Foto fra 2 juni 2016 Vestas møde

Velbesøgt møde om Afrikas største vindmøllefarm

Af journalist Jesper Heldgaard (oplæggene kan ses på dette link).

Omkring 60 mennesker trodsede sommervarmen og mødte op til IDA Global Udviklings møde 2. juni om Afrikas største vindmøllepark ved Turkana-søen i det nordlige Kenya. Og de fik det banebrydende projekt belyst fra mange vinkler med megen interaktion mellem foredragsholdere og fremmødte. Tydeligvis havde mange af de fremmødte en stor interesse og indsigt i forhold omkring Afrika. Alt i alt en vellykket aften.

Blot to dage før mødet offentliggjorde Danwatch en omfattende rapport, der sætter spørgsmålstegn ved, om de lokale i området tilstrækkeligt tidligt er blevet hørt forud for projektet. Det spørgsmål skal en domstol i Kenya nu tage stilling til.

Derfor kom temaet om de oprindelige folk også op og vende på mødet, men kun kortvarigt. Jakob Klingemann fra IFU – Investeringsfonden for Udviklingslandene, der er medinvestor i projektet, mente, at alt er gjort for at leve op til reglerne på området. Men han kaldte i øvrigt rapporten sober og afbalanceret i sin beskrivelse af de dilemmaer, der uundgåeligt opstår ved så store projekter.

For det var primært de mange tekniske, økonomiske og udviklingsmæssige aspekter af projektet, der på mange måder varsler nye – og bedre – tider i Afrika, som oplægsholderne kom vidt omkring.

Fra Vestas fortalte chefingeniør Henrik Kanstrup Jørgensen og ingeniør Ole Hangaard om Vestas’s rolle i projektet, ikke mindst om den særlige – og i øvrigt udfasede V52-mølle – der nu stilles op i Kenya plus om den udfordrende logistik. Kombinationen med den mindre og moderne mølle samt Afrikanske konditioner var for dette projekt en optimal løsning.

Carl Erik Skjølstrup, Vice President, Vestas Technology R&D, fortalte om de fremtidige muligheder for vindmøllestrøm i Afrika syd for Sahara, men også om de store udfordringer.

Geert Aagaard Andersen, ambassadør i Kenya (2011-2015), nu kontorchef i udenrigsministeriets Global Green Growth Forum, fortalte om de vanskelige rammebetingelser i Kenya og det udfordrende arbejde med overhovedet at realisere det store projekt, mens Jakob Klingemann fra IFU fortalte om andre danske fingeraftryk på projektet: Millioninvesteringer fra IFU og danske pensionskasser og en milliard-garanti fra ElsportKreditFonden.

Endelig fortalte kontorchef Morten Elkjær fra Udenrigsministeriet om de fremtidige muligheder for støtte til grønne energiprojekter fra ministeriet.

Oplæggene kan ses he på dette link.  https://universe.ida.dk/arrangement/vestas-saetter-groen-stroem-til-afrika-318868/?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=FTK_IDA_Global_Development

Der var også film:

Jesper Heldgaard og Bo Jørgensen har for Dansk AV Produktion lavet et omfattende undervisningsmateriale ’Grøn energi til bæredygtig udvikling’ om den rivende udvikling for sol, vind, vand og andre grønne energikilder i Kenya. I alt 18 korte film – heraf de tre om Turkana-projektet. De er frit tilgængelige og kan ses her: http://www.emu.dk/modul/gebu-filmliste-med-18-film

Af materialet har de også produceret en film om Turkana-projektet for Udenrigsministeriet. Den kan ses her: https://www.youtube.com/watch?v=PYG9TqA3mSM

(link til underside)

Opfølgning på COP21-aftalen i udviklingslande

dette link kan findes et referat af mødet.

12 maj blev afholdt et møde om opfølgning af COP21 aftalen fra december i Paris, herunder den brancheorienterede Lima-Paris-agendaen og Pre-2020. Møde fokuserede på opfølgning i udviklingslande på COP21-aftalen inden for energieffektivisering, bæredygtige teknologiløsninger til byggeri, fysisk planlægning og samspillet mellem privat-public sektor, der fremmer implementering af de frivillige mål sat af landene ift. COP21 i Paris.

Investerings take-off i Afrika?

Torsdag den 28. april 2016 mødte over 50 interesserede og nysgerrige tilhørere, netværkere og spørgsmålslystne deltagere frem til en vellykket debataften i Afrikas tegn, nærmere betegnet til arrangementet Den fremtidige finansiering af udvikling – hvordan ser det ud for Afrika syd for Sahara. Oplægsholderne talte Henrik Hansen, professor og studieleder for uddannelsen Global Development, Københavns Universitet, Marianne Haahr, Direktør for Global Opportunity Network, Monday Morning Global Institute og Morten Blomqvist, seniorrådgiver for IBIS, der med snorlige præsentationer guidede de tilhørende gennem de nyeste udviklinger og tendenser på området.

Spørgsmål som: i) hvor store er de private internationale strømme i forhold til de offentlige? ii) I hvilket omfang kan og skal private investeringer erstatte offentlige investeringer? og iii) Kan de afrikanske lande mobilisere en stigende inddrivelse af skatter til at finansiere deres sociale udgifter?  blev sirligt og passioneret besvaret af oplægsholderne, der hver især lagde deres fokus på de mange spørgsmål fra salen.

Med et lille indblik i oplæggene så gav Henrik Hansen en overordnet redegørelse for, hvordan ”Afrika er pænt på vej og væksten er bedre fordelt end tidligere”, som han formulerede det. Marianne Haahr argumenterede for, at vi måske er ved at bevæge os over i et nyt investeringsparadigme i det 21. århundrede, der handler om afkast, risiko og impact. Endelig tog Morten Blomqvist deltagerne ved hånden og guidede dem gennem både nye finansielle veje til udvikling via bl.a. megainvesteringer, beskatning og en krise i råstofindustrien.

Generalforsamling 16 marts 2016 i foreningen

Generalforsamling blev holdt i IDA Global Development d. 16 marts 2016, hvor referatet kan læses på dette link. Referat_Generalforsamling_IDA Global Development_16 marts 2016_final

  1. Links til Formandens beretning marts 2016) og årsregnskab 2015 Aktivitets-årsregnskab final. Forslag til budget 2016 fremgår af formandens beretning.
  2. Beretning om IDA’s fagtekniske arbejde (link til Arbejdet i IDAs fagtekniske selskaber for 2015 )
  3. Her en link til foreningens strategi Strategi for IDA Global 27.aug.2014 (v 3).
  4. Foreningens vedtægterne ses i link her.

—-————-

Tidligere afholdte arrangementer:

Nedenfor ses et udpluk af de sidste arrangementer, som IDA-Global Development (Ulandsfagligt Selskab) har organiseret.

Afrika på godt og ondt – i går, i dag, og i morgen. Debatmøde 11. februar 2016 med Henning Kjeldgaard og Peter Tygesen med udgangspunkt i Zimbabwe. Se referat og et par fotos på denne underside.

Øget nærområdeindsats som svar på flygtningestrømmen fra mellemøsten – men hvordan? Mødet blev afholdt 26. oktober 2015 med Thomas Thomsen (Udenrigsministeriet), Torben Due (FNs Verdensfødevarerprogram), Hans Lucht (DIIS) og Christer Lænkholm (Folkekirkens Nødhjælp). Et referat er på trapperne. På denne underside kan du læse et kort referat af mødet.

Bangladesh and Danmark: Money, textiles and politics? Mødet var d. 20. oktober 2015 med Jesper Nielsen, 3F og Masud Ali, Executive Director, Incidin Bangladesh. Du kan læse mere om mødet på denne underside.

Møde om Danidas store nedskæringer i finansloven for 2016. Her kan I åbne Powerpoints Danida nedskæringer præsenteret på det offentlige møde i foreningen 5. oktober 2015. Endvidere kan I læse artiklen En gyser udlagt i al sin gru” på dette link i Global Nyt. Du kan læse mere om mødet på denne underside.

Fornyelse af Danidas privatsektor program den 7. maj 2015. Her et link til artikel i Globalnyt om mødet. På denne underside kan du finde et referat samt mødets power-points.

Ebola – årsager og konsekvenser møde afholdt 27. maj 2015, som du kan læse et referat af på dette link til en underside. Det var arrangeret i fællesskab af Ingeniører uden Grænser, Arkitekter uden grænser og IDA Global Development. Der kan også findes power-point præsentation og fotos fra mødet på undersiden.

Et debatmøde om udenlandske investeringer i Afrikas landbrug. Mødet blev afholdt d. 19. marts 2015. Læs nærmere i denne artikel om arrangementet, ligesom du kan se mere her.

Foreningen havde 30 års jubilæum 26 februar 2015, hvor Mogens Lykketoft holdt oplæg om kommende bæredygtighedsmål (SDG), som skal vedtages når han er formand for FN’s generalforsamlingSe mere her.

Den årlige generalforsamling: mødet blev afholdt d. 26 februar 2015. Et referat af generalforsamlingen kan læses her. På dette link kan du se formandens beretning og regnskabstal for 2014.

Privatsektor arrangement: mødet blev afholdt d. 2 december 2014. En afrapportering kan læses her.

Et møde om “Danida’s nye tilgang til evaluering” blev afholdt d. 27. november 2014 af IDA Global Development, i samarbejde med Dansk Evalueringsselskab og Udenrigsministeriet. Se oplæg og program på denne underside.

Debataften om synligheden i dansk udviklingsbistand d. 23. oktober 2014 havde en diskussion omkring Klaus Winkels nye bog: “Udvikling – om Danmarks bistand”. Oplæg af Klaus Winkel, Poul Engberg-Pedersen og Mette Gjerskov. På dette link kan en artikel i U-landsnyt om mødet, ligesom et link til referat af samme møde.

Hvad betyder Venstres udspil om at spare 2,6 milliarder kr. til ulande? Her et link til referat og fotos fra mødet afholdt mandag d. 6. oktober 2014. Deltagere i paneldebatten er: Venstres udviklingsordfører Jakob Ellemann-Jensen, Radikales udviklingsordfører Lone Loklint, og Henrik Stubkjær, Generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp.

Mød ingeniører fra Palæstina – og hør om arbejdet i Ingeniører uden Grænser og IDA Global Mødere foregik følgende steder i landet (du kan linke til de detaljede programmer i det følgende): Ålborg d. 15. september kl. 17.00 – 20.00 (Studenterhuset), Århus d. 16. september kl. 16.30- 19.30 (Universitetet), Odense d. 18. september kl. 16.30 – 19.30 (Syddansk universitet) og København d. 23. september kl. 17.00 – 20.00 (i IDA).

Hvor blev fagligheden af i Danida?

Den 10 maj blev et møde afholdt med Danidas topchef, Martin Bille Hermann, og kontorchef for Kvalitet og Faglighed i Udviklingssamarbejdet (KFU) Nicolaj Hejberg Petersen, der fremlagder Danidas forståelse af fagligheden med tal, argumenter og rationaler – historisk og frem til den seneste og fremtidige udvikling i Danidas faglighed – i lyset af de store nedskæringer.

Du kan læse et journalistisk referat på dette link til Globalt Nyt. Dernæst et link til et referat af mødet om fagligheden i Danida 10 maj 2016. I denne link kan findes et Baggrundspapir med tal fra Danida 10 maj 2016, som Danida præsenterede på mødet. Samt et par fotos.

Skærebrænder-ministeren

Udenrigsminister Kristian Jensen fremstod på et møde i IDA Global Udvikling, som om han virkelig brænder for den udviklingsbistand, han samtidig skærer voldsomt ned.

IDA Global Udvikling var 4 april 2016 vært for mødet ”Kristian Jensen unplugged”, der trak fuldt hus: Omkring 100 u-landsinteresserede var mødt frem – langt de fleste uden tvivl for at markere deres indædte modstand mod de historisk voldsomme besparelser på udviklingsbistanden, V-regeringen har gennemført med Kristian Jensen som den ansvarlige minister. Læs videre i dette link artiklen af journalist Jesper Heldgaard fra mødet d. 4 april 2016. Og i denne PDF fil har bestyrelsen lavet en en opsamling af seks hovedpunkter fra mødet med udenrigsministren på dette link: Kristian Jensen 4 april.2016 møde IDA-konklusioner.

 

          

IDA-Global Development (før Ulandsfagligt selskab) er et fagteknisk selskab under IDA, der på tværs af fag laver arrangementer for alle med interesse i dansk deltagelse i det internationale bistands- og udviklingssamarbejde.

Du kan blive medlem af foreningen på linket nedenfor: Meld dig ind som medlem herMøderne er gratis, hvis du er medlem

Som medlem af IDA-Global Development (Ulandsfagligt Selskab) har du gratis adgang til arrangementer, inklusiv forplejning. For ikke-medlemmer koster det 50 kr. (studerende) og 250 kr. for andre at deltage. Det koster 400 kr. om året at være medlem af IDA-Global Development (for studerende 200 kr. og institutioner/firmaer 800 kr.). Medlemmer af IDA kan gratis være medlem af selskabet. Tryk på dette link for at læse, hvordan du bliver medlem. (også om kollektiv medlemskab).

Artikel med et interview med formanden for IDA Global Development kan læses her