Dansk udviklingspolitik i opbrug – fra fattigdomsorientering til samtænkning og kohærens

Dansk udviklingspolitik i opbrug – fra fattigdomsorientering til samtænkning og kohærens? Afholdt d. 11 marts 2014

På dette link kan læses et referat fra arrangementet.