x_Generalforsamling 26 febr.2015

IDA Global Development – Generalforsamling 26. februar 2015, kl. 17:00 – 18:00

Her kan du finde links to 2 centrale doumenter ift. generalforsamlingen 26. februar.

Formandens beretning til 26.februar.2015 i PDF til generalforsamlingen kan du læse og evt. printe.

– Et link til foreningens nye strategi udarbejdet af bestyrelsen i det forløbne år: IDA Global Development Strategi (January.2015)

Mødet foregår i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Her følger mødets dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning
  3. Forelæggelse af selskabets årsregnskab til godkendelse og decharge
  4. Fremtidigt arbejde i selskabet samt budget for løbende år
  5. Beretning om IDA’s fagtekniske arbejde
  6. Indkomne forslag – bedes tilsendt bestyrelsen senest 12. februar
  7. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer – interesserede kandidater bedes give sig til kende overfor bestyrelsen senest 12. februar
  8. Valg af kritisk revisor
  9. Eventuelt

Noter venligst, at generalforsamlingen vil blive efterfulgt af et debatmøde (18:00 til 19:00) med Mogens Lykketoft, der som kommende formand for FN Generalforsamling blandt andet skal lede denne til at træffe endelig beslutning om ”The Sustainable Development Goals”. Umiddelbart efter debatmødet  afholdes en reception for at fejre Selskabets 30 års jubilæum. Deltagelse i begge møder er gratis, men kræver separat tilmelding