Vestas sætter grøn strøm til Afrika

Møde torsdag den 2. juni kl. 17.30-20.30 i Ingeniørhuset. Kalvebod Brygge 31-33 i København V. Du kan tilmelde dig på dette link til IDA systemet, hvor du skal logge ind. Mødet er gratis for medlemmer.

Afrikas største vindmøllepark er ved at blive etableret ved Turkana-søen i det nordlige Kenya, og det er det danske verdensfirma, Vestas, der leverer de 365 møller. Det er lykkedes IDA Global Udvikling at samle et panel, der repræsenterer de tre mest centrale, danske aktører bag projektet: Vestas, Danida/den danske ambassade i Kenya og Investeringsfonden for Udviklingslandene (IFU)/Klimainvesteringsfonden.

Hør om de mange vanskeligheder, der skulle – og skal – overvindes, før pionerprojektet kunne blive til noget. Om den helt specielle Vestas-mølle, der egentlig var taget ud af produktion, men nu skal snurre i Kenya. Om de mange andre afgørende danske fingeraftryk på det store projekt. Og om perspektiverne og udfordringerne for vindmøllestrøm i stor skala i Afrika. Men hør også om, hvad Kenya får ud af projektet, og hvordan det påvirker de lokale i området.

Program:

Velkommen ved Knud B Bach, IDA Global Udvikling.

Del 1:

Hvorfor valgte Vestas projektet? Hvorfor vælger Vestas Afrika?

  • Introduktion til projektet. Henrik Kanstrup Jørgensen, Chefingeniør Vestas
  • Hvorfor blev V52-møllen sat i produktion igen? Og hvad krævede det? Ole Hangaard, Vestas Wind Systems

Den danske ambassade i Kenya som fødselshjælper.

Danmarks tidligere ambassadør (2011-2015) i Kenya, Geert Aagaard Andersen, nu kontorchef i udenrigsministeriets Global Green Growth Forum (3GF)

Danske pensionsmidler med til at realisere det grønne storskala-projekt.

Jacob Klingemann, Vicepræsident, Climate Investments, Investeringsfonden for Udviklingslandene (IFU)

Del 2: Introduktion  Jesper Heldgaard IDA Global Udvikling.

De fremtidige perspektiver for vindmøllestrøm og anden grøn energi i Afrika syd for Sahara. Hvad har Danmark og danske virksomheder at byde på? Hvad skal der til for at udnytte mulighederne?

Carl Erik Skjølstrup, Vice President, Vestas Technology R&D:

  • Hvad skal der til for at vindmøllestrøm for alvor kan vinde frem i Afrika syd for Sahara?

Geert Aagaard Andersen, UM/3GF: Hvordan kan Danida/Danmark skubbe på grøn energi i udviklingslande?

Jacob Klingemann, KIF/IFU: Hvordan skubber Klimainvesteringsfonden på grøn energi i udviklingslande?

Debat: Undervejs vil der blive vist korte film fra projektområdet om vindmølleparken optaget af Jesper Heldgaard.

Der vil blive serveret sandwish og drikkevarer.

Opfølgning på COP21-aftalen i udviklingslande

dette link kan findes et referat af mødet.

12 maj blev afholdt et møde om opfølgning af COP21 aftalen fra december i Paris, herunder den brancheorienterede Lima-Paris-agendaen og Pre-2020. Møde fokuserede på opfølgning i udviklingslande på COP21-aftalen inden for energieffektivisering, bæredygtige teknologiløsninger til byggeri, fysisk planlægning og samspillet mellem privat-public sektor, der fremmer implementering af de frivillige mål sat af landene ift. COP21 i Paris.

Investerings take-off i Afrika?

Torsdag den 28. april 2016 mødte over 50 interesserede og nysgerrige tilhørere, netværkere og spørgsmålslystne deltagere frem til en vellykket debataften i Afrikas tegn, nærmere betegnet til arrangementet Den fremtidige finansiering af udvikling – hvordan ser det ud for Afrika syd for Sahara. Oplægsholderne talte Henrik Hansen, professor og studieleder for uddannelsen Global Development, Københavns Universitet, Marianne Haahr, Direktør for Global Opportunity Network, Monday Morning Global Institute og Morten Blomqvist, seniorrådgiver for IBIS, der med snorlige præsentationer guidede de tilhørende gennem de nyeste udviklinger og tendenser på området.

Spørgsmål som: i) hvor store er de private internationale strømme i forhold til de offentlige? ii) I hvilket omfang kan og skal private investeringer erstatte offentlige investeringer? og iii) Kan de afrikanske lande mobilisere en stigende inddrivelse af skatter til at finansiere deres sociale udgifter?  blev sirligt og passioneret besvaret af oplægsholderne, der hver især lagde deres fokus på de mange spørgsmål fra salen.

Med et lille indblik i oplæggene så gav Henrik Hansen en overordnet redegørelse for, hvordan ”Afrika er pænt på vej og væksten er bedre fordelt end tidligere”, som han formulerede det. Marianne Haahr argumenterede for, at vi måske er ved at bevæge os over i et nyt investeringsparadigme i det 21. århundrede, der handler om afkast, risiko og impact. Endelig tog Morten Blomqvist deltagerne ved hånden og guidede dem gennem både nye finansielle veje til udvikling via bl.a. megainvesteringer, beskatning og en krise i råstofindustrien.

Generalforsamling 16 marts 2016 i foreningen

Generalforsamling blev holdt i IDA Global Development d. 16 marts 2016, hvor referatet kan læses på dette link. Referat_Generalforsamling_IDA Global Development_16 marts 2016_final

  1. Links til Formandens beretning marts 2016) og årsregnskab 2015 Aktivitets-årsregnskab final. Forslag til budget 2016 fremgår af formandens beretning.
  2. Beretning om IDA’s fagtekniske arbejde (link til Arbejdet i IDAs fagtekniske selskaber for 2015 )
  3. Her en link til foreningens strategi Strategi for IDA Global 27.aug.2014 (v 3).
  4. Foreningens vedtægterne ses i link her.

—-————-

Tidligere afholdte arrangementer:

Nedenfor ses et udpluk af de sidste arrangementer, som IDA-Global Development (Ulandsfagligt Selskab) har organiseret.

Afrika på godt og ondt – i går, i dag, og i morgen. Debatmøde 11. februar 2016 med Henning Kjeldgaard og Peter Tygesen med udgangspunkt i Zimbabwe. Se referat og et par fotos på denne underside.

Øget nærområdeindsats som svar på flygtningestrømmen fra mellemøsten – men hvordan? Mødet blev afholdt 26. oktober 2015 med Thomas Thomsen (Udenrigsministeriet), Torben Due (FNs Verdensfødevarerprogram), Hans Lucht (DIIS) og Christer Lænkholm (Folkekirkens Nødhjælp). Et referat er på trapperne. På denne underside kan du læse et kort referat af mødet.

Bangladesh and Danmark: Money, textiles and politics? Mødet var d. 20. oktober 2015 med Jesper Nielsen, 3F og Masud Ali, Executive Director, Incidin Bangladesh. Du kan læse mere om mødet på denne underside.

Møde om Danidas store nedskæringer i finansloven for 2016. Her kan I åbne Powerpoints Danida nedskæringer præsenteret på det offentlige møde i foreningen 5. oktober 2015. Endvidere kan I læse artiklen En gyser udlagt i al sin gru” på dette link i Global Nyt. Du kan læse mere om mødet på denne underside.

Fornyelse af Danidas privatsektor program den 7. maj 2015. Her et link til artikel i Globalnyt om mødet. På denne underside kan du finde et referat samt mødets power-points.

Ebola – årsager og konsekvenser møde afholdt 27. maj 2015, som du kan læse et referat af på dette link til en underside. Det var arrangeret i fællesskab af Ingeniører uden Grænser, Arkitekter uden grænser og IDA Global Development. Der kan også findes power-point præsentation og fotos fra mødet på undersiden.

Et debatmøde om udenlandske investeringer i Afrikas landbrug. Mødet blev afholdt d. 19. marts 2015. Læs nærmere i denne artikel om arrangementet, ligesom du kan se mere her.

Foreningen havde 30 års jubilæum 26 februar 2015, hvor Mogens Lykketoft holdt oplæg om kommende bæredygtighedsmål (SDG), som skal vedtages når han er formand for FN’s generalforsamlingSe mere her.

Den årlige generalforsamling: mødet blev afholdt d. 26 februar 2015. Et referat af generalforsamlingen kan læses her. På dette link kan du se formandens beretning og regnskabstal for 2014.

Privatsektor arrangement: mødet blev afholdt d. 2 december 2014. En afrapportering kan læses her.

Et møde om “Danida’s nye tilgang til evaluering” blev afholdt d. 27. november 2014 af IDA Global Development, i samarbejde med Dansk Evalueringsselskab og Udenrigsministeriet. Se oplæg og program på denne underside.

Debataften om synligheden i dansk udviklingsbistand d. 23. oktober 2014 havde en diskussion omkring Klaus Winkels nye bog: “Udvikling – om Danmarks bistand”. Oplæg af Klaus Winkel, Poul Engberg-Pedersen og Mette Gjerskov. På dette link kan en artikel i U-landsnyt om mødet, ligesom et link til referat af samme møde.

Hvad betyder Venstres udspil om at spare 2,6 milliarder kr. til ulande? Her et link til referat og fotos fra mødet afholdt mandag d. 6. oktober 2014. Deltagere i paneldebatten er: Venstres udviklingsordfører Jakob Ellemann-Jensen, Radikales udviklingsordfører Lone Loklint, og Henrik Stubkjær, Generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp.

Mød ingeniører fra Palæstina – og hør om arbejdet i Ingeniører uden Grænser og IDA Global Mødere foregik følgende steder i landet (du kan linke til de detaljede programmer i det følgende): Ålborg d. 15. september kl. 17.00 – 20.00 (Studenterhuset), Århus d. 16. september kl. 16.30- 19.30 (Universitetet), Odense d. 18. september kl. 16.30 – 19.30 (Syddansk universitet) og København d. 23. september kl. 17.00 – 20.00 (i IDA).

Hvor blev fagligheden af i Danida?

Den 10 maj blev et møde afholdt med Danidas topchef, Martin Bille Hermann, og kontorchef for Kvalitet og Faglighed i Udviklingssamarbejdet (KFU) Nicolaj Hejberg Petersen, der fremlagder Danidas forståelse af fagligheden med tal, argumenter og rationaler – historisk og frem til den seneste og fremtidige udvikling i Danidas faglighed – i lyset af de store nedskæringer.

Du kan læse et journalistisk referat på dette link til Globalt Nyt. Dernæst et link til et referat af mødet om fagligheden i Danida 10 maj 2016. I denne link kan findes et Baggrundspapir med tal fra Danida 10 maj 2016, som Danida præsenterede på mødet. Samt et par fotos.

Skærebrænder-ministeren

Udenrigsminister Kristian Jensen fremstod på et møde i IDA Global Udvikling, som om han virkelig brænder for den udviklingsbistand, han samtidig skærer voldsomt ned.

IDA Global Udvikling var 4 april 2016 vært for mødet ”Kristian Jensen unplugged”, der trak fuldt hus: Omkring 100 u-landsinteresserede var mødt frem – langt de fleste uden tvivl for at markere deres indædte modstand mod de historisk voldsomme besparelser på udviklingsbistanden, V-regeringen har gennemført med Kristian Jensen som den ansvarlige minister. Læs videre i dette link artiklen af journalist Jesper Heldgaard fra mødet d. 4 april 2016. Og i denne PDF fil har bestyrelsen lavet en en opsamling af seks hovedpunkter fra mødet med udenrigsministren på dette link: Kristian Jensen 4 april.2016 møde IDA-konklusioner.

 

          

IDA-Global Development (før Ulandsfagligt selskab) er et fagteknisk selskab under IDA, der på tværs af fag laver arrangementer for alle med interesse i dansk deltagelse i det internationale bistands- og udviklingssamarbejde.

Du kan blive medlem af foreningen på linket nedenfor: Meld dig ind som medlem herMøderne er gratis, hvis du er medlem

Som medlem af IDA-Global Development (Ulandsfagligt Selskab) har du gratis adgang til arrangementer, inklusiv forplejning. For ikke-medlemmer koster det 50 kr. (studerende) og 250 kr. for andre at deltage. Det koster 400 kr. om året at være medlem af IDA-Global Development (for studerende 200 kr. og institutioner/firmaer 800 kr.). Medlemmer af IDA kan gratis være medlem af selskabet. Tryk på dette link for at læse, hvordan du bliver medlem. (også om kollektiv medlemskab).

Artikel med et interview med formanden for IDA Global Development kan læses her