   

Program: 

16.30 Kort velkomst ved Thomas Ravn-Pedersen, formand for Timbuktu Fonden, og Hans Peter Dejgaard, formand for IDA Global Udvikling.

16.40: Præsentation af analysen ved den forfatter, Jesper Heldgaard

16.50: FFL21 – udviklingsbistand, der virker? Professor Anne Mette Kjær

17.00: FFL21 – et bud på fremtidens udviklingssamarbejde? Christian Friis Bach

17.10-18.00: Debat og spørgsmål, ledet af ordstyrer Charlotte Harder, engagementsdirektør i Folkekirkens Nødhjælp og medlem af Timbuktu Fondens bestyrelse. Der vil desuden være vin, vand & snacks.       

Møde om udviklingspolitiske prioriteringer 

IDA Global Development afholdt møde 15 september, som du kan læse om i denne artikel på Globalnyt. Dernæst kan du se en optagelse af mødet kan åbnes på dette link, ligesom der er powerpoints med Martin Markussen Oplæg IDA, 15. september 2020 og Nils Boesen  Nils præsentation faglighed.

Efter afbud fra udviklingsminister Rasmus Prehns deltog Lotte Machon, kontorchef for kontoret for Afrika, Politik og Udvikling, om den fremlagte udviklingspolitiske prioriteringer og finanslov §6.3. 

Mødet blev hold kort efter, at regeringen har fremlagt sit forslag til finanslov for 2021 og sine udviklingspolitiske prioriteter for de kommende 4 år. Derudover ønskede vi at sætte fokus på den faglighed, som er en forudsætning for god udviklings- og klimabistand – men er ramt af tyve års besparelser, der har gjort den danske udenrigstjeneste til den mindste i Skandinavien. God kvalitet i bistanden kræver, at der er nok ansatte til en solid vidensopsamling på de forskellige faglige felter i ulands- og klimabistanden.    

Vi har bedt professor Martin Markussen om kort at fortælle om udviklingen i udenrigstjenesten og Nils Boesen kort hvad der er brug for ift. Danida´s faglighed. Link til to rapporter, som omtales på mødet: 

– Udenrigsministeriets 250 års jubilæum. https://www.djoef-forlag.dk/openaccess/oep/full/OEP_1_2020.pdf

– ”Use of Organisation Strategies and Results Reporting for Danish Multilateral Partners”. Nils Boesen. Danida December 2019.

Møde-program med udviklingsministeren 15 september

17.30 Du starter med sandwich i IDA

18.00 Velkomst ved IDA Global Development   

18.04 Efter afbud fra udviklingsminister Rasmus Prehns bliver oplægget fra Lotte Machon, kontorchef for kontoret for Afrika, Politik og Udvikling, om den fremlagte udviklingspolitiske prioriteringer og finanslov §6.3.

18.20 Spørgsmål og kommentarer fra salen  

19.00 Mødet slutter med et punkt om fagligheden og bemandingen til forvaltning af dansk ulandsbistand. Korte oplæg ved:

 • Punkt indledes ved foreningens formand Hans Peter Dejgaard 
 • Indledning Professor Martin Markussen om nedgangen i udenrigstjenestens bemanding de sidste 20 år
 • Konsulent Nils Boesen om hvad brug for ift. Danida´s faglighed 

1925-19.30 Afsluttende bemærkninger fra udviklingsministeren og formanden for IDA Global Development Hans Peter Dejgaard 

Mødet foregår i Ingeniørforeningens største mødesal, hvor der med corona-regler kan være max. 90 deltagere. Vi optager mødet så det efterfølgende kan streames (link på denne hjemmeside).      

Hvad vil vi med den multilaterale bistand? Se præsentationer fra mødet

Her et link til artikel i Globalnyt om dette møde.    

19 februar 2020 blev afholdt et interessant møde om Danmarks multilaterale bistand. Den aktuelle anledning er et nyt evalueringsstudie om brugen af organisationsstrategier og resultat-rapportering i Danmarks multilaterale partnerskaber. Nils Boesen viste PowerPoints (dette link Nils Boesen om multilateral bistand) om denne nye rapport, han har skrevet til Udenrigsministeriet (denne link).   

Dorte Kabell om resultat-styring for multilaterale organisationer og MOPAN. Powerpoints kan ses på dette link: Dorte Kabell om MOPAN. Endvidere link til MOPAN (Multilateral Organizations Performance Assessment Network) (http://www.mopanonline.org/).

Paris aftalen lover 100 mia. USD til klimabistand til ulandene, hvilket Hans Peter Dejgaard gav en status, som viser at der stadig mangler 40% for at nå dette mål. Han fortalte også om et forslag til, hvordan Norge kan forøge deres klimafinansiering med 4 mia. norske kroner om året, som er baseret på Mopan analyser af 18 internationale organisationer. Her er link til PowerPoints Hans Peter om klimafinansiering. I denne rapport kan du få et overblik over dansk klimafinansiering: Danish climate finance report (March 2017). Danmarks seneste rapportering til FN samt studier om Norge og EU kan findes på denne side hos INKA Consult

Endvidere var der oplæg ved Torben Due om erfaringer fra mange år i World Food Program (WFP). Ligesom Niels Richter fra Udenrigsministeriet gav et perspektiv.

Baggrund: 

Danmark bidrager hvert år med mere en 7 milliarder kroner til multilateralt udviklingssamarbejde gennem især FN-systemet, udviklingsbankerne og EU. Hvorfor? Hvordan vælger vi hvem vi støtter og hvor meget de skal have i bidrag, og hvordan følger vi op på resultaterne? Og er det godt nok?

Cirka 30% af dansk bistand er multilateralt. Hvis man inkluderer de multilaterale programmer, vi støtter via vore bilaterale landeprogrammer, så er tallet formentligt over 60%. Der er i dag kun 12 bilaterale landeprogrammer tilbage.

Antallet af ansatte i Danida er reduceret markant gennem en årrække. Dette er formentligt medvirkende til, at dansk udviklingsbistand bliver mere og mere rettet mod multilaterale organisationer. Det udfordrer den måde vi arbejder med organisationerne, hvorledes vi påvirker dem og er en ”kritisk ven” og hvorledes vi høster udviklingsresultater, der realiseres med bidrag fra danske bistandskroner?

Mødet vil diskutere virkemidler for dialog med de multilaterale, herunder brugen af organisationsstrategier, bestyrelsesarbejde, rådgivere og øremærkede bidrag. En særlig udfordring er hvorledes vi høster resultater af de multilaterale indsatser, som med rimelighed kan tilskrives bidrages fra dansk udviklingsbistand.  

Kina webinar 8 juni 2020:         

Her er et link til artikel om Kina mødet, som er bragt i Globalnyt.      

Webinaret handler om Kina’s drøm om at udvikle “the ecological civilisation” frem mod 2050 og erfaringerne fra myndighedssamarbejdets rolle i energisektoren i Kina.            

Civilingeniør Kaare Sandholt øser ud af sin store viden som central rådgiver gennem de sidste otte år hos Kinas ledende tænketank indenfor energi (CNREC). De stod bag den rapporten “China Renewable Energy Outlook 2019”, som klimaminister Dan Jørgensen og den kinesiske viceminister for miljø og økologi, Zhao Yingmin, lancerede på COP25 i Madrid i december 2019.
Desuden vil Tilde Hellsten, der er Chefkonsulent i Myndighedssekretariatet i Udenrigsministeriet i København og tidligere  vækstrådgiver i Beijing fortælle om konkretet oplevelser med at samarbejde med myndigheder i Kina.

Nu og efter corona-krisen i Ghana

Her kan ses 55 min. video optagelse af mødet om Ghana. Og her link til journalist Jesper Heldgaards artikel i Globalnyt: Ghanas fattige er hårdere ramt af kuren end af sygdommen.

Program:  

17.00 Velkomst og ordstyrer – Steffen Rasmussen fra bestyrelsen IDA Global Development

17.15 Ambassadør Tove Degnbol, ambassaden i Accra.

17.40 Ole Pilgaard Stubdrup, rådgiver i Ghana (Cities, Water, and Climate).

Generalforsamling 4 marts 2020  

Den årlige generalforsamling holdes 4 marts kl. 15.30 – 17.15 i IDA Global Development på Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Du kan tilmelde på dette link på IDA’s hjemmeside (kræver du har eller opretter et login).

Her ses årsregnskabet regnskab aaret 2019  og der vil senere blive oploaded beretningen og budget for 2020.

 

Foto fra flygtningelejr i Tanzania, hvor Grundfos samarbejder med PlanBørnefonden om soldrevne vandpumper. Se i næste spalte program for mødet 28 oktober kl. 17

Techvelopment Spring  

Techvelopment Spring er en eventrække arrangeret af IDA, Udenrigsministeriet, DTU og FN Byen i København, for at sætte fokus på brugen af teknologi som forandringskraft i udviklingssamarbejdet, også kaldet techvelopment. I anbefales at kikke på dette link til de kommende 8 arrangementer.  

America First – USAs udviklingspolitik og globale rolle under Trump

Her en artikel om USA-mødet 3 december 2018 bragt i Globalnyt samt foto fra mødet: https://globalnyt.dk/content/trump-fn-og-amerikansk-bistand-krise-eller-kontinuitet

Præsident Donald Trump sætter America First – trækker USA ud af globale aftaler og vil skære i udviklingsbistanden – tre kendere af amerikansk udviklingspolitik i en global sammenhæng trækker perspektiverne op for, hvad America First betyder konkret. 

Referat af generalforsamlingen 2018 

I dette link til referat af foreningens generalforsamling i marts 2018: Referat IDA Global Development Generalforsamling 18 marts 2018_unden underskrift


IDA Young Development Professionals Network (YDP) is an interdisciplinary network of young professionals who share common values of equality, has a keen interest in global development and understand that durable networks are key to personal and global success.  

Working for the UN – meeting September 11, 2018

The UN City, Djøf, IDA and YL invited to an evening in UN City focused on career opportunities in the United Nations. See this sub-page.

Optakt til Danmarks eksamen i verdensmålene

På mødet 27 juni 2017 i IDA Global Development hørte vi om den første officielle danske rapport på bæredygtighedsmålene (SDG), som finansminister Kristian Jensen senere præsenterede i FN i New York. På dette link kan læses artikel i Globalt Nyt om mødet, der handlede om at Danmark for første gang fremlægger sin såkaldte Voluntary National Review-rapport til FN.

Præsentation af de måletekniske udfordringer og løsninger mht SDG rapportering Danmark til SDG eksamen ved ved Niels Ploug, afdelingsdirektør i Danmarks Statistik. Andre oplæg fra Toke Lago von Kappelgaard fra Finansministeriet og Rebecca Anna Reichherzer fra Udenrigsministeriet.

Resultatet af det første danske frivillige nationale gennemsyn af udviklingsmålene – VNR-rapporten (Voluntary National Review Report) vil blive præsenteret til FNs High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) i New York i juli. Rapporten er blevet til under lederskab af Finansministeriet i samarbejde med Udenrigsministeriet. Mange organisationer, institutioner og enkeltpersoner har bidraget. Rapporten forholder sig til den danske målopfyldelse på hjemme- og udviklingsfronten, internationalt og på tværs af de 17 udviklingsmål – på linje med ideerne bag FN generalforsamlingsvedtagelse i 2015 ”Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”.

Myanmar under forandring – muligheder og udfordringer

denne underside (link) kan du et kort referat fra mødet afholdt 30 maj 2017, hvor der også henvisninger til power-point præsentationerne fra Mette Holm, Bjarne Ussing og Mikael Gravers. Det var et interessant møde.

Sociale iværksættere i Afrikas Digitale Transformation

Tirsdag de. 21 marts 2017 i IDA hørte 70 deltagere om unge danske digitale iværksættere dele deres erfaringer fra samarbejdet med iværksættere i Afrika. Det var spændende!

17.00 Introduktion Hans Peter Dejgaard

17.15   Jacob Lennheden. Overblik over iværksættere i KenyaTidl. CEO Yum.co.ke, Stifter Innovate Kenya og Escalino. Jacob præsentation overview 21 marts 2017

17.40   Martin Nielsen, CEO, Mdundo (fra Nairobi via BlueJeans) Martin Mdundo musiktjeneste

18.10  Johan Juul Jensen, CEO, Mobilized Construction Mobilized Construction IDA 21 marts og her en kort video. 

19.05  Teit Knudsen, Founder and CEO, Fuuzo. Teit Knudsen Fuuzo  

19.25  Diskussion og spørgsmål (panel og salen)

20.00 Afslutning

Beskrivelse: Afrikas digitale transformation har skabt nye muligheder for iværksætteri på den digitale front. Nogle af minder om de nye digitale tjenester, som vi ser i Danmark, men mange er også startet af folk, der er trætte af traditionel udviklingsbistand – og derfor vil finde nye innovative måder at skabe jobs og finde konkrete løsninger på.I en tid med kraftigt skåret udviklingsbistand, skal vi finde ny måder hvorpå dansk viden og industri kan gøres relevant i en udviklingskontekst. Både som middel til udvikling men også som muligt fremtidigt handelsmarked.

Ny dansk udviklingsstrategi – nye mål, men færre midler

Mødet foregik i Ingeniørforeningen 27 september om V-regeringen udkast til ny Danida strategi. Men målene skal nås for et næsten halveret budget og med langt færre ansatte i Danida.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs i IDA

Der var 70 fremmødte til mødet med udviklingsminister Ulla Tørnæs tirsdag den 28. februar i Ingeniørhuset. Her et referat af Ulla Tørnæs mødet og på  dette link kan læses en artikel om mødet i Globalnyt. Dette er Ulla Tørnæs præsentation 28 febr. 2017 i powerPoints. Nedenfor to fotos fra mødet.

Foto Marianne Victor og HP DSC_0601

Foto Ulla Toernaes DSC_0597

 

 

 

 

 

Danske NGO´er vil blive i Nepal

Der er stadig masser af arbejde at tage fat på i Nepal i forhold til at støtte en bæredygtig udvikling, og argumenterne for at blive i Nepal er vægtige. Så vi er nogen, der har tænkt os at arbejde videre i Nepal, selvom Nepal ikke længere tælles blandt Danmarks prioritetslande for udviklingsbistand. Så klar lød beskeden fra flere af de veloplagte oplægsholdere, der – fra hver deres indfaldsvinkel – tog fat i nogle af de fodspor, som mere end 25 års dansk udviklingssamarbejde har sat sig i Nepal, da IDA Global Development afholdt debatmødet ”Når Danmark lukker og slukker i Nepal.” ”Ja, jeg er jo lidt ked af titlen på mødet her; Når Danmark lukker og slukker i Nepal. Jeg er nemlig overbevist om, at mange danske NGO´er fortsætter arbejdet i Nepal. Care Danmark har været i Nepal i 25 år, og vi agter at blive. Det tror jeg andre organisationer, der har været der i mange år også, agter. Der er stadig meget arbejde at gøre, ” lød det fra Lisbeth Møller, programchef i Care Danmark. Læs mere om Nepal mødet.

Hvordan etableres en investeringsfond for Grønland?

Møde om at fremme investeringer af pensionsmidler i Grønland blev afholdt 12 september. På dette link kan du finde fire præsentationer fra mødets oplægsholdere. Der er også et link til en video optagelse af mødet (i mp4 format), som du kan afspille. Endvidere en artikel med omtale af mødet Siemens interesseret i at skabe nye lufthavnsmiljøer i den grønlandske avis Sermitsiaq. – Jørn Skov Nielsen (på video fra Nuuk). Departementschef for ministeriet for erhverv, arbejdsmarked, handel i Grønlands regering (Naalakkersuisut). – Kåre Hendriksen. Lektor DTU’s Center for Arktisk teknologi – Niels Christian Fredslund, senior-økonom. Copenhagen Economics – Carsten Dahl, direktør i

Siemens Grønland – Hans Peter Dejgaard, næstformand IDA Global Development. Uummannaq på Grønlands vestkyst

—————-

Velbesøgt møde om Afrikas største vindmøllefarm

På denne underside kan du læse om 2 juni 210156 mødet om det meget store projekt i Kenya. Der er tre præsentationer og journalist Jesper Heldgaards referat fra mødet.

Generalforsamling 16 marts 2016 i foreningen

Generalforsamling blev holdt i IDA Global Development d. 16 marts 2016, hvor referatet kan læses på dette link. Referat_Generalforsamling_IDA Global Development_16 marts 2016_final  Her er links til Formandens beretning marts 2016 og årsregnskab 2015 Aktivitets-årsregnskab final. Budget 2016 fremgår af formandens beretning. Endvidere link til vores foreningen’s strategi Strategi for IDA Global 27.aug.2014 (v 3). Foreningens vedtægterne ses i link her.
 
—————– Tidligere afholdte arrangementer:

Nedenfor ses et udpluk af de sidste arrangementer, som IDA-Global Development (Ulandsfagligt Selskab) har organiseret. Afrika på godt og ondt – i går, i dag, og i morgen. Debatmøde 11. februar 2016 med Henning Kjeldgaard og Peter Tygesen med udgangspunkt i Zimbabwe. Se referat og et par fotos på denne underside. Øget nærområdeindsats som svar på flygtningestrømmen fra mellemøsten – men hvordan? Mødet blev afholdt 26. oktober 2015 med Thomas Thomsen (Udenrigsministeriet), Torben Due (FNs Verdensfødevarerprogram), Hans Lucht (DIIS) og Christer Lænkholm (Folkekirkens Nødhjælp). Et referat er på trapperne. På denne underside kan du læse et kort referat af mødet. Bangladesh and Danmark: Money, textiles and politics? Mødet var d. 20. oktober 2015 med Jesper Nielsen, 3F og Masud Ali, Executive Director, Incidin Bangladesh. Du kan læse mere om mødet på denne underside.

Møde om Danidas store nedskæringer i finansloven for 2016. Her kan I åbne Powerpoints Danida nedskæringer præsenteret på det offentlige møde i foreningen 5. oktober 2015. Endvidere kan I læse artiklen “En gyser udlagt i al sin gru” på dette link i Global Nyt. Du kan læse mere om mødet på denne underside. Fornyelse af Danidas privatsektor program den 7. maj 2015. Her et link til artikel i Globalnyt om mødet. På denne underside kan du finde et referat samt mødets power-points. Ebola – årsager og konsekvenser møde afholdt 27. maj 2015, som du kan læse et referat af på dette link til en underside. Det var arrangeret i fællesskab af Ingeniører uden Grænser, Arkitekter uden grænser og IDA Global Development. Der kan også findes power-point præsentation og fotos fra mødet på undersiden.

Et debatmøde om udenlandske investeringer i Afrikas landbrug. Mødet blev afholdt d. 19. marts 2015. Læs nærmere i denne artikel om arrangementet, ligesom du kan se mere her.

Foreningen havde 30 års jubilæum 26 februar 2015, hvor Mogens Lykketoft holdt oplæg om kommende bæredygtighedsmål (SDG), som skal vedtages når han er formand for FN’s generalforsamling. Se mere her. Den årlige generalforsamling: mødet blev afholdt d. 26 februar 2015. Et referat af generalforsamlingen kan læses her. På dette link kan du se formandens beretning og regnskabstal for 2014. Privatsektor arrangement: mødet blev afholdt d. 2 december 2014. En afrapportering kan læses her. Et møde om “Danida’s nye tilgang til evaluering” blev afholdt d. 27. november 2014 af IDA Global Development, i samarbejde med Dansk Evalueringsselskab og Udenrigsministeriet. Se oplæg og program på denne underside. Debataften om synligheden i dansk udviklingsbistand d. 23. oktober 2014 havde en diskussion omkring Klaus Winkels nye bog: “Udvikling – om Danmarks bistand”. Oplæg af Klaus Winkel, Poul Engberg-Pedersen og Mette Gjerskov. På dette link kan en artikel i U-landsnyt om mødet, ligesom et link til referat af samme møde. Hvad betyder Venstres udspil om at spare 2,6 milliarder kr. til ulande?

Her et link til referat og fotos fra mødet afholdt mandag d. 6. oktober 2014. Deltagere i paneldebatten er: Venstres udviklingsordfører Jakob Ellemann-Jensen, Radikales udviklingsordfører Lone Loklint, og Henrik Stubkjær, Generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp. Mød ingeniører fra Palæstina – og hør om arbejdet i Ingeniører uden Grænser og IDA Global Møderne foregik følgende steder i landet (du kan linke til de detaljede programmer i det følgende): Ålborg d. 15. september kl. 17.00 – 20.00 (Studenterhuset), Århus d. 16. september kl. 16.30- 19.30 (Universitetet), Odense d. 18. september kl. 16.30 – 19.30 (Syddansk universitet) og København d. 23. september kl. 17.00 – 20.00 (i IDA).

  

Meld dig ind i IDA Global Development:

Deltag gratis i arrangementer, hvor du kan være med til at debattere den ulandspolitiske dagsorden eller udveksle faglige erfaringer på tværs. Dermed ofte gratis når der ofte er lidt at spise og drikke  
– Vi er en forening med 1600 medlemmer. Du modtager vores nyhedsmail med kommende arrangementer

Du kan blive medlem af IDA Global Development ved at skrive til vores netværkskoordinator Mette Holck <MH@ida.dk>

Et firma eller oganisation kan også blive kollektiv medlem af IDA Global Development.

Pris: IDA-medlem bliver gratis medlem. Firma-medlemskab koster 800 kr. pr. år. For ikke IDA-medlem: 500 kr. pr. år. Studerende, ikke IDA-medlem: 200 kr. pr. år.   

  

IDA-Global Development (før Ulandsfagligt selskab) er et fagteknisk selskab under IDA, der på tværs af fag laver arrangementer for alle med interesse i dansk deltagelse i det internationale bistands- og udviklingssamarbejde.

      

Tema-møde om bæredygtige flygtningelejre 

IDA Global Development havde er offentligt møde 4 marts 2020. Stadig flere mennesker drives på flugt i hele verden på grund af vold, konflikt og forfølgelse eller klimaforandringer, ulighed og fattigdom. Titusinder ender i flygtningelejre, hvor de bor i årevis. Med årene forvandler nogle af lejrene sig til flygtningebosættelser og integreres med det lokale værtsamfund og økonomi. 

På temamødet den 4. marts slår vi hul på myten om flygtningelejre som midlertidige humanitære foranstaltninger. Fire oplægsholdere giver hvert deres bud på fremtidens bæredygtige løsninger til gavn for både flygtninge og værtslandet. 

Program for mødet d. 4. marts:  

Kl. 17:30 Introduktion og præsentation af temaet og oplægsholderne

Kl. 17:40 James Haselip, energirådgiver ved UNHCR/UNEP DTU introducerer (på engelsk):

The context and bigger-picture issues and trends surrounding refugee hosting in low-income countries.

Kl. 18:05 Simon Turner, lektor ved AMIS, KU taler om paradokser, umenneskeliggørelse og menneskers evne til at skabe sig et hverdagsliv i en flygtningelejr.

Kl. 18:30 – Let spisning og pause

Kl. 19:00 Morten Faurby, senior program manager, Care Danmark, fortæller om CAMP+ – et innovationsprojekt, der vil skabe verdens mest bæredygtige flygtningelejr i Uganda.

Kl. 19:25 Morten Risom, civilingeniør og konsulent hos Lendager Group. Arbejder med udvikling og implementering af lokal plastgenanvendelse i Kyangwali Refugee Settlement, Uganda

Kl. 19:50 – 20.00. Afrunding på mødet. 

Om oplægsholderne og deres fokus:  

James Haselip – energirådgiver ved UNHCR´s technical unit of the Division of Resilience and Solutions. Oplæg på engelsk:

The global clean energy challenge: The opening presentation will summarise the context and bigger-picture issues and trends surrounding refugee hosting in low-income countries, framed by the Global Compact of Refugees. It will then focus in on energy and infrastructure as one specific issue, where UNHCR has launched a global ‘Clean Energy Challenge’ and is working with a range of development partners to seek solutions that benefit both refugees and host communities, especially in protracted situations.

Simon Turner – lektor på AMIS (Center for Advanced Migration Studies) på KU. Han har i over to årtier beskæftiget sig med konflikt, flygtninge og migration og er bl.a. forfatter til ’Politics of Innocence: Hutu Identity and Camp Life’ (Berghahn 2010), som handler om dagliglivet i en flygtningelejr i Tanzania.

Kunsten at skabe et liv i en lejr: Flygtningelejren er fuld af paradokser: Det fratager folk deres identitet, deres historie, deres politik og deres værdighed. Man taler om, at flygtninge i lejren reduceres til biologisk liv; de får mad, husly, medicin, men ikke andet. De lever i midlertidighed. Når man ser lejren i fugleperspektiv, bekræftes man i denne umenneskeliggørelse. Det er dette perspektiv, der møder de fleste konsulenter, NGO-medarbejdere og planlæggere, når de ankommer i fly eller de sidder ved tegnebordet. Lejren præges af rette linjer, orden og repetition. Men man kan også se lejren fra et andet perspektiv: nedefra som fodgænger. Her opdager man, at de rette linjer brydes af snoede stier, trådt af bare fødder, når indbyggerne tager til de nærmeste landsbyer for at handle eller sælge deres arbejdskraft, og når de tager over grænsen for at deltage i den væbnede konflikt, som jog dem på flugt. Fra dette perspektiv ligner lejren mange andre større byer i Afrika. Jeg undersøger dette paradoks og forklarer, hvorledes lejren både er umenneskeliggørende og et sted for et utal af dagligdags projekter.

Morten Fauerby Thomsen – Senior Programme Manager CARE Danmark. Han har ansvar for projekter i Østafrika og har arbejdet med bæredygtig udvikling igennem de seneste 14 år, heriblandt bæredygtigt landbrug, klimatilpasning, partnerskaber med virksomheder, og sammenhængen mellem det humanitære og langsigtede arbejde.

CAMP+ projektet i Uganda – Et innovationsprojekt ledet af CARE Danmark. Projektet har til formål, at skabe verdens mest bæredygtige flygtningelejr i Kyangwali settlement i den vestlige del af Uganda. En ambition, der skal sætte retningen for en række forskellige innovationsspor, som skal finde løsninger på nogle af de store udfordringer man oplever i flygtningelejren. Massiv skovrydning på grund af behovet for brænde og bygningsmaterialer, mangel på fødevarer og indkomstmuligheder blandt flygtninge, udfordringer omkring affaldshåndtering, elektricitet m.m. Igennem et samarbejde med flere danske virksomheder, organisationer og myndigheder i Uganda, forsøger vi at skubbe på udviklingen af nye løsninger, styrke synergieffekterne mellem løsningerne, og etablere nye forretningsmodeller, som også kan gøre det bæredygtigt på længere sigt.

Morten Risom – civilingeniør og konsulent hos Lendager Group, arkitektfirma, konsulenthus og pioner inden for cirkulær økonomi. Morten Risom er produktudvikler og teknisk ansvarlig for Lendagers Ressource Innovation. Hans projektportefølje inkluderer bl.a. udvikling og produktion af facadeplader fra brugte plastikbeholdere, samt akustikpaneler af affaldstekstiler.

Genanvendelse af plastaffald i Uganda: I samarbejde med Care Danmark, KADK, SLA Arkitekter og professor Lene Lange, står Lendager for at udvikle og opsætte en produktionsenhed i Kyangwali Refugee Settlement. Formålet med enheden er at indsamle, sortere og producere plastemner af de store mængder PET flasker og andet plastaffald der findes i lejren. Efter en ressourcekortlægning i lejren i januar 2020 arbejder teamet på nuværende tidspunkt på at klargøre produktionsenheden, udvælge og teste produkter, samt at definere forretningsmodel og den langsigtede implementering/skalering af produktionen. 

Grundfos: Filantropi og forretning hånd i hånd?

Mødet mandag d. 28 oktober. Dette er link til Globalnyt’s journalistisk referat af mødet med overskriften: “Grundfos: Det er nu, dansk bistand skal hæves“.

Program:
– Sådan kombinerer Grundfos filantropi og forretning. Kim Nøhr Skibsted, direktør i Poul Due Jensens Fond.
– Vand til flygtninge og særligt udsatte, Grundfos Teknologi – Vand og Sol i Afrika. Nils Thorup, Programchef for vand i Poul Due Jensens Fond. Se powerpoints: Programchef presentation Grundfos IDAs
– Et partnerskab, der holder vand – erfaringer fra PlanBørnefonden og Poul Due Jensens Fonds samarbejde i Togo? Anne Smith Petersen, Director of Program, Influence and Grants, PlanBørnefonden. Se: PlanBørnefond IDA oplæg
– Forretning: Grundfos i Afrika – med Ghana som case. Pia Yasuko Rask, Sr. Manager, Engagement & Responsibility, Grundfos 
Global Development. 

Katherine Richardson fortæller om rapport til FN’ generalforsamling

Møde blev afholdt 13 maj 2019 med Katherine Richardson. Her er link til artikel om rapporten, som i maj er afleveret til regeringer – og fremlægges på FN’ generalforsamling i september. Første store status på FNs verdensmål er klar Vi er på afveje maj 2019 

Katherine is co-author of the Global Sustainable Development Report (GSDR), which is a key component of the mechanism to follow up and review progress on the 2030 Agenda for Sustainable Development and the SDGs. It is intended to provide guidance from a scientific perspective that will support implementation of the SDGs in ways that integrate economic, environmental and social dimensions.

The first draft of the report will be launched for public review and open for inputs in the week of 13 May. On this occasion, the IDA Global Development’s Young Development Professionals network has invited member of the expert group drafting the report Professor Katherine Richardson to present key insights from the report.  

Møde om Kina i Afrika

Præsentationer fra mødet 7 maj 2019: 

Hvad er det Kina vil i Afrika? Journalist  Jan Larsen powerpoint Kina-i-Afrika 7 maj 2019 Jan Larsen

Belt and Road Initiative i Afrika. Professor Jørgen Delman presentation Kina i Afrika 7 maj 2019 Jørgen Delman er fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, KU
Hvad ved vi om Kinas tilstedeværelse i Afrika? Peter Kragelund præsentation 7 maj 2019 som arbejder på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC.

På foto nedenfor ses Jørgen Delman og Peter Kragelund siddende forrest.    

En fyldt sal med 85 deltagere til mødet:

Generalforsamling 25 marts 2019  

Der blev afholdt generalforsamling mandag 25 marts i IDA Global Development. Her er Referat generalforsamling 25 marts 2019 og her er godkendt IDA Global regnskab 2018.   

Stor vækst i vedvarende energi til landbefolkningen i Kenya

Du kan finde links til PowerPoint præsentationerne fra oplægsholderne, fra 25 marts mødet.

Nairobi prisen til Jesper Heldgaard  

Læs på dette link om, at journalist Jesper Heldgaard er modtager af dette års Nairobi-pris.

Debat med Ulla Tørnæs om finanslov 2018

Det er altså et historisk lavt beløb, I afsætter til udviklingsbistand. Og det i en tid, hvor mange ting peger i retning af, at der er brug for en større indsats: Vi skal nå de ambitiøse Verdensmål, håndtere klimaforandringerne og det Afrika, som migranterne flygter fra. I har skåret ned, mens andre taler om behovet for en Marshallplan for Afrika.” sagde MS’ generalsekretær Tim Whyte på mødet om forslag til finanslov for 2018, som blev diskuteret på møde i IDA Global Development 14 september. Her er link til journalist Jesper Heldgaards fulde artikel på dette link til Globaltnyt.

Kritikken af, at dansk bistand også i 2018 kun bliver på 0,7 pct. af BNI, efterlod udviklingsminister Ulla Tørnæs upåvirket. ”Jeg hører jo ingen protester i Folketinget.  Jeg overværede hele finanslovsdebatten forleden, og ingen nævnte udviklingsbistanden. Socialdemokratiet kom med et såkaldt finanslovsoplæg, der bestod af en masse tekst, men uden tal. Her var udviklingsbistanden heller ikke nævnt. Det forholder sig sådan i dansk politik, at der er enighed om at bruge 0,7 pct. og at bruge dem så godt og effektivt som muligt,” sagde hun – næsten sejrssikkert til en resigneret forsamling.

Her de 3 power-point præsentationer på mødet: 1 Ulla Tørnæs præsentation FL18      2. Bjørn præsentation FL18    3 Sarah om klima FL18


Paradigmeskifte i dansk ulandsbistand tvinger NGO´erne til at tænke nyt

Lige midt i en af de største omlægningsprocesser af dansk udviklingsbistand, var IDA Global Development vært for et veloplagt debatmøde den 20. april. På dagsordenen var omlægningen af civilsamfundsstøtte for cirka en milliard kroner til NGO´ernes udviklingsarbejde og hvad der sker med organisationerne, når de ”konkurrence-udsættes”. Læs hele referatet på dette link. Læs også Globalnyts beretning fra debatmødet på dette link.

Generalforsamling afholdt

På generalforsamlingen 23 februar 2017 blev fremlagt følgende dokumenter: Årsberetning (link til 2017 GF Formandens beretningArrangements-oversigt 2016 og Statistik 2016) Årsregnskab til godkendelse og decharge (link til 2016 Aktivitets årsregnskab IDA Global). Link til Global Developments program for 2017.

Hvor blev fagligheden af i Danida?

Den 10 maj blev et møde afholdt med Danidas topchef, Martin Bille Hermann, og kontorchef for Kvalitet og Faglighed i Udviklingssamarbejdet (KFU) Nicolaj Hejberg Petersen, der fremlagder Danidas forståelse af fagligheden med tal, argumenter og rationaler – historisk og frem til den seneste og fremtidige udvikling i Danidas faglighed – i lyset af de store nedskæringer.Du kan læse et journalistisk referat på dette link til Globalt Nyt. Dernæst et link til et referat af mødet om fagligheden i Danida 10 maj 2016. I denne link kan findes et Baggrundspapir med tal fra Danida 10 maj 2016, som Danida præsenterede på mødet. Samt et par fotos.

Opfølgning på COP21-aftalen i udviklingslande

På dette link kan findes et referat af mødet. 12 maj blev afholdt et møde om opfølgning af COP21 aftalen fra december i Paris, herunder den brancheorienterede Lima-Paris-agendaen og Pre-2020. Møde fokuserede på opfølgning i udviklingslande på COP21-aftalen inden for energieffektivisering, bæredygtige teknologiløsninger til byggeri, fysisk planlægning og samspillet mellem privat-public sektor, der fremmer implementering af de frivillige mål sat af landene ift. COP21 i Paris. Investerings take-off i Afrika?

Skærebrænder-ministeren

Udenrigsminister Kristian Jensen fremstod på et møde i IDA Global Udvikling, som om han virkelig brænder for den udviklingsbistand, han samtidig skærer voldsomt ned. IDA Global Udvikling var 4 april 2016 vært for mødet ”Kristian Jensen unplugged”, der trak fuldt hus: Omkring 100 u-landsinteresserede var mødt frem – langt de fleste uden tvivl for at markere deres indædte modstand mod de historisk voldsomme besparelser på udviklingsbistanden, V-regeringen har gennemført med Kristian Jensen som den ansvarlige minister. Læs videre i dette link artiklen af journalist Jesper Heldgaard fra mødet d. 4 april 2016. Og i denne PDF fil har bestyrelsen lavet en opsamling af seks hovedpunkter fra mødet med udenrigsministeren på dette link: Kristian Jensen 4 april.2016 møde IDA-konklusioner.

Lige midt i en af de største omlægningsprocesser af dansk udviklingsbistand, var IDA Global Development vært for et veloplagt debatmøde den 20. april. På dagsordenen var omlægningen af civilsamfundsstøtte for cirka en milliard kroner til NGO´ernes udviklingsarbejde og hvad der sker med organisationerne, når de ”konkurrence-udsættes”. Læs hele referatet på dette link. Læs også Globalnyts beretning fra debatmødet på dette link.