x_Nærområde mødereferat oktober 2015

IDA Global: ØGET NÆROMRÅDEINDSATS SOM SVAR PÅ FLYGTNINGESTRØMMEN FRA MELLEMØSTEN – MEN HVORDAN?

Kort referat ar mødet mandag d. 26. november 2015

Der er tiltagende enighed blandt politikere og andre deltagere i debatten om den aktuelle flygtningekrisen, at det er tvingende nødvendigt at øge nærområdeindsatsen i Syriens nabolande markant. Men hvad menes der egentlig med en øget nærområdeindsats, og er det sandsynligt at forøgelsen vil have den ønskede effekt?

Nærområdeindsats er et relativt bredt begreb, der dækker feltet fra akut humanitær bistand såsom mad, vand, tøj og lægehjælp til flygtninge og internt fordrevne i de lejre, hvor de er samlet, til mere vedvarende indsatser med fokus på styrkelse af værtssamfundenes mulighed for at absorbere disse udsatte grupper i form af hjælp til styrkelse af uddannelsessystemet og sundhedsvæsenet, investering i økonomiske vækst, og udbygning af infrastruktur etc.

Indtil nu har det danske bidrag ift. Syrien overvejende fokuseret på den akutte humanitære indsats, men gennem en række internationale organisation har Danmark også bidraget til den mere langsigtede indsats. Bør der være mere fokus på den langsigtede indsats? Og hvad er chancerne for at de mere end 2 millioner flygtninge fra Syrien, der i øjeblikket befinder sig i de såkaldte nærområder, inklusive lejre i regionen, vil kunne absorberes i de lande hvor de er, selv om den langsigtede indsats øges? Og hvis det skulle lykkes at fastholde dem i regionen, hvad er chancerne og forudsætningerne for at flygtningene og de internt fordrevne overhovedet vil vende tilbage til deres oprindelsessted? Ifølge UNHCR er der alene i Libanon mere end 1,2 millioner flygtningen, mens mere end 830.000 er søgt til Tyrkiet og mere end 600,00o til Jordan.

På mødet, der var tænkt som et bidrag til diskussionen om nærområdeindsatsen, blev begrebet nærområdeindsats belyst igennem fire oplæg:

Hans Lucht fra DIIS talte blandt andet om flygtningestrømme fra Afrika, Mellemøsten of Asien og om baggrunden for de igangværende konflikter i Mellemøsten. Strømmene af migranter fra specielt Vestafrika og ruterne de bruger, som i vid udstrækning er de gamle karavane ruter igennem Sahara blev ligeledes belyst.

Thomas Thomsen som er leder af kontoret for humanitærbistand i Udenrigsministeriet talte om Danmarks humanitære bistand med fokus på nærområdebistand, herunder indsatsen i Irak, Syrien og Afghanistan. Thomas talte endvidere om bredden i den humanitære bistand og leveringen af bistand igennem rammeaftaler med et antal danske NGOer og forskellige FN-organisationer som UNHCR og WFP.

Torben Due har arbejdet i FN-systemet, specifikt i Verdensfødevareprogrammet (WFP) i mange år og har blandt andet været leder af WFP i Irak. Torben forklarede hvordan FN-apparatet takler en humanitærkrise. Hvilke organisationer der mobiliserer og hvilken rolle de enkelte organisationer spiller for at få en flygtningelejr til at fungere og for at dække behovene i en flygtningekrise.

Christer Lænkholm fra Folkekirkens Nødhjælp fortalte om sine oplevelser med flygtninge i lejre og specielt uden for lejre i Mellemøsten. Chirster vidste en kort video fra hans seneste besøg hos en af Folkekirkens Nødhjælps partnere i Syrien. Videoen vidste forholdene i en sønderskudt bydel i …

Fra oplæggene stod det klart at en nærområdeindsats foregår i den aktuelle konflikts nærområde, at der er et bredt begreb, der dækker både humanitær bistand såsom mad, vand, tøj og lægehjælp, men også mere vedvarende indsatser med fokus på styrkelse af værtssamfundenes mulighed for at støtte og absorbere flygtninge. De vedvarende indsatser kan være støtte til styrkelse af uddannelsessystemet, sundhedsvæsenet, og udbygning af infrastruktur. Den aktuelle situation med flygtninge fra Syrien er yderligere vanskelig gjort af at hovedparten af flygtningene ikke bor i lejre, men har slået sig ned i landsbyer primært i Libanon og Jordan. Dette gør det vanskeligt at hjælpe flygtningene specifikt og det gør det endnu vigtigere at støtteværtssamfundene.

I pausen var der som sædvanlig mulighed for at netværke og så var der mulighed for at se en serie af videoer of forholdene i flygtningelejre i Libanon og Irak. De fire oplægsholdere stillede efter pausen op til paneldebat styret af spørgsmål fra salen og egne kommentarer til de øvrige oplægsholderes oplæg. En del spørgsmål fra salen drejere sig om den aktuelle flygtninge strøm op igennem Europa og de tiltag som er nødvendige. Hans Lucht forklarede om de forskellige flygtninge ruter og hvad der fik flygtningene til at skifte rute. Christer Lænkholm bød ind med første håndsindtryk fra besøg ved grænsen i Ungarn og Makedonien.

Mødet sluttede kl 21.