y_Nepal 6 dec.2016

Danske NGO´er vil blive i Nepal

Der er stadig masser af arbejde at tage fat på i Nepal i forhold til at støtte en bæredygtig udvikling, og argumenterne for at blive i Nepal er vægtige. Så vi er nogen, der har tænkt os at arbejde videre i Nepal, selvom Nepal ikke længere tælles blandt Danmarks prioritetslande for udviklingsbistand.
Så klar lød beskeden fra flere af de veloplagte oplægsholdere, der – fra hver deres indfaldsvinkel – tog fat i nogle af de fodspor, som mere end 25 års dansk udviklingssamarbejde har sat sig i Nepal, da IDA Global Development afholdt debatmødet ”Når Danmark lukker og slukker i Nepal. ”
”Ja, jeg er jo lidt ked af titlen på mødet her; Når Danmark lukker og slukker i Nepal. Jeg er nemlig overbevist om, at mange danske NGO´er fortsætter arbejdet i Nepal. Care Danmark har været i Nepal i 25 år, og vi agter at blive. Det tror jeg andre organisationer, der har været der i mange år også, agter. Der er stadig meget arbejde at gøre, ” lød det fra Lisbeth Møller, programchef i Care Danmark.

Skørt hvis ikke Danmark støtter NGO´ers arbejde

Til opmuntring startede Lisbeth Møller sit oplæg med den danske rap-sanger Per Vers´ sang ”På toppen”, som han har lavet i samarbejde med Care Danmark i 2015, hvor overskuddet fra Børnenes U-landskalender netop gik til Himalayas glemte børn.
Lyt til Per Vers På toppen

”Det er jo fuldstændigt skørt, hvis Danmark beslutter sig for ikke at støtte danske organisationer, der er i Nepal, som er et af de fattigste lande i verden, med et stor demokratisk underskud og stor fødevareusikkerhed. Landbrugsproduktionen er meget sårbar i forhold til klimaforandringer. ”
”Argumenterne for at blive i Nepal er vægtige og mange, og vi er nogen, der har tænkt os at blive, selvom Nepals myndigheder ikke just er med til at fremme NGO-samarbejdet, ” sagde Lisbeth Møller Hun henviste til, at de nepalesiske myndigheder i mange tilfælde er meget sendrægtige i forhold til f.eks. at godkende donor-eller NGO-samarbejde eller give arbejdstilladelse til NGO-ansatte fra udlandet.

Dansk indsats har skubbet i positiv retning

Neil Webster, seniorforsker fra DIIS, gennemgik nogle af de hovedområder, hvor Danmark har bidraget med støtte og kapacitetsopbygning. Det er bl.a. god regeringsførelse og decentraliseringsproces for at styrke ansvarlighed, lokal udvikling og lokale regeringskræfter.
Neil Webster sagde, at det har været meget positivt, at også civilsamfundsorganisationerne er blevet involveret og inddraget i blandt andet bekæmpelse af korruption og i forhold til at monitorere lokale budgetter.

I Nepal siger vi ikke længere ”no news is good news. I Nepal taler vi om, at ”bad news is good news, ” forklarede Neil Webster. Han brugte udtrykket ”bad news is good news” for at illustrere, hvordan aktive civilsamfundsorganisationer og medier, nu kan fortælle de dårlige historier om f.eks. korruption og magtmisbrug, som er udbredt i Nepal – især blandt magteliten i Kathmandu. Det kunne de ikke tidligere, hvor ytringsfriheden blev undertrykt.

”Men korruptionen er ikke så slem, som den har været, og selvom decentralisering går langsomt, så er der stadig brug for, at nogen kan skubbe i den rigtige retning. Der er stadig åbenlyse mangler især i forhold til det lokale demokrati på landsby- og distriktsniveau. Så det er meget uheldigt, at Danmark trækker sig nu, ”sagde Neil Webster.

Mie Roesdahl fra Institut for Menneskerettigheder fulgte op med at lægge vægt på den store forskel, som dansk bistand har betydet. Helt konkret nævnte hun som eksempel, at antallet af indsatte, der udsættes for tortur og mishandling og krænkelser af menneskerettigheder er faldet betydeligt bl.a. på grund af den danske støtte til at styrke retsstat og menneskerettigheder i Nepal.

Fredsopbygning tager årtier

”Nepal er et svært land at arbejde i. Det er vigtigt, at de donorer, der arbejder her, kender landet godt. Danmark har været i Nepal i mange år og har bidraget til freds-løsninger og til at styrke kendskabet til menneskerettigheder. Bl.a. har vi støttet, at alle nepalesere har fået statsborgerskab, således at de i dag har lige adgang til sociale og sundhedsmæssige ydelser. ”

Mie Roesdahl sagde også, at fredsopbygning i et land som Nepal tager lang tid – flere årtier, og det er svært at se, hvem, der skal tage over, når Danmark ikke længere skal være i Nepal: ”Danmark har uden tvivl været ”lead” på menneskerettighedsområdet i Nepal og i forhold til de overgangsperioder, som landets retsstatsinstitutioner har været igennem. Bl.a. har Danmark fået stor ros for at støtte opbygning af Højesterets-institutionen i Nepal og styrkelse af menneskerettighedskommissionen. ”

En politisk beslutning at lukke i Nepal

Danmarks ambassade i Kathmandu lukkes ned snart, men de aftalte Danida-programmer fortsætter til de udløber i 2018. Det fortalte Ulrich Sørensen, der er sektionsleder for Asien og Latin Amerika i Udenrigsministeriet. Han sagde også, at lukningen af ambassaden er en politisk beslutning, som skyldes, at der er færre penge til udviklingsbistand end tidligere.

”Valget stod imellem, om der skulle færre penge til de enkelte lande eller om nogen lande skulle lukkes helt ned.  Nepal blev således valgt som et af de lande, hvor dansk udviklingsbistand lukker ned,” sagde Ulrich Sørensen. Han sagde også, at det ikke udelukker, at danske NGO’er kan forblive i Nepal.

I efteråret 2017 vil der blive lavet en evaluering af den hidtidige danske udviklingsbistand i Nepal, og når programmerne i Nepal er udfaset i slutningen af 2018, vil der blive lavet en aftale med Nepal om politiske konsultationer inden for udvalgte områder.

Mødet Når Danmark lukker og slukker i Nepal blev afholdt den 6. december som det sidste af en række debatmøder og arrangementer om globale og danske udviklingstemaer, som IDA Global Development har stået for i 2016.

 

—————- OPSLAG om mødet ———————————————-

6. december kl. 17.30-20.30 et møde om Nepal i IDA Global Development på Kalvebod Brygge 31-33 i København. Du kan tilmelde dig på dette link på IDA’s hjemmeside (nr. 320994, kræver du har et login). Mødet er gratis for medlemmer og prisen for andre fremgår ved tilmeldingen i IDA systemet.

Efter mere end 25 års bistandssamarbejde mellem Danmark og Nepal, lukker og slukker Danmark – bistanden fra Danmark til Nepal udfases og afsluttes i 2018.På mødet den 6. december griber fire erfarne folk fra udviklings-, forsker og NGO-verden fat i, hvilke fodspor det danske bistandssamarbejde har sat sig. De store udfordringer, som Nepal og ikke mindst landets civilsamfund og regering står over for, hvad det ødelæggende jordskælv i 2015 har betydet for udviklingen samt hvilken rolle danske organisationer og foreninger kan spille fremover i Nepal.

De fire oplægsholdere er: Neil Webster, seniorforsker ved DIIS, Mie Roesdahl, seniorrådgiver og forsker ved Institut for Menneskerettigheder, Lisbeth Møller, programchef i Care Danmark og Ulrich Sørensen, sektionschef i Udenrigsministeriets Asienkontor.

Nepal indgik fra 1989 i gruppen af de 12 første danske program-samarbejdslande, som det blev kaldt dengang. Hovedvægten i den danske bistand til Nepal har været inden for demokrati, fred og forsoning, menneskerettigheder, god regeringsførelse, fattigdomsbekæmpelse, uddannelse, grøn energi og inkluderende økonomisk vækst. Men i 2015 blev det besluttet, at Nepal ikke længere skal være prioritetsland for dansk bistand. Denne udfases og afsluttes helt i 2018 i overensstemmelse med regeringens beslutning om at fokusere det danske udviklingssamarbejde og reducere antallet af prioritetslande.

Program for debatmødet 17:30 – 17:40 Velkomst v/Linda Nordahl Jakobsen 17:40 – 18:10 Neil Webster, Seniorforsker på DIIS: Det lokale styre/demokrati ift. genopbygning efter jordskælvet i 2015 – spørgsmål og kommentarer 18:10 – 18:40 Mie Roesdahl, Institut for Menneskerettigheder: Nepals udfordringer, Danmarks fodspor i Nepal, betydningen af dansk bistand til fremme af fred, menneskerettigheder og god regeringsførelse – spørgsmål og kommentarer 18:40 – 19:10 Pause med sandwich/kaffe 19:10 – 19:40 Lisbeth Møller, CARE Danmark: Civilsamfundet i Nepal. Udfordringer og muligheder ift. at støtte en bæredygtig udvikling, når Danida trækker sig – spørgsmål og kommentarer. 19:40 – 20.10 Ulrich Sørensen, Danida: Proces med Danidas udfasning i Nepal og Danmarks fremtidige samarbejde – spørgsmål og kommentarer 20:10 – 20:30 Spørgsmål, debat og afrunding. Foto: Linda Nordahl Jakobsen, Darding, Nepal

Om oplægsholderne:
Lisbeth Møller har siden august 2005 været programchef i CARE Danmark med ansvar for udvikling af programstrategi og implementering af CARE Danmarks programmer i Afrika og Asien. CARE Danmark har haft projekter i Nepal i 25 år og har i en årrække haft udsendte rådgivere på CARE´s kontor i Nepals hovedstad Kathmandu.
Mie Roesdahl har siden 2008 været tilknyttet Institut for Menneskerettigheder (IMR), dels som afdelingsleder dels som seniorrådgiver. Hun har været med til at udvikle og starte IMRs nuværende projekter i Nepal, og har i den forbindelse fungeret som rådgiver for Office of the Prime Minister and Council of Ministers. I 2012 og 2013 var Mie udstationeret i Nepal som seniorråder i menneskerettigheder og konflikthåndtering for Udenrigsministeriet. Mie Roesdahl er pt Co-leder (med Ole Wæver) af et 4-årigt forskningsprojekt om menneskerettigheder og fredsopbygning, et samarbejde mellem IMR og Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC) på Københavns Universitet).
Neil Webster er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, arbejdede i 1997-99 med udvikling af Danidas program for support til lokale myndigheder bl.a. i Nepal. I en treårig periode 2009-2012 var han ansat i FN (UNCDF/UNDP) som Chief Technical Advisor i spørgsmål vedrørende udvikling af lokal regeringsførelse efter borgerkrigen i Nepal. Fokus for Neil Websters arbejde i dag er fortsat lokale myndigheder og demokratisering – både i Nepal og en række andre lande.
Ulrich Sørensen har siden august 2015 været sektionschef i Asien kontoret i Udenrigsministeriet med ansvar for bl.a. Nepal, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Vietnam, Indonesien, Australien og New Zealand. Han har bred erfaring fra især Sydøstasien med udstationeringer i Myanmar (2012-2015), Thailand (2010-2012), Indonesien (2005-2009) og Malaysia (1996-2000). Han har herudover arbejdet på den danske FN-mission i New York (1991-1994), som Danida rådgiver i Bangladesh (1985-1987), Saudi Arabien (1983-1985) og udsendt for UNHCR til Zambia (1979-1980).
Læs om Danmarks bistandssamarbejde med Nepal på dette link.
Læs om Nepals reaktion på, at landet udfases som dansk prioritetsland – se dette link til Globalnyt.