t_Privatsektor arrangement

Nedenfor kan et referat for mødet læses:

Afrapportering: 2. December, 2014

Aid for Private Sector Development in Africa: What Works and What Can be Achieved?
I samarbejde med DIIS og Udenrigsministeriet afholdt IDA Global Development den 2. december, 2014 et heldagsseminar med fokus på privatsektorudvikling i Afrika (Link til program). Seminaret havde mere end 100 deltagere. Med baggrund i blandt andet ”Evaluation of Danida Business-to-Business Programme 2006-2011” (Link til rapporten og Link til dansk resumé), der udkom i oktober 2014, gennemgik seminaret den nyeste viden om hvad, der virker og hvad, der kan opnås. Der blev fremlagt koncepter for hvordan privatsektoren kan udvikles, men der kom ikke noget endegyldigt frem om hvordan støtten til  privatsektoren bedst kan bidrage til den bredere social og økonomisk udvikling.

Emnet er fortsat højaktuelt med en globalt tættere sammenknytning mellem udvikling og kommercielle interesser. Dette har blandt andet i Danmark resulteret i, at handel og udvikling er blevet slået sammen under en minister. Derudover og med baggrund i ovenstående evalueringsrapport og finansloven for 2015 er Danida gået tilbage til tegnebordet for at udvikle en ny tilgang til privatsektorstøtte.

IDA Global Development vil følge denne udvikling tæt.

 

Ved tryk på linkene nedenfor, viderestilles til det respektive dokument:

Tony Addison – Aid for Private-Sector Development

Mushtaq H. Khan – Aid and the Business Environment

Per Kirkemann – Evaluation of Danida’s Business-to-Business Programme 2006-2011

Flora Nankhuni og Gloria Paniagua – Meta-Evaluation of Private Sector Interventions in Agribusiness: Finding out What Worked in Access to Finance & Farmer Training

Werner Raza – Aid in the Form of Soft Loans: Export Promotion or Development Policy?

What Works for Financial Sector Development? – A review of the evidence