x_Fornyelse af Danidas privatsektor program

Referat af mødet 7 maj 2015:

Fornyelse af Danidas privatsektor program

Mødelokalet var fyldt til bristepunktet da Morten Elkjær, kontorchef for Grøn Vækst i Udenrigsministeriet fremlagde ”Danidas Erhvervsplatform” frisk fra printeren (Link til Mortens dokument og slides om Danidas Erhvervsplatform). Denne platform omfatter en samling værktøjer, som adresserer forskellige behov i processen fra idé til forretning og danner en ramme for dansk erhvervslivs deltagelse i Danmarks udviklingssamarbejde. Helle Munk Ravnborg (forkvinde Mellemfolkeligsamvirke) og Jens Kvorning (afdelingschef, Håndværksrådet), der som diskuttanter sparkede diskussionen i gang, havde dog nogle reservationer.

Helle lagde ud med provokerende med at omformulere loven om internationalt udviklingssamarbejde § 1 stk. 1 og 2, således at hovedvægten blev på Danmarks interesser snarere end på at bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder. Med erhvervsplatformen mente hun, at udviklingspolitikken risikerer at blive reduceret til et komplement til Strategien for Eksportfremme og Økonomisk Diplomati, samt en dansk indsats for at sikre bedre handelsvilkår gennem EU og WTO (link Helles slides). Jens Kvorning fortsatte med at sige, at platformen indeholdt mange gode ideer, men at han stillede spørgsmål ved om mål og midler passer til udviklingsudfordringerne. Han efterlyste specielt en differentiering i forhold til partnerlandene og mente, at tendensen var udelukkelse af små og mellemstore virksomheder gennem større egenkapitalkrav og den store administrative byrde, der er forbundet med at søge og udføre projekter under Danidas erhvervsordninger. Små og mellemstore virksomheder er hvor, der skabes arbejdspladser og innovation, der bl.a. kan hjælpe til at udfylde ’the missing middle’ i Afrika (link Jens’ slides). Helle og Jens var enige om at en højere per capita indkomstgrænse for partnerlandene mere er til gavn for dansk erhvervsliv og for projekter, der alligevel ville finde sted end for bekæmpelse af fattigdom og fremme af samfundsudvikling i i fattige lande, hvor markedet er præget af store forretningsmæssige udfordringer.

At erhvervsplatformen rammer ned i et højenergikrydsfelt af vidt forskellige synsvinkler og interesser var også klart i diskussionen med salen. Forslagene spændte fra at platformen skulle give mulighed for at udvikle den uformelle sektor, inklusive mikrovirksomheder i Bhutan over, at tilgangen skulle ned i øjenhøjde med virksomhederne, til et forslag fra Dansk Erhverv om, at Danida helt skulle afholde sig fra involvering i privatsektor og erhvervsudvikling og overlade dette til folk, der har forstand på de sager. Et gennemgående tema i denne diskussion såvel som i tidligere diskussioner i IDA Global Development var spørgemålet om Danida’s kapacitet til at håndtere mange og komplekse sager. Kapacitetsbegrænsningen synes ofte at fremdrive løsninger, der muliggør større beløb og mindre risiko i den enkelte ’sag’ – i stedet for løsninger, der er effektive til opfyldelse af de overordnede mål i loven om udviklingssamarbejde. Forsamlingen efterlyste, at succeskriterierne for Danidas Erhvervsplatform bør omfatte alle relevante ”sustainable development goals” også de mere generelle, dvs. ikke bare nogle få udvalgte, der ligger umiddelbart for.

Nedenfor ses billeder fra mødet:

P1030938

P1030942

P1030946