Mød den nye udviklingsminister på tærsklen til et travlt forår

Afholdt d. 19. januar 2012
Der var slet ikke plads til alle de mange interesserede, da Danmarks nye udviklingsminister Christian Friis Bach ved et møde i december i Rådet for Internationalt Udviklingssamarbejde løftede lidt af sløret for sine visioner for dansk udviklingspolitik. Derfor er den store sal i In-geniørhuset reserveret, når den forholdsvis nyslåede udviklingsminister traditionen tro møder sit faglige bagland ved et debatmøde den 19. januar arrangeret af Ulandsfagligt Selskab.
Med Christian Friis Bach har udviklingsområdet fået en minister, der kender sit stof, og han har allerede gennemført og varslet store, konkrete ændringer:
  • udviklingsbistanden er delt op i to rammer: Den fattigdomsorienterede og den globale
  • den danske bistandsstrategi fra 2010 skal revideres, og en ny vedtages af Folketinget allerede inden sommerferien 2012
  • vi skal også have en ny bistandslov til erstatning for den gamle fra 1971, også dét al-lerede i 2012
Så det bliver et travlt forår i 2012, hvor Danmark også skal agere EU-formandsland og spille en central rolle i forberedelsen til Rio+20-topmødet i juni.
Ved mødet bliver der tid til at få uddybet tankerne bag den globale ramme og høre, hvorfor det er nødvendigt med en ny lov og en ny strategi. Og til at høre mere om baggrunden for nogle af de ideer, den nye minister allerede har luftet om øget brug af budgetstøtte, titlen som ’rettighedsminister’, NGO’er, der fremover skal kaldes folkelige organisationer, større åbenhed omkring bistanden osv.
Men der bliver også tid til at give ministeren gode råd og inspiration, inden han for alvor tager hul på sit travle forår. Og til f.eks. at bore i, om ændringerne er andet end symbolpolitik, når der ikke bliver ret mange flere penge at gøre godt med, og hvordan den sikkerhedspolitiske dagsorden, der de seneste år har sat sit præg på udviklingsbistanden, igen skal vige for fat-tigdomsorienteringen.
Program:
17.00: Velkomst ved Ulandsfagligt Selskab
17.10: Ministerens oplæg
17.40: Spørgsmål/svar
18.30: Let anretning
19.00: Debat
20.00: Slut