Diskuter “Grøn Vækst” strategi med Udviklingsministeren

12 marts kl. 18:00 – 20:00   (tilmelding se nederst) i Ingeniørhuset i København, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Mødet med udviklingsminister Christian Friis Bach handler om et udkast til Danidas nye strategi om ”Grøn Vækst”. Der peges på følgende prioriteringer: klima, energi, naturressourcer inklusiv vand og bæredygtig landbrug.

Program for mødet arrangeret af Ulandsfagligt Selskab:

18.00 Mødet starter.

18.10 Udviklingsminister Christian Friis Bach introducerer den nye Grøn Vækst-strategi (NEK for naturressourcer, energi og klima)

18.20 Korte indlæg fra paneldeltagere om centrale emner i strategien: John Christensen (UNEP Risø), Helle Munk Ravnborg (DIIS), Mattias Söderberg (Folkekirkens Nødhjælp/92-gruppen og Hans Peter Dejgaard (konsulent). Svar fra ministeren.
18.50 Debat med deltagerne i salen
19.30 Ministeren forlader mødet.
         Der serveres sandwich/rugbolle og drikkevarer.
20.00 Mødet afsluttes.

Vi forventer på mødet at diskutere bl.a. følgende spørgsmålmed udviklingsministeren:

·        Hvordan kan strategien følge op på Rio+20
 topmødet?
·        Hvorfor er grøn vækst relevant for fattige ulande?
          Eller er det vores dagsorden?
·        Hvorfor prioriteres miljø og miljøregulering så lavt?
·        Hvordan fremme kapacitetsopbygning  og  teknologioverførsel?
·        Hvordan sikrer Danida gode klimaprojekter ude i   landene
         og med befolkningen?
·        Hvordan når energiprojekterne de fattige (off-grid  solutions)?
·        Hvordan fremmes transparens og bedre fordeling af  indtægterne fra naturressourcerne?
·        Hvor mange penge har Danida til Grøn Vækst i lyset
 af de mange andre prioriteter?
Pris: Der er gratis adgang til dette arrangement.
Tilmelding: Du bedes senest 8. marts tilmelde dig på IDAs hjemmeside http://ida.dk/arrangementer på arr. nr.: 996728 (bemærk at du skal logge ind på IDA hjemmesiden. Bagefter gå tilbage til denne side med din browser)
Eller mail til moede@ida.dk, hvor du opgiver: arr. nr., navn, adresse, tlf. nr., e-mail, helst fødselsdato og oplysning om du er ingeniør eller ej. (arrangementet er åbent for alle).
Du kan på dette link finde den “udvidede synopsis” (og bagefter gå tilbage igen i din browser).
Medlemmer af Ulandsfagligt Selskab og andre er velkommen til at deltage i den forudgående Generalforsamling. Tilmelding på arr. nr. 996732.
Alle opfordres til at være medlemmer af Ulandsfagligt Selskab, hvor et personligt medlemskab koster kr. 400 om året, et firma/NGO medlemskab koster kr. 800 om året og for studerende 200 kr./år. Hvis du er medlem af IDA er et medlemskab gratis.

Her kan videoen fra 12. marts arrangementet om Grøn Vækst strategien ses: