Når Danmark lukker og slukker i Nepal

6. december kl. 17.30-20.30 et møde om Nepal i IDA Global Development på Kalvebod Brygge 31-33 i København. Du kan tilmelde dig på dette link på IDA’s hjemmeside (nr. 320994, kræver du har et login). Mødet er gratis for medlemmer og prisen for andre fremgår ved tilmeldingen i IDA systemet.

Efter mere end 25 års bistandssamarbejde mellem Danmark og Nepal, lukker og slukker Danmark – bistanden fra Danmark til Nepal udfases og afsluttes i 2018.På mødet den 6. december griber fire erfarne folk fra udviklings-, forsker og NGO-verden fat i, hvilke fodspor det danske bistandssamarbejde har sat sig. De store udfordringer, som Nepal og ikke mindst landets civilsamfund og regering står over for, hvad det ødelæggende jordskælv i 2015 har betydet for udviklingen samt hvilken rolle danske organisationer og foreninger kan spille fremover i Nepal.

De fire oplægsholdere er: Neil Webster, seniorforsker ved DIIS, Mie Roesdahl, seniorrådgiver og forsker ved Institut for Menneskerettigheder, Lisbeth Møller, programchef i Care Danmark og Ulrich Sørensen, sektionschef i Udenrigsministeriets Asienkontor.

Nepal indgik fra 1989 i gruppen af de 12 første danske program-samarbejdslande, som det blev kaldt dengang. Hovedvægten i den danske bistand til Nepal har været inden for demokrati, fred og forsoning, menneskerettigheder, god regeringsførelse, fattigdomsbekæmpelse, uddannelse, grøn energi og inkluderende økonomisk vækst. Men i 2015 blev det besluttet, at Nepal ikke længere skal være prioritetsland for dansk bistand. Denne udfases og afsluttes helt i 2018 i overensstemmelse med regeringens beslutning om at fokusere det danske udviklingssamarbejde og reducere antallet af prioritetslande.

Om oplægsholderne:
Lisbeth Møller har siden august 2005 været programchef i CARE Danmark med ansvar for udvikling af programstrategi og implementering af CARE Danmarks programmer i Afrika og Asien. CARE Danmark har haft projekter i Nepal i 25 år og har i en årrække haft udsendte rådgivere på CARE´s kontor i Nepals hovedstad Kathmandu.
Mie Roesdahl har siden 2008 været tilknyttet Institut for Menneskerettigheder (IMR), dels som afdelingsleder dels som seniorrådgiver. Hun har været med til at udvikle og starte IMRs nuværende projekter i Nepal, og har i den forbindelse fungeret som rådgiver for Office of the Prime Minister and Council of Ministers. I 2012 og 2013 var Mie udstationeret i Nepal som seniorråder i menneskerettigheder og konflikthåndtering for Udenrigsministeriet. Mie Roesdahl er pt Co-leder (med Ole Wæver) af et 4-årigt forskningsprojekt om menneskerettigheder og fredsopbygning, et samarbejde mellem IMR og Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC) på Københavns Universitet).
Neil Webster er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, arbejdede i 1997-99 med udvikling af Danidas program for support til lokale myndigheder bl.a. i Nepal. I en treårig periode 2009-2012 var han ansat i FN (UNCDF/UNDP) som Chief Technical Advisor i spørgsmål vedrørende udvikling af lokal regeringsførelse efter borgerkrigen i Nepal. Fokus for Neil Websters arbejde i dag er fortsat lokale myndigheder og demokratisering – både i Nepal og en række andre lande.
Ulrich Sørensen har siden august 2015 været sektionschef i Asien kontoret i Udenrigsministeriet med ansvar for bl.a. Nepal, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Vietnam, Indonesien, Australien og New Zealand. Han har bred erfaring fra især Sydøstasien med udstationeringer i Myanmar (2012-2015), Thailand (2010-2012), Indonesien (2005-2009) og Malaysia (1996-2000). Han har herudover arbejdet på den danske FN-mission i New York (1991-1994), som Danida rådgiver i Bangladesh (1985-1987), Saudi Arabien (1983-1985) og udsendt for UNHCR til Zambia (1979-1980).
Læs om Danmarks bistandssamarbejde med Nepal på dette link.
Læs om Nepals reaktion på, at landet udfases som dansk prioritetsland – se dette link til Globalnyt.

 

Ny dansk udviklingsstrategi – nye mål, men færre midler

Mødet foregik i Ingeniørforeningen 27 september om V-regeringen udkast til ny Danida strategi. Men målene skal nås for et næsten halveret budget og med langt færre ansatte i Danida. Det var sat til debat mellem udviklingsordførere: Michael Aastrup Jensen (V), Martin Lidegaard (RV), Christian Juhl (EL) og Ulla Sandbæk samt to eksperter: Lars Engberg-Pedersen og Adam Moe Fejerskov.

Her et link til et journalistisk referat af mødet på Globalt Nyt: Venstre parat til at male dansk udviklingsbistand blå. Et citat: “For fire år siden lykkedes det udviklingsminister Christian Friis Bach, at få samtlige partier i Folketinget til at stemme for en ny strategi for dansk udviklingssamarbejde. Den konsensus synes udenrigsminister Kristian Jensen ikke så optaget af, lyder det fra Enhedslistens Christian Juhl.” fire-politikere-til-moedet-p1040590

lars-engberg-oplaeg-p1040589

forsamlingen-til-moedet-p1040591

Mødets baggrund: Hvordan ser de Danmarks fremtidige strategi og konkrete udviklingssamarbejde i en verden, der står over for enorme – og indbyrdes forbundne – udfordringer, der alle kræver globale løsninger: Klimaforandringer, fattigdom, hungersnød og politisk ustabilitet? Verdens ledere har med Verdensmålene og COP21 opstillet ambitiøse mål, som kræver en koordineret og holistisk tilgang til global udvikling. Danmark har forpligtet sig på de samme mål. Hvordan skal og vil Danmark omsætte løfterne fra de ambitiøse erklæringer i praksis?

Her et link til opslaget for mødet.

Program for debatmødet
17:30 – 17:40 Velkomst v/Linda Nordahl Jakobsen
17:40 – 18:10 Neil Webster, Seniorforsker på DIIS: Det lokale styre/demokrati ift. genopbygning efter jordskælvet i 2015 – spørgsmål og kommentarer
18:10 – 18:40 Mie Roesdahl, Institut for Menneskerettigheder: Nepals udfordringer, Danmarks fodspor i Nepal, betydningen af dansk bistand til fremme af fred, menneskerettigheder og god regeringsførelse – spørgsmål og kommentarer
18:40  – 19:10 Pause med sandwich/kaffe
19:10 – 19:40 Lisbeth Møller, CARE Danmark: Civilsamfundet i Nepal. Udfordringer og muligheder ift. at støtte en bæredygtig udvikling, når Danida trækker sig – spørgsmål og kommentarer.
19:40 – 20.10 Ulrich Sørensen, Danida: Proces med Danidas udfasning i Nepal og Danmarks fremtidige samarbejde – spørgsmål og kommentarer
20:10 – 20:30 Spørgsmål, debat og afrunding.

woman-with-basket_darding_nepalimg_0587                                         Foto: Linda Nordahl Jakobsen, Darding, Nepal

Hvordan etableres en investeringsfond for Grønland?

Møde om at fremme investeringer af pensionsmidler i Grønland blev afholdt 12 september. På dette link kan du finde fire præsentationer fra mødets oplægsholdere. Der er også et link til en video optagelse af mødet (i mp4 format), som du kan afspille. Endvidere en artikel med omtale af mødet Siemens interesseret i at skabe nye lufthavnsmiljøer i den grønlandske avis Sermitsiaq.

– Jørn Skov Nielsen (på video fra Nuuk). Departementschef for ministeriet for erhverv, arbejdsmarked, handel i Grønlands regering (Naalakkersuisut).
– Kåre Hendriksen. Lektor DTU’s Center for Arktisk teknologi
– Niels Christian Fredslund, senior-økonom. Copenhagen Economics
– Carsten Dahl, direktør i Siemens Grønland
– Hans Peter Dejgaard, næstformand IDA Global Development.

Uummannaq på Grønlands vestkyst

Uummannaq på Grønlands vestkyst

—————-

Velbesøgt møde om Afrikas største vindmøllefarm

På denne underside kan du læse om 2 juni 210156 mødet om det meget store projekt i Kenya. Der er tre præsentationer og journalist Jesper Heldgaards referat fra mødet.

Generalforsamling 16 marts 2016 i foreningen

Generalforsamling blev holdt i IDA Global Development d. 16 marts 2016, hvor referatet kan læses på dette link. Referat_Generalforsamling_IDA Global Development_16 marts 2016_final  Her er links til Formandens beretning marts 2016 og årsregnskab 2015 Aktivitets-årsregnskab final. Budget 2016 fremgår af formandens beretning. Endvidere link til vores foreningen’s strategi Strategi for IDA Global 27.aug.2014 (v 3). Foreningens vedtægterne ses i link her.
—-————- Tidligere afholdte arrangementer:

Nedenfor ses et udpluk af de sidste arrangementer, som IDA-Global Development (Ulandsfagligt Selskab) har organiseret. Afrika på godt og ondt – i går, i dag, og i morgen. Debatmøde 11. februar 2016 med Henning Kjeldgaard og Peter Tygesen med udgangspunkt i Zimbabwe. Se referat og et par fotos på denne underside.

Øget nærområdeindsats som svar på flygtningestrømmen fra mellemøsten – men hvordan? Mødet blev afholdt 26. oktober 2015 med Thomas Thomsen (Udenrigsministeriet), Torben Due (FNs Verdensfødevarerprogram), Hans Lucht (DIIS) og Christer Lænkholm (Folkekirkens Nødhjælp). Et referat er på trapperne. På denne underside kan du læse et kort referat af mødet.

Bangladesh and Danmark: Money, textiles and politics? Mødet var d. 20. oktober 2015 med Jesper Nielsen, 3F og Masud Ali, Executive Director, Incidin Bangladesh. Du kan læse mere om mødet på denne underside.

Møde om Danidas store nedskæringer i finansloven for 2016. Her kan I åbne Powerpoints Danida nedskæringer præsenteret på det offentlige møde i foreningen 5. oktober 2015. Endvidere kan I læse artiklen En gyser udlagt i al sin gru” på dette link i Global Nyt. Du kan læse mere om mødet på denne underside.

Fornyelse af Danidas privatsektor program den 7. maj 2015. Her et link til artikel i Globalnyt om mødet. På denne underside kan du finde et referat samt mødets power-points.

Ebola – årsager og konsekvenser møde afholdt 27. maj 2015, som du kan læse et referat af på dette link til en underside. Det var arrangeret i fællesskab af Ingeniører uden Grænser, Arkitekter uden grænser og IDA Global Development. Der kan også findes power-point præsentation og fotos fra mødet på undersiden.

Et debatmøde om udenlandske investeringer i Afrikas landbrug. Mødet blev afholdt d. 19. marts 2015. Læs nærmere i denne artikel om arrangementet, ligesom du kan se mere her.

Foreningen havde 30 års jubilæum 26 februar 2015, hvor Mogens Lykketoft holdt oplæg om kommende bæredygtighedsmål (SDG), som skal vedtages når han er formand for FN’s generalforsamlingSe mere her.

Den årlige generalforsamling: mødet blev afholdt d. 26 februar 2015. Et referat af generalforsamlingen kan læses her. På dette link kan du se formandens beretning og regnskabstal for 2014.

Privatsektor arrangement: mødet blev afholdt d. 2 december 2014. En afrapportering kan læses her. Et møde om “Danida’s nye tilgang til evaluering” blev afholdt d. 27. november 2014 af IDA Global Development, i samarbejde med Dansk Evalueringsselskab og Udenrigsministeriet. Se oplæg og program på denne underside.

Debataften om synligheden i dansk udviklingsbistand d. 23. oktober 2014 havde en diskussion omkring Klaus Winkels nye bog: “Udvikling – om Danmarks bistand”. Oplæg af Klaus Winkel, Poul Engberg-Pedersen og Mette Gjerskov. På dette link kan en artikel i U-landsnyt om mødet, ligesom et link til referat af samme møde.

Hvad betyder Venstres udspil om at spare 2,6 milliarder kr. til ulande? Her et link til referat og fotos fra mødet afholdt mandag d. 6. oktober 2014. Deltagere i paneldebatten er: Venstres udviklingsordfører Jakob Ellemann-Jensen, Radikales udviklingsordfører Lone Loklint, og Henrik Stubkjær, Generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp.

Mød ingeniører fra Palæstina – og hør om arbejdet i Ingeniører uden Grænser og IDA Global Møderne foregik følgende steder i landet (du kan linke til de detaljede programmer i det følgende): Ålborg d. 15. september kl. 17.00 – 20.00 (Studenterhuset), Århus d. 16. september kl. 16.30- 19.30 (Universitetet), Odense d. 18. september kl. 16.30 – 19.30 (Syddansk universitet) og København d. 23. september kl. 17.00 – 20.00 (i IDA).

 

    

IDA Global Development (før Ulandsfagligt selskab) er et fagteknisk selskab under IDA, der på tværs af fag laver arrangementer for alle med interesse i dansk deltagelse i det internationale bistands- og udviklingssamarbejde.

Du kan blive medlem af foreningen på linket nedenforMeld dig ind som medlem her. Som medlem af IDA-Global Development har du gratis adgang til arrangementer, inklusiv forplejning. For ikke-medlemmer koster det 50 kr. (studerende) og 250 kr. for andre at deltage. Det koster 400 kr. om året at være medlem af IDA-Global Development (for studerende 200 kr. og institutioner/firmaer 800 kr.). Medlemmer af IDA kan gratis være medlem af selskabet. Tryk på dette link for at læse, hvordan du bliver medlem. (også om kollektiv medlemskab).

Hvor blev fagligheden af i Danida?

Den 10 maj blev et møde afholdt med Danidas topchef, Martin Bille Hermann, og kontorchef for Kvalitet og Faglighed i Udviklingssamarbejdet (KFU) Nicolaj Hejberg Petersen, der fremlagder Danidas forståelse af fagligheden med tal, argumenter og rationaler – historisk og frem til den seneste og fremtidige udvikling i Danidas faglighed – i lyset af de store nedskæringer.Du kan læse et journalistisk referat på dette link til Globalt Nyt. Dernæst et link til et referat af mødet om fagligheden i Danida 10 maj 2016. I denne link kan findes et Baggrundspapir med tal fra Danida 10 maj 2016, som Danida præsenterede på mødet. Samt et par fotos.

Opfølgning på COP21-aftalen i udviklingslande

På dette link kan findes et referat af mødet. 12 maj blev afholdt et møde om opfølgning af COP21 aftalen fra december i Paris, herunder den brancheorienterede Lima-Paris-agendaen og Pre-2020. Møde fokuserede på opfølgning i udviklingslande på COP21-aftalen inden for energieffektivisering, bæredygtige teknologiløsninger til byggeri, fysisk planlægning og samspillet mellem privat-public sektor, der fremmer implementering af de frivillige mål sat af landene ift. COP21 i Paris. Investerings take-off i Afrika?

Den fremtidige finansiering af udvikling

Den 28. april 2016 mødte over 50 interesserede og nysgerrige tilhørere, netværkere og spørgsmålslystne deltagere frem til en vellykket debataften i Afrikas tegn, nærmere betegnet til arrangementet Den fremtidige finansiering af udvikling – hvordan ser det ud for Afrika syd for Sahara. Oplægsholderne talte Henrik Hansen, professor og studieleder for uddannelsen Global Development, Københavns Universitet, Marianne Haahr, Direktør for Global Opportunity Network, Monday Morning Global Institute og Morten Blomqvist, seniorrådgiver for IBIS, der med snorlige præsentationer guidede de tilhørende gennem de nyeste udviklinger og tendenser på området. Spørgsmål som: i) hvor store er de private internationale strømme i forhold til de offentlige? ii) I hvilket omfang kan og skal private investeringer erstatte offentlige investeringer? og iii) Kan de afrikanske lande mobilisere en stigende inddrivelse af skatter til at finansiere deres sociale udgifter?  blev sirligt og passioneret besvaret af oplægsholderne, der hver især lagde deres fokus på de mange spørgsmål fra salen.

Med et lille indblik i oplæggene så gav Henrik Hansen en overordnet redegørelse for, hvordan ”Afrika er pænt på vej og væksten er bedre fordelt end tidligere”, som han formulerede det. Marianne Haahr argumenterede for, at vi måske er ved at bevæge os over i et nyt investeringsparadigme i det 21. århundrede, der handler om afkast, risiko og impact. Endelig tog Morten Blomqvist deltagerne ved hånden og guidede dem gennem både nye finansielle veje til udvikling via bl.a. mega-investeringer, beskatning og en krise i råstofindustrien.

Skærebrænder-ministeren

Udenrigsminister Kristian Jensen fremstod på et møde i IDA Global Udvikling, som om han virkelig brænder for den udviklingsbistand, han samtidig skærer voldsomt ned. IDA Global Udvikling var 4 april 2016 vært for mødet ”Kristian Jensen unplugged”, der trak fuldt hus: Omkring 100 u-landsinteresserede var mødt frem – langt de fleste uden tvivl for at markere deres indædte modstand mod de historisk voldsomme besparelser på udviklingsbistanden, V-regeringen har gennemført med Kristian Jensen som den ansvarlige minister. Læs videre i dette link artiklen af journalist Jesper Heldgaard fra mødet d. 4 april 2016. Og i denne PDF fil har bestyrelsen lavet en opsamling af seks hovedpunkter fra mødet med udenrigsministeren på dette link: Kristian Jensen 4 april.2016 møde IDA-konklusioner.

Artikel med et interview med formanden for IDA Global Development kan læses her