Analyse af finanslovsforslaget for 2020

Fyraftensmøde: Torsdag 24. oktober 16.30-18.00. Tilmeld på dette link til mødet som er gratis. Mødet foregår hos Folkekirkens Nødhjælp, Meldahlsgade 3. København V.
Er der tale om en ny start for dansk udviklingssamarbejde?
Så kom det endelig, finanslovsforslaget for 2020 fra den nye, socialdemokratiske regering. Mange har ventet i spænding på denne første konkrete markering af, hvad den nye regering vil, og på at se de områder, hvor regeringen er parat til at sætte penge og handling bag mål og visioner.

Er der nye, konkrete tiltag inden for udviklingssamarbejdet? Og er der tegn på, at regeringen vil rulle den tidligere regerings besparelse på dansk bistand – fra 0,85 til 0,72 pct. af BNI – tilbage?
På mødet præsenterer Timbuktu Fonden en helt frisk analyse af det nye finanslovsforslag, som giver svar på nogle af spørgsmålene. Analysen gør også arven op for udviklingssamarbejdet fra de 4 år med blå regeringer. Analysen er, som tidligere år, lavet af journalist Jesper Heldgaard.  Dette oplæg følges op af kommentarer fra Kirsten Larsen, Holger Bernt Hansen, Christian Balslev-Olesen og Hans Peter Dejgaard inden spørgsmål fra salen.     

Forsiden af analyse af finanslov 2020:

Bistand slutter til Ghana, men hvad så? 

Møde om Ghana’s transformation fra ’Aid to Trade’ mandag d. 4. februar. Her kan åbnes præsentationerne på mødet:

Hjælp til selvhjælp. Det har i årtier været selve formålet med at yde udviklingsbistand. Derfor er det glædeligt, når et land som Ghana erklærer sig parat til at ’move beyond aid’, og at Danmark med udgangen af 2020 kan udfase årtiers udviklingssamarbejde og erstatte dette med fokus på at fremme private investeringer.

Men er Ghana parat til at klare sig selv uden bistand? Hvad er konsekvenserne for de sociale sektorer, at donorerne begynder at trække sig? Har udviklingspartnerne som Danida gjort hvad der var muligt for ansvar for at aflevere tidligere modtagerlande i en tilstand, hvor risikoen for sammenbrud og tilbageslag er minimeret? Åbner det tomrum, de vestlige donorer efterlader, blot døren for nye spillere som Kina, Indien, Tyrkiet etc.?

Det er nogle af de spørgsmål, der vil blive belyst og diskuteret, når IDA Global Udvikling afholder offentligt møde om Ghanas transformation fra ’Aid to Trade’.

Er danske erfaringer relevante for myndighederne i andre lande? 

IDA Global Development har holdt et møde om Myndighedssamarbejdet 22 november 2018.

Formålet med mødet er at give de fremmødte viden om myndighedssamarbejdet, som en del af dansk udviklingssamarbejde. Der er i Danida’s budget afsat ca. 120 mio. kr. årligt til Myndighedssamarbejdet. Mødet vil belyse disse spørgsmål: 1) Hvad går Myndighedssamarbejdet ud på? 2) Hvad får myndigheder i udviklingslande ud af samarbejdet med danske myndigheder? og 3) Hvordan fungerer denne type videns-overførsel? 

På mødet vil der være oplæg om Myndighedssekretariatet fra Udenrigsministeriet, Sundhedsministeriet samt medarbejdere fra partnerorganisationer i Colombia og Indonesien, der er i København for at deltage i et to-ugers kursus hos Danida Fellowship Centre. Der bliver også være mulighed for sidde i grupper,  hvor der vil sidde personer fra Mexico og Vietnam om sundhed. Ved andet bord fra Colombia om fødevarer og et tredje bord fra Indonesien og Kenya omkring samarbejdet med Danmark på miljøområdet.    

Baggrund: 26 vækstrådgivere med sektorfaglig ekspertise er placeret på danske ambassader i 14 lande i Asien, Afrika og Latinamerika. De har som opgave at fremme et samarbejde mellem disse landes myndigheder og myndigheder i Danmark, herunder at bidrage til at fremme bæredygtige løsninger i partnerlandene gennem sektorsamarbejder på områder, hvor Danmark har særlig ekspertise. Det forventes samtidig, at myndighedssamarbejdet kan bidrage til at åbne døre for danske brancher og virksomheder på områder, hvor dansk erhvervsliv har særlige kompetencer. Der kan læses mere på dette link på Udenrigsministeriets hjemmeside. 

Endelig gik tidligere IFU-direktørs drøm i opfyldelse

”Jeg havde ikke drømt om nogensinde at skulle opleve en repræsentant for A.P. Møller Mærsk tale så varmt om udvikling side om side med repræsentanter for Danida, der taler så varmt om private investeringer. Men det har jeg oplevet ved dette møde. Tak for det.”

Sådan lød det fra Sven Riskær, frem til 2006 direktør for IFU, Investeringsfonden for Udviklingslande, gennem 28 år, på mødet, ’Afrikas infrastruktur – en sag for danske fonde?’ tirsdag den 12. juni. Mødet var arrangeret af IDA Global Udvikling og trak – trods sommervarmen – mere end 60 deltagere, der tog livligt del i debatten og efter mødet kvitterede med fornemme evalueringer, men også konstruktiv kritik og forslag til forbedringer.

Mødet bød på oplæg fra Joe Nicklaus Nielsen, Partner & CFO, A.P. Moller Capital, Kent Brovn Arp, Investment Director, Direct Equity, PensionDanmark, Morten Elkjær, Vice President, Finance Sector, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), og Lis Rosenholm, vicekontorchef, Vækst, Beskæftigelse og Erhvervsudvikling, Udenrigsministeriet, inden Ole Winckler Andersen, senioranalytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), indledte debatdelen med spørgsmål til de fire oplægsholdere.

Globalnyt var også til stede, og deres reportage kan læses her: https://globalnyt.dk/content/afrikas-infrastruktur-en-sag-danske-fonde

Foromtale af 12. juni-møde til Globalnyt: Nye danske milliarder på vej til Afrika

En række nye investeringsfonde skyder i disse år op for at dirigere danske investeringskroner til Afrika. Hvad er det, de nye fonde kan og vil? Kom med i fondenes maskinrum og bliv klogere på det ved et offentligt møde den 12. juni i Ingeniørernes Hus.

Af Jesper Heldgaard, freelancejournalist

Hvorfor etablerer hæderkronede A.P. Møller en Afrika Infrastrukturfond sammen med en række danske pensionskasser med et mål om at nå en kapital på 1 milliard dollar? Hvad er det for projekter, og hvad er det for lande, den nye fond vil investere i? Investeringsfonden blev lanceret i 2017, men har levet en forholdsvis stille tilværelse. Hidtil har offentligheden ikke hørt meget andet, end at fonden har afgivet købstilbud på et energiselskab i Zambia. Men på mødet den 12. juni arrangeret af IDA Global Udvikling vil Joe Nicklaus Nielsen, partner i A.P. Møller Capital, der forvalter fonden, fortælle om formålet med fonden og om de projekter, fonden har i kikkerten.

Pensionskasser har fået øje på Afrika 

Det er ikke mindst kapital fra danske pensionskasser, der skal få Afrika Infrastrukturfonden til at nå målet om at rejse 1,5 mia. dollar. Flere danske pensionskasser har da også skudt penge i fonden, herunder PensionDanmark, der var med fra starten.

Det er langt fra første gang, PensionDanmark, PKA, PFA og andre danske pensionskasser har lagt penge i fonde med dét formål at investere i udviklingslande, især Afrika. Pensionskasserne var med både i den Klimainvesteringsfond, den danske regering etablerede i 2014 med en kapital på 1,3 milliarder kr., der snart er brugt op. De er også med i Landbrugsinvesteringsfonden fra 2016 med en kapital på 900 mio. kr., der i løbet af i år også vil være fuldt investeret.

Og pensionskasserne ventes også at være blandt de store bidragydere i den Verdensmålfond, regeringen annoncerede i 2016 med en forventet kapital på 4-5 mia. kr. og en lancering i løbet af denne sommer. Men hvorfor er Afrika og udviklingslande blevet interessante investeringsobjekter for danske pensionskasser? Det vil Kent Brovn Arp, Investment Director i PensionDanmark fortælle om.

Det startede med ’Kaffefonden’

Mens Afrika Infrastruktur Fonden og de andre fonde er nye, så har IFU, Investeringsfonden for Udviklingslandene, mere end 50 år på bagen. Den blev stiftet i 1967 og var oprindeligt finansieret af den danske stats indtægter på den told, der dengang var på kaffe. Derfor blev den de første år kaldt ’Kaffefonden’. IFU har stået som forvalter af både Klima- og Landbrugsinvesteringsfondene og skal også forvalte den nye Verdensmålfond.

Årtiers erfaringer med at forene udviklingsmål med økonomisk afkast vil Morten Elkjær, Vicepræsident i IFU, fortælle om, mens Lis Rosenholm, chefkonsulent i Udenrigsministeriet kontor for vækst, beskæftigelse og erhvervsudvikling, vil berette om, hvad Udenrigsministeriet gør for at sikre, at fondene nu også skaber udvikling.

Kom med i maskinrummet – og stil spørgsmål

Målet med mødet er først og fremmest at gøre folk klogere; at få et kig ind i maskinrummet på fondene og aktørerne bag dem og deres bestræbelser på at gå nye veje for at rejse kapital til de enorme investeringer, der skal til for at nå Verdensmålene.

Men der bliver også rig mulighed for at stille spørgsmål. Den del af arrangementet indledes af Ole Winckler Andersen, senioranalytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), der bl.a. vil spørge ind til, hvordan fondene sikrer sig mod ’hvide elefanter’ og mod, at de fattige lande med de mange projekter havner i en ny gældskrise. 

Læs mere:

https://globalnyt.dk/content/ny-maersk-fond-vil-investere-milliarder-i-afrika

https://shippingwatch.dk/Rederier/article9868100.ece

 

12 juni mødet om Afrika’ infrastruktur. Mødets 4 oplægsholdere. Fra venstre: Joe Nicklaus Nielsen, Kent Brovn Arp, Lis Rosenholm og Morten Elkjær. (foto: Knud B. Bach)

 

 

Brasilien kræver robusthed

Hermed et kort referat af mødet om Brasilien den 12. marts 2018.

Brasilien er stadig væk Sydamerikas førende sværvægter på det økonomiske område, selvom brasilianske økonomi er skrumpet med næsten 10 pct. siden 2014, Men Brasilien er så småt ved at finde vej ud af den økonomiske krise, imens den politisk krise er dyb – især når det drejer sig om tillidsforholdet mellem vælgerne og regeringssystemet.

Til trods for den politiske og økonomiske krise er Brasilien fortsat et land, der byder på gode fremtidsmuligheder i forhold til f.eks. danske investeringer. Som virksomhed, der gerne vil ind på det brasilianske marked, skal man dog være godt forberedt, alliere sig med en stabil lokal partner samt være robust og rustet til at kunne manøvrere igennem tider med politisk ustabilitet, konjunkturudsving – samt et statsligt og kringlet bureaukrati.

Det var nogle af de overordnede linjer, der blev trukket op på debatmødet ”Brasilien – en sværvægter i politisk og økonomisk krise”, som IDA Global Development havde inviteret til den 12. marts. Flere både unge og ældre blandt de 30 deltagere havde i deres spørgsmål især fokus på forholdene for små eller mindre virksomheder, der gerne vil ind på markedet i Brasilien.

Politiske og økonomiske perspektiver

Tidligere ambassadør i Brasilien i perioden 2009-2014 Svend Roed Nielsen gav et rids af Brasiliens økonomiske udvikling og den politiske kontekst, der har betinget denne. Svend Roed Nielsen har i en årrække arbejdet i Udenrigsministeriet primært i Eksportrådet og beklædt flere ambassadør-og chefposter. Svend Roed Nielsen er tilknyttet Københavns Universitet, CBS, og er med i ledelsen af Latin American Business Forum (LABS) samt senior director i Clean Solutions.

Helle Bjerre, der er vicedirektør i Industrialiserings Fonden for Udviklingslandene IFU Latinamerika, fortalte om IFU på de globale linjer og hvordan IFU hjælper danske virksomheder med at gennemføre projekter i udviklingslande og på vækstmarkeder, og hun gennemgik flere af de virksomhedssamarbejder, der har været i Brasilien, og som IFU har været med til at støtte bl.a. inden for energi-og landbrugssektoren.

Karl Erik Schiøllhammer, professor og prodekan ved Pontifície Universidade Católica i Rio de Janeiro samt gæstelektor ved Aalborg Universitet, gav trak sit kontor i Rio De Janeiro via Skype-video perspektiverne op i forhold til det forestående præsidentvalg og han gav et indblik i, hvordan tilliden er blandt de brasilianske vælgere til det politiske system og regeringen. Samtidig fortalte han om den sociale ulighed/arbejdsløshed som også optager brasilianerne meget. Karl Erik Schiøllhammer har boet og arbejdet i Brasilien siden 1986.

Knud B Bach, som er med i IDA Global Developmenst bestyrelse, præsenterede et konkret eksempel på en vellykket dansk business case i Brasilien (Challenges & Opportunities in Brazil), da han fortalte om, hvordan det er gået med og hvordan ser det ud i dag. Knud B Bach har bl.a. arbejdet som administrerende direktør i Brasilien i 13 år heraf de 8 år som chef for Det Danske Handelskammer i Rio de Janeiro.

Baggrunds Artikler

https://www.economist.com/news/americas/21735649-it-sure-complicates-forthcoming-presidential-election-brazilian-ex-president-lulas

https://nacla.org/news/2018/02/05/long-brazilian-crisis-part-ii

http://denhumanistiskeambassade.au.dk/nyheder/nyhed/artikel/at-arbejde-i-brasilien-er-en-kunstart/

Sociale Iværksættere i Afrika’s Digitale Revolution 2.0

Præsentationer og oplæg kan du finde på denne under-side, som foregik i IDA d. 24 januar 2018 med 70 deltagere.

Sahel – elendighed og ustabilitet bare én grænse fra Europa

Hermed et kort referat af mødet om Sahel d. 2. oktober i IDA på Kalvebod i København.

På et velbesøgt møde om Sahel stillede Kjeld Rasmussen der er Sahel forsker på Geografisk institut, Københavns Universitet spørgsmål ved, hvorvidt der faktisk er tale om en krise i Sahel, eller om vi skal se det som en mere permanent situation, der kun lader sig ændre langsomt. Der har været en stigning i nedbøren de sidste 15 år, og området er blevet grønnere.  Det ser ud til at der vil blive en stigning i temperaturen i området som følge af klimaforandringerne, men nedbøren vil blive meget forskelligt. Se Kjeld Rasmussens  præsentation her:

Mødet startede i øvrigt med at Knud Bach viste nogen 40 år gamle billeder fra Sahel. Se dette link: Knud fotos fra Sahel 1978-1980

Anders Garly Andersen, Chef for Afrika kontoret i Udenrigsministeriets fortalte om udviklingen i Mali fra 2011 til nu. I 2011 var det et fredeligt, lidt støvet land – men i 2012 skete der en implosion med et kup og en sikkerhedskrise. Store dele af landet ligger uden for regeringens kontrol, og vi har oplevet en stigning i radikaliseringen og terrorisme. Det største problem er ”Governance” og regeringernes vilje og evne til at løse deres problemer.

Regeringens interesse for Sahel er stor, da det er en del af en transit rute for migranter til Europa, og da der er en risiko for radikalisering og terrorisme. Derfor har Danmark har øget sin indsats i Sahel og i de kommende år har Danmark planlagt at bevilge 700 – 900 mill DKK til Sahel. Indsatsen kan opdeles i 1) udviklingsmæssige indsatser, 2) den sikkerhedsmæsige indsatser og 3) politiske indsatser.  Der er danske Ambassader i Burkina Faso og Mali – og der er netop udnævnt en ny speciel repræsentant for Sahel og Maghreb regionen. Vi har siden 2012 set en stigning i antallet af Danske humanitære og civil samfundsorganisationer i området.

Anne Højmark Andersen der er program koordinator i CARE Danmark fortalte om CAREs arbejde Sahel. Fokus for CAREs arbejde er ”klimatilpasning”, ”retten til jord” og ”handel skaber udvikling”. Klimaforandringer betyder stigende temperaturer og meget uregelmæssig nedbør. Se i øvrigt hendes præsentation her.

Efter oplæggene var der en livlig debat. Er befolkningstilvæksten et tabu – blev der spurgt fra Salen. Det mente oplægsholderne ikke. Anders fortalte at Udviklingsministeren er meget engageret i dette og Danmark har styrket indsatsen inden for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Kjeld gav udtryk for at der er tilstrækkelig med ressourcer i området til at dække befolkningens behov, hvis de bliver udnyttet mere effektivt. Anne gav udtryk for at styrkelse at uddannelse og styrkelse af kvinders rettigheder er det met effektive for at begrænse befolkningstilvæksten. Problemet er at fordi der er kommet flere mennesker bor de nu uhensigtsmæssige steder.

Der blev spurgt om løsningen er Den Grønne Mur. Kjeld fortalte at det er et koncept der er 80 år gammelt – nu ses det som naturressourceforvaltningsprojekter pletvist i mindre områder hen over Sahel.

Migration blev også diskuteret, bl.a. at landene ikke nødvendigvis er specielt interesseret i at begrænse migrationen, da der er en stor indtægt af fra remitter, og da der altid har været migration på tværs af lande i området. Det er primært Europas interesse. Sahel er gennemgangslande, men ofte stammer migranterne fra de mere velstående områder og ofte er det veluddannede der vil forsøge lykken i Europa.  Migranter søger hen hvor de kender nogen i forvejen.

Det er dog vigtigt at adskille migranter fra flygtningene. Flygtningene er en følge af Boko Haram og situationen i Mali og det er i særligt udstrakt grad børn og kvinder i disse grupper.

Baggrund

Sahelbæltet strækker sig gennem 11 lande fra Atlanterhavet i vest til det Røde Hav i øst – Området er præget af elendighed, fattigdom, hurtig befolkningsvækst, klimaforandring, gentagne ernæringskriser, væbnet konflikt, og vold. Og transit for migration.

Det har altid været et komplekst sårbart økosystem mellem ørkenen i nord og savannen i syd. Delvist under radaren er bæltets internationale rolle ved at øges. I dag er området præget af elendighed, fattigdom, hurtig befolkningsvækst, klimaforandring, gentagne fødevare og ernæringskriser, væbnet konflikt og vold, og transit for migration. Arrangementet vil søge at afdække  årsagerne til krisen i Sahel, se på hvordan krisen ser ud i dag og hvad vil fremtiden bring. Hvad gør Danmark i denne situation og hvad er effekten af dette.

 

Working for the UN

See notes and photos from the meeting with UN agencies at 11 September in the UN City in Nordhavn. The meeting was arranged in collaboration with DJØF, Yngre Læger and UN City Copenhagen. 

———-

Ny dansk udviklingsstrategi – nye mål, men færre midler

Mødet foregik i Ingeniørforeningen 27 september om V-regeringen udkast til ny Danida strategi. Men målene skal nås for et næsten halveret budget og med langt færre ansatte i Danida. Det var sat til debat mellem udviklingsordførere: Michael Aastrup Jensen (V), Martin Lidegaard (RV), Christian Juhl (EL) og Ulla Sandbæk samt to eksperter: Lars Engberg-Pedersen og Adam Moe Fejerskov. Her et link til et journalistisk referat af mødet på Globalt Nyt: Venstre parat til at male dansk udviklingsbistand blå. Et citat: “For fire år siden lykkedes det udviklingsminister Christian Friis Bach, at få samtlige partier i Folketinget til at stemme for en ny strategi for dansk udviklingssamarbejde. Den konsensus synes udenrigsminister Kristian Jensen ikke så optaget af, lyder det fra Enhedslistens Christian Juhl.”
 fire-politikere-til-moedet-p1040590

lars-engberg-oplaeg-p1040589 forsamlingen-til-moedet-p1040591

Mødets baggrund: Hvordan ser de Danmarks fremtidige strategi og konkrete udviklingssamarbejde i en verden, der står over for enorme – og indbyrdes forbundne – udfordringer, der alle kræver globale løsninger: Klimaforandringer, fattigdom, hungersnød og politisk ustabilitet? Verdens ledere har med Verdensmålene og COP21 opstillet ambitiøse mål, som kræver en koordineret og holistisk tilgang til global udvikling. Danmark har forpligtet sig på de samme mål. Hvordan skal og vil Danmark omsætte løfterne fra de ambitiøse erklæringer i praksis? Her et link til opslaget for mødet. 

 

 

 

 

Helle Bjerre fra IFU holder oplæg om Brasilien.

Foto fra flygtningelejr i Tanzania, hvor Grundfos samarbejder med PlanBørnefonden om soldrevne vandpumper. Se i næste spalte program for mødet 28 oktober kl. 17.

Techvelopment Spring  

Techvelopment Spring er en eventrække arrangeret af IDA, Udenrigsministeriet, DTU og FN Byen i København, for at sætte fokus på brugen af teknologi som forandringskraft i udviklingssamarbejdet, også kaldet techvelopment. I anbefales at kikke på dette link til de kommende 8 arrangementer.  

America First – USAs udviklingspolitik og globale rolle under Trump

Her en artikel om USA-mødet 3 december 2018 bragt i Globalnyt samt foto fra mødet: https://globalnyt.dk/content/trump-fn-og-amerikansk-bistand-krise-eller-kontinuitet

Præsident Donald Trump sætter America First – trækker USA ud af globale aftaler og vil skære i udviklingsbistanden – tre kendere af amerikansk udviklingspolitik i en global sammenhæng trækker perspektiverne op for, hvad America First betyder konkret. 

Referat af generalforsamling

I dette link til referat af foreningens generalforsamling i marts 2018: Referat IDA Global Development Generalforsamling 18 marts 2018_unden underskrift


IDA Young Development Professionals Network (YDP) is an interdisciplinary network of young professionals who share common values of equality, has a keen interest in global development and understand that durable networks are key to personal and global success.  

Working for the UN – meeting September 11, 2018

The UN City, Djøf, IDA and YL invited to an evening in UN City focused on career opportunities in the United Nations. See this sub-page.

Optakt til Danmarks eksamen i verdensmålene

På mødet 27 juni 2017 i IDA Global Development hørte vi om den første officielle danske rapport på bæredygtighedsmålene (SDG), som finansminister Kristian Jensen senere præsenterede i FN i New York. På dette link kan læses artikel i Globalt Nyt om mødet, der handlede om at Danmark for første gang fremlægger sin såkaldte Voluntary National Review-rapport til FN.

Præsentation af de måletekniske udfordringer og løsninger mht SDG rapportering Danmark til SDG eksamen ved ved Niels Ploug, afdelingsdirektør i Danmarks Statistik. Andre oplæg fra Toke Lago von Kappelgaard fra Finansministeriet og Rebecca Anna Reichherzer fra Udenrigsministeriet.

Resultatet af det første danske frivillige nationale gennemsyn af udviklingsmålene – VNR-rapporten (Voluntary National Review Report) vil blive præsenteret til FNs High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) i New York i juli. Rapporten er blevet til under lederskab af Finansministeriet i samarbejde med Udenrigsministeriet. Mange organisationer, institutioner og enkeltpersoner har bidraget. Rapporten forholder sig til den danske målopfyldelse på hjemme- og udviklingsfronten, internationalt og på tværs af de 17 udviklingsmål – på linje med ideerne bag FN generalforsamlingsvedtagelse i 2015 ”Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”.

Myanmar under forandring – muligheder og udfordringer

denne underside (link) kan du et kort referat fra mødet afholdt 30 maj 2017, hvor der også henvisninger til power-point præsentationerne fra Mette Holm, Bjarne Ussing og Mikael Gravers. Det var et interessant møde.

Sociale iværksættere i Afrikas Digitale Transformation

Tirsdag de. 21 marts 2017 i IDA hørte 70 deltagere om unge danske digitale iværksættere dele deres erfaringer fra samarbejdet med iværksættere i Afrika. Det var spændende!

17.00 Introduktion Hans Peter Dejgaard

17.15   Jacob Lennheden. Overblik over iværksættere i KenyaTidl. CEO Yum.co.ke, Stifter Innovate Kenya og Escalino. Jacob præsentation overview 21 marts 2017

17.40   Martin Nielsen, CEO, Mdundo (fra Nairobi via BlueJeans) Martin Mdundo musiktjeneste

18.10  Johan Juul Jensen, CEO, Mobilized Construction Mobilized Construction IDA 21 marts og her en kort video. 

19.05  Teit Knudsen, Founder and CEO, Fuuzo. Teit Knudsen Fuuzo  

19.25  Diskussion og spørgsmål (panel og salen)

20.00 Afslutning

Beskrivelse: Afrikas digitale transformation har skabt nye muligheder for iværksætteri på den digitale front. Nogle af minder om de nye digitale tjenester, som vi ser i Danmark, men mange er også startet af folk, der er trætte af traditionel udviklingsbistand – og derfor vil finde nye innovative måder at skabe jobs og finde konkrete løsninger på.I en tid med kraftigt skåret udviklingsbistand, skal vi finde ny måder hvorpå dansk viden og industri kan gøres relevant i en udviklingskontekst. Både som middel til udvikling men også som muligt fremtidigt handelsmarked.

Ny dansk udviklingsstrategi – nye mål, men færre midler

Mødet foregik i Ingeniørforeningen 27 september om V-regeringen udkast til ny Danida strategi. Men målene skal nås for et næsten halveret budget og med langt færre ansatte i Danida.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs i IDA

Der var 70 fremmødte til mødet med udviklingsminister Ulla Tørnæs tirsdag den 28. februar i Ingeniørhuset. Her et referat af Ulla Tørnæs mødet og på  dette link kan læses en artikel om mødet i Globalnyt. Dette er Ulla Tørnæs præsentation 28 febr. 2017 i powerPoints. Nedenfor to fotos fra mødet.

Foto Marianne Victor og HP DSC_0601

Foto Ulla Toernaes DSC_0597

 

 

 

 

 

Danske NGO´er vil blive i Nepal

Der er stadig masser af arbejde at tage fat på i Nepal i forhold til at støtte en bæredygtig udvikling, og argumenterne for at blive i Nepal er vægtige. Så vi er nogen, der har tænkt os at arbejde videre i Nepal, selvom Nepal ikke længere tælles blandt Danmarks prioritetslande for udviklingsbistand. Så klar lød beskeden fra flere af de veloplagte oplægsholdere, der – fra hver deres indfaldsvinkel – tog fat i nogle af de fodspor, som mere end 25 års dansk udviklingssamarbejde har sat sig i Nepal, da IDA Global Development afholdt debatmødet ”Når Danmark lukker og slukker i Nepal.” ”Ja, jeg er jo lidt ked af titlen på mødet her; Når Danmark lukker og slukker i Nepal. Jeg er nemlig overbevist om, at mange danske NGO´er fortsætter arbejdet i Nepal. Care Danmark har været i Nepal i 25 år, og vi agter at blive. Det tror jeg andre organisationer, der har været der i mange år også, agter. Der er stadig meget arbejde at gøre, ” lød det fra Lisbeth Møller, programchef i Care Danmark. Læs mere om Nepal mødet.

Hvordan etableres en investeringsfond for Grønland?

Møde om at fremme investeringer af pensionsmidler i Grønland blev afholdt 12 september. På dette link kan du finde fire præsentationer fra mødets oplægsholdere. Der er også et link til en video optagelse af mødet (i mp4 format), som du kan afspille. Endvidere en artikel med omtale af mødet Siemens interesseret i at skabe nye lufthavnsmiljøer i den grønlandske avis Sermitsiaq. – Jørn Skov Nielsen (på video fra Nuuk). Departementschef for ministeriet for erhverv, arbejdsmarked, handel i Grønlands regering (Naalakkersuisut). – Kåre Hendriksen. Lektor DTU’s Center for Arktisk teknologi – Niels Christian Fredslund, senior-økonom. Copenhagen Economics – Carsten Dahl, direktør i

Siemens Grønland – Hans Peter Dejgaard, næstformand IDA Global Development. Uummannaq på Grønlands vestkyst

—————-

Velbesøgt møde om Afrikas største vindmøllefarm

På denne underside kan du læse om 2 juni 210156 mødet om det meget store projekt i Kenya. Der er tre præsentationer og journalist Jesper Heldgaards referat fra mødet.

Generalforsamling 16 marts 2016 i foreningen

Generalforsamling blev holdt i IDA Global Development d. 16 marts 2016, hvor referatet kan læses på dette link. Referat_Generalforsamling_IDA Global Development_16 marts 2016_final  Her er links til Formandens beretning marts 2016 og årsregnskab 2015 Aktivitets-årsregnskab final. Budget 2016 fremgår af formandens beretning. Endvidere link til vores foreningen’s strategi Strategi for IDA Global 27.aug.2014 (v 3). Foreningens vedtægterne ses i link her.
 
—————– Tidligere afholdte arrangementer:

Nedenfor ses et udpluk af de sidste arrangementer, som IDA-Global Development (Ulandsfagligt Selskab) har organiseret. Afrika på godt og ondt – i går, i dag, og i morgen. Debatmøde 11. februar 2016 med Henning Kjeldgaard og Peter Tygesen med udgangspunkt i Zimbabwe. Se referat og et par fotos på denne underside. Øget nærområdeindsats som svar på flygtningestrømmen fra mellemøsten – men hvordan? Mødet blev afholdt 26. oktober 2015 med Thomas Thomsen (Udenrigsministeriet), Torben Due (FNs Verdensfødevarerprogram), Hans Lucht (DIIS) og Christer Lænkholm (Folkekirkens Nødhjælp). Et referat er på trapperne. På denne underside kan du læse et kort referat af mødet. Bangladesh and Danmark: Money, textiles and politics? Mødet var d. 20. oktober 2015 med Jesper Nielsen, 3F og Masud Ali, Executive Director, Incidin Bangladesh. Du kan læse mere om mødet på denne underside.

Møde om Danidas store nedskæringer i finansloven for 2016. Her kan I åbne Powerpoints Danida nedskæringer præsenteret på det offentlige møde i foreningen 5. oktober 2015. Endvidere kan I læse artiklen “En gyser udlagt i al sin gru” på dette link i Global Nyt. Du kan læse mere om mødet på denne underside. Fornyelse af Danidas privatsektor program den 7. maj 2015. Her et link til artikel i Globalnyt om mødet. På denne underside kan du finde et referat samt mødets power-points. Ebola – årsager og konsekvenser møde afholdt 27. maj 2015, som du kan læse et referat af på dette link til en underside. Det var arrangeret i fællesskab af Ingeniører uden Grænser, Arkitekter uden grænser og IDA Global Development. Der kan også findes power-point præsentation og fotos fra mødet på undersiden.

Et debatmøde om udenlandske investeringer i Afrikas landbrug. Mødet blev afholdt d. 19. marts 2015. Læs nærmere i denne artikel om arrangementet, ligesom du kan se mere her.

Foreningen havde 30 års jubilæum 26 februar 2015, hvor Mogens Lykketoft holdt oplæg om kommende bæredygtighedsmål (SDG), som skal vedtages når han er formand for FN’s generalforsamling. Se mere her. Den årlige generalforsamling: mødet blev afholdt d. 26 februar 2015. Et referat af generalforsamlingen kan læses her. På dette link kan du se formandens beretning og regnskabstal for 2014. Privatsektor arrangement: mødet blev afholdt d. 2 december 2014. En afrapportering kan læses her. Et møde om “Danida’s nye tilgang til evaluering” blev afholdt d. 27. november 2014 af IDA Global Development, i samarbejde med Dansk Evalueringsselskab og Udenrigsministeriet. Se oplæg og program på denne underside. Debataften om synligheden i dansk udviklingsbistand d. 23. oktober 2014 havde en diskussion omkring Klaus Winkels nye bog: “Udvikling – om Danmarks bistand”. Oplæg af Klaus Winkel, Poul Engberg-Pedersen og Mette Gjerskov. På dette link kan en artikel i U-landsnyt om mødet, ligesom et link til referat af samme møde. Hvad betyder Venstres udspil om at spare 2,6 milliarder kr. til ulande?

Her et link til referat og fotos fra mødet afholdt mandag d. 6. oktober 2014. Deltagere i paneldebatten er: Venstres udviklingsordfører Jakob Ellemann-Jensen, Radikales udviklingsordfører Lone Loklint, og Henrik Stubkjær, Generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp. Mød ingeniører fra Palæstina – og hør om arbejdet i Ingeniører uden Grænser og IDA Global Møderne foregik følgende steder i landet (du kan linke til de detaljede programmer i det følgende): Ålborg d. 15. september kl. 17.00 – 20.00 (Studenterhuset), Århus d. 16. september kl. 16.30- 19.30 (Universitetet), Odense d. 18. september kl. 16.30 – 19.30 (Syddansk universitet) og København d. 23. september kl. 17.00 – 20.00 (i IDA).

  

Grundfos: Filantropi og forretning hånd i hånd?

Tilmeld på dette link til mødet mandag d. 28 oktober kl. 17.00– 20.30 i IDA Kalvebod Brygge 31. 1780 København V.  

Danske Grundfos er verdens største vandpumpefirma, men leverer også rent vand til 250.000 flygtninge i det nordlige Tanzania – Hvad har PLAN Børnefonden lært i Togo – på godt og ondt

Program:
17.00: Velkomst Knud B Bach, IDA Global Udvikling
17.05: Sådan kombinerer Grundfos filantropi og forretning. Kim Nøhr Skibsted, direktør i Poul Due Jensens Fond.
17.25: Vand til flygtninge og særligt udsatte, Grundfos Teknologi – Vand og Sol i Afrika. Nils Thorup, Programchef for vand i Poul Due Jensens Fond.
17.45: Et partnerskab, der holder vand – erfaringer fra PlanBørnefonden og Poul Due Jensens Fonds samarbejde i Togo? Anne Smith Petersen, Director of Program, Influence and Grants, PlanBørnefonden.
18.10: Forretning: Grundfos i Afrika – med Ghana som case
Pia Yasuko Rask, Sr. Manager, Engagement & Responsibility, Grundfos
18.30: Pause med sandwich og øl/vand.
19.00: Panel session med debat og spørgsmål
Ordstyrer Jesper Heldgaard; IDA Global Udvikling
20.00: Afslutning
Beskrivelse
Da de danske håndboldherrer vandt VM-guld i januar, var Grundfos med på banen med iøjnefaldende bandereklamer for verdensmål 6, rent vand og sanitet. Grundfos lever af at sælge pumper i hele verden og har en klar interesse i at fremme netop dét verdensmål. Og det gør Grundfos både gennem filantropi og forretning, ja, nogle gange som en kombination af de to ting. Hvordan gør Grundfos – og firmaets ejerfond, Poul Due Jensens Fond – dét? Og skal vi være ekstra på vagt over for private virksomheder, der udøver filantropi?
Det er nogle af de spørgsmål, der bliver belyst på dette møde arrangeret af IDA Global Development, hvor du også kan høre om:
Rent vand til 250.000 flygtninge i Nyaragusu-lejren i det nordlige Tanzania. Støttet af Poul Due Jensens Fond og udført af den amerikanske NGO Water Mission
Rent vand til tusinder af landsbybeboere i Togo. Støttet af Poul Due Jensens Fond og udført af PlanBørnefonden
PlanBørnefonden om potentiale, erfaringer og udfordringer ved at samarbejde med en privat fond
Hvordan angriber Grundfos nye markeder som Ghana?

Katherine Richardson fortæller om rapport til FN’ generalforsamling

Møde blev afholdt 13 maj 2019 med Katherine Richardson. Her er link til artikel om rapporten, som i maj er afleveret til regeringer – og fremlægges på FN’ generalforsamling i september. Første store status på FNs verdensmål er klar Vi er på afveje maj 2019 

Katherine is co-author of the Global Sustainable Development Report (GSDR), which is a key component of the mechanism to follow up and review progress on the 2030 Agenda for Sustainable Development and the SDGs. It is intended to provide guidance from a scientific perspective that will support implementation of the SDGs in ways that integrate economic, environmental and social dimensions.

The first draft of the report will be launched for public review and open for inputs in the week of 13 May. On this occasion, the IDA Global Development’s Young Development Professionals network has invited member of the expert group drafting the report Professor Katherine Richardson to present key insights from the report.  

Møde om Kina i Afrika

Præsentationer fra mødet 7 maj 2019: 

Hvad er det Kina vil i Afrika? Journalist  Jan Larsen powerpoint Kina-i-Afrika 7 maj 2019 Jan Larsen

Belt and Road Initiative i Afrika. Professor Jørgen Delman presentation Kina i Afrika 7 maj 2019 Jørgen Delman er fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, KU
Hvad ved vi om Kinas tilstedeværelse i Afrika? Peter Kragelund præsentation 7 maj 2019 som arbejder på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC.

På foto nedenfor ses Jørgen Delman og Peter Kragelund siddende forrest.    

En fyldt sal med 85 deltagere til mødet:

Generalforsamling 25 marts 2019  

Der blev afholdt generalforsamling mandag 25 marts i IDA Global Development. Her er Referat generalforsamling 25 marts 2019 og her er godkendt IDA Global regnskab 2018.   

  

IDA-Global Development (før Ulandsfagligt selskab) er et fagteknisk selskab under IDA, der på tværs af fag laver arrangementer for alle med interesse i dansk deltagelse i det internationale bistands- og udviklingssamarbejde.

Meld dig ind som medlem af IDA-Global Development på dette link til IDA systemet, hvilket giver dig gratis adgang til arrangementer (ellers koster det for ikke-medlemmer 100 kr. og for studerende 50 kr. at deltage). Det koster 500 kr. om året at være medlem af IDA-Global Development (for studerende 200 kr. og institutioner/firmaer 800 kr.), som inkluderer let-buffet og drikkevarer ved de fleste møder. Medlemmer af IDA kan gratis være medlem af selskabet. Tryk på dette link for at læse om medlemskab.  

Stor vækst i vedvarende energi til landbefolkningen i Kenya

Du kan finde links til PowerPoint præsentationerne fra oplægsholderne, fra 25 marts mødet.

Nairobi prisen til Jesper Heldgaard  

Læs på dette link om, at journalist Jesper Heldgaard er modtager af dette års Nairobi-pris.

Debat med Ulla Tørnæs om finanslov 2018

Det er altså et historisk lavt beløb, I afsætter til udviklingsbistand. Og det i en tid, hvor mange ting peger i retning af, at der er brug for en større indsats: Vi skal nå de ambitiøse Verdensmål, håndtere klimaforandringerne og det Afrika, som migranterne flygter fra. I har skåret ned, mens andre taler om behovet for en Marshallplan for Afrika.” sagde MS’ generalsekretær Tim Whyte på mødet om forslag til finanslov for 2018, som blev diskuteret på møde i IDA Global Development 14 september. Her er link til journalist Jesper Heldgaards fulde artikel på dette link til Globaltnyt.

Kritikken af, at dansk bistand også i 2018 kun bliver på 0,7 pct. af BNI, efterlod udviklingsminister Ulla Tørnæs upåvirket. ”Jeg hører jo ingen protester i Folketinget.  Jeg overværede hele finanslovsdebatten forleden, og ingen nævnte udviklingsbistanden. Socialdemokratiet kom med et såkaldt finanslovsoplæg, der bestod af en masse tekst, men uden tal. Her var udviklingsbistanden heller ikke nævnt. Det forholder sig sådan i dansk politik, at der er enighed om at bruge 0,7 pct. og at bruge dem så godt og effektivt som muligt,” sagde hun – næsten sejrssikkert til en resigneret forsamling.

Her de 3 power-point præsentationer på mødet: 1 Ulla Tørnæs præsentation FL18      2. Bjørn præsentation FL18    3 Sarah om klima FL18


Paradigmeskifte i dansk ulandsbistand tvinger NGO´erne til at tænke nyt

Lige midt i en af de største omlægningsprocesser af dansk udviklingsbistand, var IDA Global Development vært for et veloplagt debatmøde den 20. april. På dagsordenen var omlægningen af civilsamfundsstøtte for cirka en milliard kroner til NGO´ernes udviklingsarbejde og hvad der sker med organisationerne, når de ”konkurrence-udsættes”. Læs hele referatet på dette link. Læs også Globalnyts beretning fra debatmødet på dette link.

Generalforsamling afholdt

På generalforsamlingen 23 februar 2017 blev fremlagt følgende dokumenter: Årsberetning (link til 2017 GF Formandens beretningArrangements-oversigt 2016 og Statistik 2016) Årsregnskab til godkendelse og decharge (link til 2016 Aktivitets årsregnskab IDA Global). Link til Global Developments program for 2017.

Hvor blev fagligheden af i Danida?

Den 10 maj blev et møde afholdt med Danidas topchef, Martin Bille Hermann, og kontorchef for Kvalitet og Faglighed i Udviklingssamarbejdet (KFU) Nicolaj Hejberg Petersen, der fremlagder Danidas forståelse af fagligheden med tal, argumenter og rationaler – historisk og frem til den seneste og fremtidige udvikling i Danidas faglighed – i lyset af de store nedskæringer.Du kan læse et journalistisk referat på dette link til Globalt Nyt. Dernæst et link til et referat af mødet om fagligheden i Danida 10 maj 2016. I denne link kan findes et Baggrundspapir med tal fra Danida 10 maj 2016, som Danida præsenterede på mødet. Samt et par fotos.

Opfølgning på COP21-aftalen i udviklingslande

På dette link kan findes et referat af mødet. 12 maj blev afholdt et møde om opfølgning af COP21 aftalen fra december i Paris, herunder den brancheorienterede Lima-Paris-agendaen og Pre-2020. Møde fokuserede på opfølgning i udviklingslande på COP21-aftalen inden for energieffektivisering, bæredygtige teknologiløsninger til byggeri, fysisk planlægning og samspillet mellem privat-public sektor, der fremmer implementering af de frivillige mål sat af landene ift. COP21 i Paris. Investerings take-off i Afrika?

Skærebrænder-ministeren

Udenrigsminister Kristian Jensen fremstod på et møde i IDA Global Udvikling, som om han virkelig brænder for den udviklingsbistand, han samtidig skærer voldsomt ned. IDA Global Udvikling var 4 april 2016 vært for mødet ”Kristian Jensen unplugged”, der trak fuldt hus: Omkring 100 u-landsinteresserede var mødt frem – langt de fleste uden tvivl for at markere deres indædte modstand mod de historisk voldsomme besparelser på udviklingsbistanden, V-regeringen har gennemført med Kristian Jensen som den ansvarlige minister. Læs videre i dette link artiklen af journalist Jesper Heldgaard fra mødet d. 4 april 2016. Og i denne PDF fil har bestyrelsen lavet en opsamling af seks hovedpunkter fra mødet med udenrigsministeren på dette link: Kristian Jensen 4 april.2016 møde IDA-konklusioner.

Lige midt i en af de største omlægningsprocesser af dansk udviklingsbistand, var IDA Global Development vært for et veloplagt debatmøde den 20. april. På dagsordenen var omlægningen af civilsamfundsstøtte for cirka en milliard kroner til NGO´ernes udviklingsarbejde og hvad der sker med organisationerne, når de ”konkurrence-udsættes”. Læs hele referatet på dette link. Læs også Globalnyts beretning fra debatmødet på dette link.