Generalforsamling – IDA Global Development

Foreningen afholder generalforsamling den 1. marts kl. 17.00 – 19.15. Flere informationer følger. Du kan lave tilmelding på dette link til IDA systemet, hvor du også kan se mødets dagorden. Vel mødt.

Sociale Iværksættere i Afrika’s Digitale Revolution 2.0

En link til artikel i Globalnyt om mødet, som  foregik i IDA d. 24 januar 2018 med 70 deltagere og du kan her finde oplæggene fra oplægsholdere:

· Nordic Impact Fund. Lisbeth Stausholm Zacho – CEO. Her er Nordic Impact Funds presentation 24 januar 2018

· Maternity Foundation. Anna Frellsen CEO. Her er Nordic-Impact-Funds-presentation 24 januar PDF 

· M-PAYG ved Diana Lundgren: M-PAYG presentation 24 januar 2018 samt en artikel M-PAYG solpaneler til allemandseje artikel

· René Taus Hansen fra Udenrigsministeriet fortæller om innovation i udviklingssamarbejdet Presentation Innovation – Udenrigsministeriet – PDF 

Afrika er midt i en digital transformation, hvor internet og smartphones er ved at blive allemandseje. Dette har åbnet for nye muligheder for digital socialt iværksætteri og brug af digitale platforme. Disse går fra initiativer i Afrika, som er er fuldt velgørende til forretningsidéer på almindelig markedsvilkår.    

Sahel – elendighed og ustabilitet bare én grænse fra Europa

Hermed et kort referat af mødet om Sahel d. 2. oktober i IDA på Kalvebod i København.

På et velbesøgt møde om Sahel stillede Kjeld Rasmussen der er Sahel forsker på Geografisk institut, Københavns Universitet spørgsmål ved, hvorvidt der faktisk er tale om en krise i Sahel, eller om vi skal se det som en mere permanent situation, der kun lader sig ændre langsomt. Der har været en stigning i nedbøren de sidste 15 år, og området er blevet grønnere.  Det ser ud til at der vil blive en stigning i temperaturen i området som følge af klimaforandringerne, men nedbøren vil blive meget forskelligt. Se Kjeld Rasmussens  præsentation her:

Mødet startede i øvrigt med at Knud Bach viste nogen 40 år gamle billeder fra Sahel. Se dette link: Knud fotos fra Sahel 1978-1980

Anders Garly Andersen, Chef for Afrika kontoret i Udenrigsministeriets fortalte om udviklingen i Mali fra 2011 til nu. I 2011 var det et fredeligt, lidt støvet land – men i 2012 skete der en implosion med et kup og en sikkerhedskrise. Store dele af landet ligger uden for regeringens kontrol, og vi har oplevet en stigning i radikaliseringen og terrorisme. Det største problem er ”Governance” og regeringernes vilje og evne til at løse deres problemer.

Regeringens interesse for Sahel er stor, da det er en del af en transit rute for migranter til Europa, og da der er en risiko for radikalisering og terrorisme. Derfor har Danmark har øget sin indsats i Sahel og i de kommende år har Danmark planlagt at bevilge 700 – 900 mill DKK til Sahel. Indsatsen kan opdeles i 1) udviklingsmæssige indsatser, 2) den sikkerhedsmæsige indsatser og 3) politiske indsatser.  Der er danske Ambassader i Burkina Faso og Mali – og der er netop udnævnt en ny speciel repræsentant for Sahel og Maghreb regionen. Vi har siden 2012 set en stigning i antallet af Danske humanitære og civil samfundsorganisationer i området.

Anne Højmark Andersen der er program koordinator i CARE Danmark fortalte om CAREs arbejde Sahel. Fokus for CAREs arbejde er ”klimatilpasning”, ”retten til jord” og ”handel skaber udvikling”. Klimaforandringer betyder stigende temperaturer og meget uregelmæssig nedbør. Se i øvrigt hendes præsentation her.

Efter oplæggene var der en livlig debat. Er befolkningstilvæksten et tabu – blev der spurgt fra Salen. Det mente oplægsholderne ikke. Anders fortalte at Udviklingsministeren er meget engageret i dette og Danmark har styrket indsatsen inden for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Kjeld gav udtryk for at der er tilstrækkelig med ressourcer i området til at dække befolkningens behov, hvis de bliver udnyttet mere effektivt. Anne gav udtryk for at styrkelse at uddannelse og styrkelse af kvinders rettigheder er det met effektive for at begrænse befolkningstilvæksten. Problemet er at fordi der er kommet flere mennesker bor de nu uhensigtsmæssige steder.

Der blev spurgt om løsningen er Den Grønne Mur. Kjeld fortalte at det er et koncept der er 80 år gammelt – nu ses det som naturressourceforvaltningsprojekter pletvist i mindre områder hen over Sahel.

Migration blev også diskuteret, bl.a. at landene ikke nødvendigvis er specielt interesseret i at begrænse migrationen, da der er en stor indtægt af fra remitter, og da der altid har været migration på tværs af lande i området. Det er primært Europas interesse. Sahel er gennemgangslande, men ofte stammer migranterne fra de mere velstående områder og ofte er det veluddannede der vil forsøge lykken i Europa.  Migranter søger hen hvor de kender nogen i forvejen.

Det er dog vigtigt at adskille migranter fra flygtningene. Flygtningene er en følge af Boko Haram og situationen i Mali og det er i særligt udstrakt grad børn og kvinder i disse grupper.

Baggrund

Sahelbæltet strækker sig gennem 11 lande fra Atlanterhavet i vest til det Røde Hav i øst – Området er præget af elendighed, fattigdom, hurtig befolkningsvækst, klimaforandring, gentagne ernæringskriser, væbnet konflikt, og vold. Og transit for migration.

Det har altid været et komplekst sårbart økosystem mellem ørkenen i nord og savannen i syd. Delvist under radaren er bæltets internationale rolle ved at øges. I dag er området præget af elendighed, fattigdom, hurtig befolkningsvækst, klimaforandring, gentagne fødevare og ernæringskriser, væbnet konflikt og vold, og transit for migration. Arrangementet vil søge at afdække  årsagerne til krisen i Sahel, se på hvordan krisen ser ud i dag og hvad vil fremtiden bring. Hvad gør Danmark i denne situation og hvad er effekten af dette.

 

Working for the UN

See notes and photos from the meeting with UN agencies at 11 September in the UN City in Nordhavn. The meeting was arranged in collaboration with DJØF, Yngre Læger and UN City Copenhagen. 

———-

Ny dansk udviklingsstrategi – nye mål, men færre midler

Mødet foregik i Ingeniørforeningen 27 september om V-regeringen udkast til ny Danida strategi. Men målene skal nås for et næsten halveret budget og med langt færre ansatte i Danida. Det var sat til debat mellem udviklingsordførere: Michael Aastrup Jensen (V), Martin Lidegaard (RV), Christian Juhl (EL) og Ulla Sandbæk samt to eksperter: Lars Engberg-Pedersen og Adam Moe Fejerskov. Her et link til et journalistisk referat af mødet på Globalt Nyt: Venstre parat til at male dansk udviklingsbistand blå. Et citat: “For fire år siden lykkedes det udviklingsminister Christian Friis Bach, at få samtlige partier i Folketinget til at stemme for en ny strategi for dansk udviklingssamarbejde. Den konsensus synes udenrigsminister Kristian Jensen ikke så optaget af, lyder det fra Enhedslistens Christian Juhl.”
 fire-politikere-til-moedet-p1040590

lars-engberg-oplaeg-p1040589 forsamlingen-til-moedet-p1040591

Mødets baggrund: Hvordan ser de Danmarks fremtidige strategi og konkrete udviklingssamarbejde i en verden, der står over for enorme – og indbyrdes forbundne – udfordringer, der alle kræver globale løsninger: Klimaforandringer, fattigdom, hungersnød og politisk ustabilitet? Verdens ledere har med Verdensmålene og COP21 opstillet ambitiøse mål, som kræver en koordineret og holistisk tilgang til global udvikling. Danmark har forpligtet sig på de samme mål. Hvordan skal og vil Danmark omsætte løfterne fra de ambitiøse erklæringer i praksis? Her et link til opslaget for mødet.

Mødeprogram for 2018

I dette link kan du finde planlagte møder i vores forening i løbet af 2018: IDA Global Development Program for year 2018  Der er mange spændende temaer, som IDA Global Development
sætter spot på i løbet af 2018 ved en række gå-hjem-møder eller længerevarende debatmøder. Her de næste møder:

Februar: Mellem Europa og Afrika (arrangement nr. 325373
Den demografiske og økonomiske udvikling i Afrika, lokale konflikter og de globale klimaforandringer stiller Europa over for en massiv flygtningeudfordring. Arrangementet ser på den nye politiske aftale mellem 60 europæiske og afrikanske lande, hvor alle forpligter sig til at samarbejde om at løse flygtninge- og migrationsproblemer på det afrikanske kontinent og mellem de to blokke bl.a. ved at skabe en bedre fremtid for afrikanerne i deres egne lande, så de ikke tvinges på flugt eller behøver at søge væk. 

Marts: Brasilien – en sværvægter i politisk og økonomisk krise

Mandag d. 12 marts. Arrangement nr. 325374.
Brasilien er verdens femtestørste land og Sydamerikas økonomiske sværvægter med en veludviklet landbrugs-, industri- og servicesektor. Brasilien anses også som et lovende marked for dansk industri og investeringer. Men den brasilianske økonomi er skrumpet med næsten 10 pct. siden 2014, og landet befinder sig i en dyb økonomisk og politisk krise med udbredt korruption og en fortsat stor social ulighed. Arrangementet ser på de udfordringer og muligheder, som Brasilien byder på i forhold til danske investeringer.  

 

Do You Want to Contribute to a Sustainable Future?

IDA Young Development Professionals Network (YDP) is an interdisciplinary network of young professionals who share common values of equality, has a keen interest in global development and understand that durable networks are key to personal and global success.  

During 2018 – the first year of the network, we will host eight meetings which will be inspired thematically by the Sustainable Development Goals, and also focus on career building. The network will be a space for inspiring discussions and collaboration as well as social events. Participants will gain new professional insights with regard to mega-trends in global development, challenges, and opportunities while extending their network into new sectors and professions.

Purpose: In YDP, you will get a chance to:

–   Get insight into and beyond the 2030 Agenda, analysing tendencies, opportunities, and threats in the field of global development

–  Focus on interdisciplinary approaches and experience opportunities for cross-sectoral learning and skills for enhancing personal competences

–  Enjoy a professional structure that can be drawn on for interdisciplinary and intersectoral collaboration

–  Experience an inter-personal structure and knowledge that can be drawn on for career advancement.

–  Meet and solve concrete development cases in collaboration with companies and actors working with global development.

Background: The world has changed significantly since the concepts of aid for development were first conceived in the mid-20th century. Population growth, emerging markets and global flows of goods, people, investments and information shape the current humanitarian and development landscape. Facing these new challenges, the international society has recently crafted the most ambitious agreements ever put into writing: The 2030 Agenda for Sustainable Development, and the Paris Agreement. However, to reach these goals and agreements, qualified individuals, able to navigate this complexity, are needed.

In YDP, there will be participation from engineers, journalists, economists, anthropologists, lawyers, philosophers, and others with a keen interest in global development. It is our aim that participants will broaden and deepen their understanding of global development issues from an interdisciplinary point of view. They will take part in a forum where they can share knowledge and gain sparring on how to shape their own careers while contributing to a sustainable future.

Criteria of participation: We call for applications by people who meet the following criteria:

  • Sharing values of equality, and keen interest in and reasonable knowledge of global development issues.
  • Either graduate in the beginning of your career or master student. 
  • Willing to commit to the network’s eight network meetings during 2018 and contribute to interesting and fruitful outcomes of these.

For additional questions, you are welcome to contact Heads of Programme Tobias Jacobsen [jacobsen_tobias@hotmail.com] or Troels Stru Schmidt [troelsstru@gmail.com

Optakt til Danmarks eksamen i verdensmålene

På mødet 27 juni i IDA Global Development hørte vi om den første officielle danske rapport på bæredygtighedsmålene (SDG), som finansminister Kristian Jensen senere præsenterede i FN i New York. På dette link kan læses artikel i Globalt Nyt om mødet, der handlede om at Danmark for første gang fremlægger sin såkaldte Voluntary National Review-rapport til FN.

Præsentation af de måletekniske udfordringer og løsninger mht SDG rapportering Danmark til SDG eksamen ved ved Niels Ploug, afdelingsdirektør i Danmarks Statistik. Andre oplæg fra Toke Lago von Kappelgaard fra Finansministeriet og Rebecca Anna Reichherzer fra Udenrigsministeriet.

Resultatet af det første danske frivillige nationale gennemsyn af udviklingsmålene – VNR-rapporten (Voluntary National Review Report) vil blive præsenteret til FNs High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) i New York i juli. Rapporten er blevet til under lederskab af Finansministeriet i samarbejde med Udenrigsministeriet. Mange organisationer, institutioner og enkeltpersoner har bidraget. Rapporten forholder sig til den danske målopfyldelse på hjemme- og udviklingsfronten, internationalt og på tværs af de 17 udviklingsmål – på linje med ideerne bag FN generalforsamlingsvedtagelse i 2015 ”Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”.

Myanmar under forandring – muligheder og udfordringer

denne underside (link) kan du et kort referat fra mødet afholdt 30 maj 2017, hvor der også henvisninger til power-point præsentationerne fra Mette Holm, Bjarne Ussing og Mikael Gravers. Det var et interessant møde.

Sociale iværksættere i Afrikas Digitale Transformation

Tirsdag de. 21 marts 2017 i IDA hørte 70 deltagere om unge danske digitale iværksættere dele deres erfaringer fra samarbejdet med iværksættere i Afrika. Det var spændende!

17.00 Introduktion Hans Peter Dejgaard

17.15   Jacob Lennheden. Overblik over iværksættere i KenyaTidl. CEO Yum.co.ke, Stifter Innovate Kenya og Escalino. Jacob præsentation overview 21 marts 2017

17.40   Martin Nielsen, CEO, Mdundo (fra Nairobi via BlueJeans) Martin Mdundo musiktjeneste

18.10  Johan Juul Jensen, CEO, Mobilized Construction Mobilized Construction IDA 21 marts og her en kort video. 

19.05  Teit Knudsen, Founder and CEO, Fuuzo. Teit Knudsen Fuuzo  

19.25  Diskussion og spørgsmål (panel og salen)

20.00 Afslutning

Beskrivelse: Afrikas digitale transformation har skabt nye muligheder for iværksætteri på den digitale front. Nogle af minder om de nye digitale tjenester, som vi ser i Danmark, men mange er også startet af folk, der er trætte af traditionel udviklingsbistand – og derfor vil finde nye innovative måder at skabe jobs og finde konkrete løsninger på.I en tid med kraftigt skåret udviklingsbistand, skal vi finde ny måder hvorpå dansk viden og industri kan gøres relevant i en udviklingskontekst. Både som middel til udvikling men også som muligt fremtidigt handelsmarked.

Ny dansk udviklingsstrategi – nye mål, men færre midler

Mødet foregik i Ingeniørforeningen 27 september om V-regeringen udkast til ny Danida strategi. Men målene skal nås for et næsten halveret budget og med langt færre ansatte i Danida.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs i IDA

Der var 70 fremmødte til mødet med udviklingsminister Ulla Tørnæs tirsdag den 28. februar i Ingeniørhuset. Her et referat af Ulla Tørnæs mødet og på  dette link kan læses en artikel om mødet i Globalnyt. Dette er Ulla Tørnæs præsentation 28 febr. 2017 i powerPoints. Nedenfor to fotos fra mødet.

Foto Marianne Victor og HP DSC_0601

Foto Ulla Toernaes DSC_0597

 

 

 

 

 

Danske NGO´er vil blive i Nepal

Der er stadig masser af arbejde at tage fat på i Nepal i forhold til at støtte en bæredygtig udvikling, og argumenterne for at blive i Nepal er vægtige. Så vi er nogen, der har tænkt os at arbejde videre i Nepal, selvom Nepal ikke længere tælles blandt Danmarks prioritetslande for udviklingsbistand. Så klar lød beskeden fra flere af de veloplagte oplægsholdere, der – fra hver deres indfaldsvinkel – tog fat i nogle af de fodspor, som mere end 25 års dansk udviklingssamarbejde har sat sig i Nepal, da IDA Global Development afholdt debatmødet ”Når Danmark lukker og slukker i Nepal.” ”Ja, jeg er jo lidt ked af titlen på mødet her; Når Danmark lukker og slukker i Nepal. Jeg er nemlig overbevist om, at mange danske NGO´er fortsætter arbejdet i Nepal. Care Danmark har været i Nepal i 25 år, og vi agter at blive. Det tror jeg andre organisationer, der har været der i mange år også, agter. Der er stadig meget arbejde at gøre, ” lød det fra Lisbeth Møller, programchef i Care Danmark. Læs mere om Nepal mødet.

Hvordan etableres en investeringsfond for Grønland?

Møde om at fremme investeringer af pensionsmidler i Grønland blev afholdt 12 september. På dette link kan du finde fire præsentationer fra mødets oplægsholdere. Der er også et link til en video optagelse af mødet (i mp4 format), som du kan afspille. Endvidere en artikel med omtale af mødet Siemens interesseret i at skabe nye lufthavnsmiljøer i den grønlandske avis Sermitsiaq. – Jørn Skov Nielsen (på video fra Nuuk). Departementschef for ministeriet for erhverv, arbejdsmarked, handel i Grønlands regering (Naalakkersuisut). – Kåre Hendriksen. Lektor DTU’s Center for Arktisk teknologi – Niels Christian Fredslund, senior-økonom. Copenhagen Economics – Carsten Dahl, direktør i

Siemens Grønland – Hans Peter Dejgaard, næstformand IDA Global Development. Uummannaq på Grønlands vestkyst —————-

Velbesøgt møde om Afrikas største vindmøllefarm

På denne underside kan du læse om 2 juni 210156 mødet om det meget store projekt i Kenya. Der er tre præsentationer og journalist Jesper Heldgaards referat fra mødet.

Generalforsamling 16 marts 2016 i foreningen

Generalforsamling blev holdt i IDA Global Development d. 16 marts 2016, hvor referatet kan læses på dette link. Referat_Generalforsamling_IDA Global Development_16 marts 2016_final  Her er links til Formandens beretning marts 2016 og årsregnskab 2015 Aktivitets-årsregnskab final. Budget 2016 fremgår af formandens beretning. Endvidere link til vores foreningen’s strategi Strategi for IDA Global 27.aug.2014 (v 3). Foreningens vedtægterne ses i link her.
 
—————– Tidligere afholdte arrangementer:

Nedenfor ses et udpluk af de sidste arrangementer, som IDA-Global Development (Ulandsfagligt Selskab) har organiseret. Afrika på godt og ondt – i går, i dag, og i morgen. Debatmøde 11. februar 2016 med Henning Kjeldgaard og Peter Tygesen med udgangspunkt i Zimbabwe. Se referat og et par fotos på denne underside. Øget nærområdeindsats som svar på flygtningestrømmen fra mellemøsten – men hvordan? Mødet blev afholdt 26. oktober 2015 med Thomas Thomsen (Udenrigsministeriet), Torben Due (FNs Verdensfødevarerprogram), Hans Lucht (DIIS) og Christer Lænkholm (Folkekirkens Nødhjælp). Et referat er på trapperne. På denne underside kan du læse et kort referat af mødet. Bangladesh and Danmark: Money, textiles and politics? Mødet var d. 20. oktober 2015 med Jesper Nielsen, 3F og Masud Ali, Executive Director, Incidin Bangladesh. Du kan læse mere om mødet på denne underside. Møde om Danidas store nedskæringer i finansloven for 2016. Her kan I åbne Powerpoints Danida nedskæringer præsenteret på det offentlige møde i foreningen 5. oktober 2015. Endvidere kan I læse artiklen “En gyser udlagt i al sin gru” på dette link i Global Nyt. Du kan læse mere om mødet på denne underside. Fornyelse af Danidas privatsektor program den 7. maj 2015. Her et link til artikel i Globalnyt om mødet. På denne underside kan du finde et referat samt mødets power-points. Ebola – årsager og konsekvenser møde afholdt 27. maj 2015, som du kan læse et referat af på dette link til en underside. Det var arrangeret i fællesskab af Ingeniører uden Grænser, Arkitekter uden grænser og IDA Global Development. Der kan også findes power-point præsentation og fotos fra mødet på undersiden.

Et debatmøde om udenlandske investeringer i Afrikas landbrug. Mødet blev afholdt d. 19. marts 2015. Læs nærmere i denne artikel om arrangementet, ligesom du kan se mere her.

Foreningen havde 30 års jubilæum 26 februar 2015, hvor Mogens Lykketoft holdt oplæg om kommende bæredygtighedsmål (SDG), som skal vedtages når han er formand for FN’s generalforsamling. Se mere her. Den årlige generalforsamling: mødet blev afholdt d. 26 februar 2015. Et referat af generalforsamlingen kan læses her. På dette link kan du se formandens beretning og regnskabstal for 2014. Privatsektor arrangement: mødet blev afholdt d. 2 december 2014. En afrapportering kan læses her. Et møde om “Danida’s nye tilgang til evaluering” blev afholdt d. 27. november 2014 af IDA Global Development, i samarbejde med Dansk Evalueringsselskab og Udenrigsministeriet. Se oplæg og program på denne underside. Debataften om synligheden i dansk udviklingsbistand d. 23. oktober 2014 havde en diskussion omkring Klaus Winkels nye bog: “Udvikling – om Danmarks bistand”. Oplæg af Klaus Winkel, Poul Engberg-Pedersen og Mette Gjerskov. På dette link kan en artikel i U-landsnyt om mødet, ligesom et link til referat af samme møde. Hvad betyder Venstres udspil om at spare 2,6 milliarder kr. til ulande? Her et link til referat og fotos fra mødet afholdt mandag d. 6. oktober 2014. Deltagere i paneldebatten er: Venstres udviklingsordfører Jakob Ellemann-Jensen, Radikales udviklingsordfører Lone Loklint, og Henrik Stubkjær, Generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp. Mød ingeniører fra Palæstina – og hør om arbejdet i Ingeniører uden Grænser og IDA Global Møderne foregik følgende steder i landet (du kan linke til de detaljede programmer i det følgende): Ålborg d. 15. september kl. 17.00 – 20.00 (Studenterhuset), Århus d. 16. september kl. 16.30- 19.30 (Universitetet), Odense d. 18. september kl. 16.30 – 19.30 (Syddansk universitet) og København d. 23. september kl. 17.00 – 20.00 (i IDA).

 

    

IDA-Global Development (før Ulandsfagligt selskab) er et fagteknisk selskab under IDA, der på tværs af fag laver arrangementer for alle med interesse i dansk deltagelse i det internationale bistands- og udviklingssamarbejde.

Meld dig ind som medlem af IDA-Global Development på dette link til IDA systemet, hvilket giver dig gratis adgang til arrangementer (ellers koster det for ikke-medlemmer 50 kr. for studerende og 250 kr. for andre at deltage). Det koster 400 kr. om året at være medlem af IDA-Global Development (for studerende 200 kr. og institutioner/firmaer 800 kr.), som inkluderer let-buffet og drikkevarer ved de fleste møder. Medlemmer af IDA kan gratis være medlem af selskabet. Tryk på dette link for at læse om medlemskab.

Formandens julebrev: Kære medlem af IDA Global Development, 

2017 blev atter et år præget af stor aktivitet for IDA Global Development. Året blev også året, hvor verdensmålene for bæredygtig udvikling begyndte at bide sig fastere i Danmark og i IDA regi. IDAs nye strategi inkorporerer udviklingsmålene og andre af IDAs fagselskaber begynder at tage bæredygtig udvikling op. Det giver nye og spændende muligheder for medlemmerne af IDA Global Development, som allerede påbegyndte denne rejse i 2014 med vores nye Strategi. 2018 tegner derfor til at blive endnu mere spændende og have endnu flere muligheder for at blive aktiv. Læs videre i  formandens julehilsen december 2017.

Debat med Ulla Tørnæs om finanslov 2018

Det er altså et historisk lavt beløb, I afsætter til udviklingsbistand. Og det i en tid, hvor mange ting peger i retning af, at der er brug for en større indsats: Vi skal nå de ambitiøse Verdensmål, håndtere klimaforandringerne og det Afrika, som migranterne flygter fra. I har skåret ned, mens andre taler om behovet for en Marshallplan for Afrika.” sagde MS’ generalsekretær Tim Whyte på mødet om forslag til finanslov for 2018, som blev diskuteret på møde i IDA Global Development 14 september. Her er link til journalist Jesper Heldgaards fulde artikel på dette link til Globaltnyt.

Kritikken af, at dansk bistand også i 2018 kun bliver på 0,7 pct. af BNI, efterlod udviklingsminister Ulla Tørnæs upåvirket. ”Jeg hører jo ingen protester i Folketinget.  Jeg overværede hele finanslovsdebatten forleden, og ingen nævnte udviklingsbistanden. Socialdemokratiet kom med et såkaldt finanslovsoplæg, der bestod af en masse tekst, men uden tal. Her var udviklingsbistanden heller ikke nævnt. Det forholder sig sådan i dansk politik, at der er enighed om at bruge 0,7 pct. og at bruge dem så godt og effektivt som muligt,” sagde hun – næsten sejrssikkert til en resigneret forsamling.

Her de 3 power-point præsentationer på mødet: 1 Ulla Tørnæs præsentation FL18      2. Bjørn præsentation FL18    3 Sarah om klima FL18

Paradigmeskifte i dansk ulandsbistand tvinger NGO´erne til at tænke nyt

Lige midt i en af de største omlægningsprocesser af dansk udviklingsbistand, var IDA Global Development vært for et veloplagt debatmøde den 20. april. På dagsordenen var omlægningen af civilsamfundsstøtte for cirka en milliard kroner til NGO´ernes udviklingsarbejde og hvad der sker med organisationerne, når de ”konkurrence-udsættes”. Læs hele referatet på dette link. Læs også Globalnyts beretning fra debatmødet på dette link.

Generalforsamling afholdt

På generalforsamlingen 23 februar blev fremlagt følgende dokumenter: Årsberetning (link til 2017 GF Formandens beretningArrangements-oversigt 2016 og Statistik 2016) Årsregnskab til godkendelse og decharge (link til 2016 Aktivitets årsregnskab IDA Global). Link til Global Developments program for 2017.

Verdensmålene – er FN fit for fight?”

Her kan på denne under-side læses et referat af mødet 17 januar 2017 om FN.

Hvor blev fagligheden af i Danida?

Den 10 maj blev et møde afholdt med Danidas topchef, Martin Bille Hermann, og kontorchef for Kvalitet og Faglighed i Udviklingssamarbejdet (KFU) Nicolaj Hejberg Petersen, der fremlagder Danidas forståelse af fagligheden med tal, argumenter og rationaler – historisk og frem til den seneste og fremtidige udvikling i Danidas faglighed – i lyset af de store nedskæringer.Du kan læse et journalistisk referat på dette link til Globalt Nyt. Dernæst et link til et referat af mødet om fagligheden i Danida 10 maj 2016. I denne link kan findes et Baggrundspapir med tal fra Danida 10 maj 2016, som Danida præsenterede på mødet. Samt et par fotos.

Opfølgning på COP21-aftalen i udviklingslande

På dette link kan findes et referat af mødet. 12 maj blev afholdt et møde om opfølgning af COP21 aftalen fra december i Paris, herunder den brancheorienterede Lima-Paris-agendaen og Pre-2020. Møde fokuserede på opfølgning i udviklingslande på COP21-aftalen inden for energieffektivisering, bæredygtige teknologiløsninger til byggeri, fysisk planlægning og samspillet mellem privat-public sektor, der fremmer implementering af de frivillige mål sat af landene ift. COP21 i Paris. Investerings take-off i Afrika?

Den fremtidige finansiering af udvikling

Den 28. april 2016 mødte over 50 interesserede og nysgerrige tilhørere, netværkere og spørgsmålslystne deltagere frem til en vellykket debataften i Afrikas tegn, nærmere betegnet til arrangementet Den fremtidige finansiering af udvikling – hvordan ser det ud for Afrika syd for Sahara. Oplægsholderne talte Henrik Hansen, professor og studieleder for uddannelsen Global Development, Københavns Universitet, Marianne Haahr, Direktør for Global Opportunity Network, Monday Morning Global Institute og Morten Blomqvist, seniorrådgiver for IBIS, der med snorlige præsentationer guidede de tilhørende gennem de nyeste udviklinger og tendenser på området. Spørgsmål som: i) hvor store er de private internationale strømme i forhold til de offentlige? ii) I hvilket omfang kan og skal private investeringer erstatte offentlige investeringer? og iii) Kan de afrikanske lande mobilisere en stigende inddrivelse af skatter til at finansiere deres sociale udgifter?  blev sirligt og passioneret besvaret af oplægsholderne, der hver især lagde deres fokus på de mange spørgsmål fra salen. Med et lille indblik i oplæggene så gav Henrik Hansen en overordnet redegørelse for, hvordan ”Afrika er pænt på vej og væksten er bedre fordelt end tidligere”, som han formulerede det. Marianne Haahr argumenterede for, at vi måske er ved at bevæge os over i et nyt investeringsparadigme i det 21. århundrede, der handler om afkast, risiko og impact. Endelig tog Morten Blomqvist deltagerne ved hånden og guidede dem gennem både nye finansielle veje til udvikling via bl.a. mega-investeringer, beskatning og en krise i råstofindustrien.

Skærebrænder-ministeren

Udenrigsminister Kristian Jensen fremstod på et møde i IDA Global Udvikling, som om han virkelig brænder for den udviklingsbistand, han samtidig skærer voldsomt ned. IDA Global Udvikling var 4 april 2016 vært for mødet ”Kristian Jensen unplugged”, der trak fuldt hus: Omkring 100 u-landsinteresserede var mødt frem – langt de fleste uden tvivl for at markere deres indædte modstand mod de historisk voldsomme besparelser på udviklingsbistanden, V-regeringen har gennemført med Kristian Jensen som den ansvarlige minister. Læs videre i dette link artiklen af journalist Jesper Heldgaard fra mødet d. 4 april 2016. Og i denne PDF fil har bestyrelsen lavet en opsamling af seks hovedpunkter fra mødet med udenrigsministeren på dette link: Kristian Jensen 4 april.2016 møde IDA-konklusioner.

Artikel med et interview med formanden for IDA Global Development kan læses her