Mød den nye handels og udviklingsminister

Du kan læse en artikel om mødet på Ulandsnyt.dk her på linket.

Kort beretning om mødet med den nye handels og udviklingsminister

3. april, 2014

Handels og udviklingsminister Mogens Jensen blev budt velkommen af Ingeniørforeningens formand Frida Frost, som opridsede de tætte bånd, der har været og vil forblive at være mellem foreningens medlemmer og dansk udviklingsbistand. Hun præsenterede IDA Global Development (tidligere Ulandsfagligt selskab) som et blandt flere fagtekniske selskaber under IDA – men et specielt et. Et som lægger vægt på den tværfaglighed, der er nødvendig i udviklingssamarbejdet og som involverer ingeniører såvel som mange andre faggrupper.

Mogens præsenterede sin vision omkring samspillet mellem handel og udvikling. Denne vision bygger videre på de eksisterende handels og udviklingsstrategier. Han vil fastholde fattigdoms- og lighedsfokus i forhold til bistandssamarbejdet med både lav og middelindkomst landene. Han gjorde klart, at Danmark fortsat har både en handelsminister og en udviklingsminister. Han ser, at det, at han bærer begge kasketter, giver nye og bedre muligheder for synergi og ser sig selv som bærer af værdier om lighed, solidaritet, og medfølelse. Værdier, der alle har dybe rødder i den danske kultur og fagbevægelse.

Der var en stor spørgelyst blandt deltagerne, som reflekterede en vis bekymring omkring tendenserne i dansk og internationalt udviklingssamarbejde. Blandt de emner, der blev spurgt ind til var: satsning på erhvervsliv versus fattigdomsorientering; post-2015 lighed og ulighed; det menneskelige aftryk af dansk udviklingsbistand; kreative industrier og kultur som en del af samarbejdet; folkelighed og ’rugbrødsarbejdet’; hvad sker der med ’kontrollen’ når, der er øget satsning på offentlig-private-partnerskaber; anvendelse af effektmålinger i evaluering af samarbejdet; spændingsfeltet mellem økonomisk vækst, lokale normer og kvinde- og arbejdstagerrettigheder; fagretslige rammeværk for økonomisk vækst gennem privat erhvervsliv; erhvervsuddannelser; og de aktuelle diskussioner i OECD/DAC om at ændre definitionerne af hvad, der kvalificerer som officiel development assistance (ODA).

Mogens diskuterede beredvilligt og åbent alle spørgsmålene. For tre af dem tog han noter og lovede at kigge nærmere på dem sammen med ministeriets folk.

  • ’Det menneskelige aftryk’ af dansk bistandssamarbejde, som handler både om det faldende brug og engagement af den danske ressource base i bistanden og om den muligt svindende folkelige forankring.
  • Hvordan sikres værdierne og de langsigtede mål ved en øget brug af offentlige-private-partnerskaber som bistandsinstrumenter?
  • Hvilken rolle om nogen skal effektmåling have i Danidas tilgang til evaluering?

Angående det sidste nævnte mødelederen, at Danida for øjeblikket er ved at gennemgå dets nuværende evaluerings tilgang, at der er en spørgeskemaundersøgelse, bla. a. annonceret via IDA Global Development og at der vil blive et arrangement specifikt om dette emne i september. De to andre emner kunne være emner for fremtidige arrangementer. Måske et nyt møde med Ministeren?

Deltagerne gav i den efterfølgende evaluering udtryk for, at de satte pris på mødets intimitet og ministerens åbenhed og engagement.

Nedenfor ses nogle billeder fra dagen.

 

Billede3 MogensBillede1 FridaBillede2 Mogens