z_Ny dansk udviklingsstrategi sept.2016

Ny dansk udviklingsstrategi – nye mål, men færre midler

Mødet foregik i Ingeniørforeningen 27 september 2016. V-regeringen er aktuel med en ny strategi, der sætter nye mål for det danske udviklingssamarbejde. Men målene skal nås for et næsten halveret budget og med langt færre ansatte i Danida. Hvad betyder det for fremtidens danske udviklingssamarbejde?

De spørgsmål var sat til debat mellem udviklingsordførere: Michael Aastrup Jensen (V), Martin Lidegaard (RV), Christian Juhl (EL) og Ulla Sandbæk. Politikerne blev mødt af spørgsmål fra eksperterne Lars Engberg-Pedersen og Adam Moe Fejerskov.

Hvordan ser de Danmarks fremtidige strategi og konkrete udviklingssamarbejde i en verden, der står over for enorme – og indbyrdes forbundne – udfordringer, der alle kræver globale løsninger: Klimaforandringer, fattigdom, hungersnød og politisk ustabilitet? Verdens ledere har med Verdensmålene og COP21 opstillet ambitiøse mål, som kræver en koordineret og holistisk tilgang til global udvikling. Danmark har forpligtet sig på de samme mål. Hvordan skal og vil Danmark omsætte løfterne fra de ambitiøse erklæringer i praksis?

Baggrund
Danmarks udviklingssamarbejde skal i højere grad tage udgangspunkt i Verdensmålene, som FN vedtog i 2015, men det skal også i højere grad fremme private investeringer i udviklingslandene, modvirke migration og fremme danske interesser.

Dermed lægger Danmark sig op ad det paradigmeskift, der præger det globale udviklingssamarbejde. De traditionelle værdier om lighed, menneskerettigheder og demokrati suppleres med – eller erstattes af – kommercielle hensyn og ’sikkerheds’-interesser. Samtidig skruer de rige lande, inklusive Danmark, i disse år ned for bistanden til verdens fattigste. Og vi omdefinerer begrebet udviklingsbistand og ændrer opgørelsesmetoder, så den reelle bistand falder yderligere.