Rettighedsbaseret udvikling – hvad er det i praksis?

Rettighedsbaseret udvikling – hvad er det i praksis?

Afholdt d. 5. marts 2012
Der var over 200 interesserede deltagere, da Danmarks nye udviklingsminister Christian Friis Bach ved et møde den 19. januar i Ulandsfagligt Selskab løftede sløret for sine visioner for dansk udviklingspolitik. Ministeren præsenterede her sine forslag til en ny lov for samarbejdet med u-landene samt en ny strategi for Danida. Den ny strategi er siden sendt i høring og forventes vedtaget før sommerferien. Det er hensigten at styrke dansk udviklingspolitik med fattigdomsbekæmpelse som omdrejningspunkt og med en rettighedsbaseret tilgang i det danske udviklingssamarbejde.
Styrkelsen af udviklingsbistanden skal fra 2012 ske med fokus på fire områder, der ligger i forlængelse af regeringsgrundlaget og som derved udmønter regeringens ambitioner for udviklingspolitikken:
  1. Rettigheder, god regeringsførelse og demokrati
  2. Fødevaresikkerhed, landbrugsudvikling og modstandskraft
  3. Grøn vækst og bæredygtig energi
  4. Stabilitet og beskyttelse (skrøbelige stater).

Ministeren har givet sig selv titlen ”Rettighedsminister” som en understregning af den rettighedsbaserede tilgang til udvikling, som strategien skal bygge på. Men hvad er egentlig rettighedsbaseret udvikling i et mellemstatsligt samarbejde, hvor også budgetstøtte skal have en stigende rolle? Lige rettigheder for alle er ofte omdrejningspunkt for uenighed/konflikt mellem regeringer og civilsamfund, f.eks. omkring diskrimination i lovgivningen, korruptionsproblemer mm.; hvorledes forestiller man sig at operere i det felt? Kan ligeret gøre det ud for adgang til beskæftigelse, vand, elektricitet, sundhed, uddannelse – eller vil disse fattigdomsorienterede områder fortsat støttes som hidtil?

Ministerens udspil og en række indlæg i den efterfølgende offentlige debat har afsløret betydelig kompleksitet mht. udarbejdelsen og gennemførelsen af en rettighedsbaseret strategi. Ulandsfagligt Selskab ønsker at bidrage til debatten gennem et arrangement med følgende program:
17.30 Velkomst ved Ulandsfagligt Selskab
17.40 Rettighedsbaseret udviklingsbistand
Jacob Kirkemann Boesen, Afdelingsleder Frihedsrettigheder, Institut for Menneskerettigheder (IMR)
18.00 Internationale erfaringer med rettighedsbaserede tilgange
Bjørn Førde, Direktør, Institut for Flerpartisamarbejde
18.20 Når politikker rammer jorden
Ole Therkildsen, Seniorforsker, Koordinator for forskningsprogrammet Elites, Production, Poverty: a Comparative Analysis (EPP), DIIS
18.40 Overvejelser om rettighedsbaseret udvikling i Danidas nye strategi
Karin Poulsen, Seniorrådgiver, kontoret for Humanitær bistand, udviklingspolitik og civilsamfund, Udenrigsministeriet
19.00 Let anretning
19.30 Debat
20.30 Afslutning
Ordstyrer: Niels Dabelstein, Ulandsfagligt Selskab.
Oplæg fra arrangementet: