x_Generalforsamling 23 februar 2017

Generalforsamling 23. februar i foreningen

IDA Global Development blev afholdt 23 februar. Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning (link til 2017 GF Formandens beretningArrangements-oversigt 2016 og Statistik 2016)
3. Forelæggelse af selskabets årsregnskab til godkendelse og decharge (link til 2016 Aktivitets årsregnskab IDA Global)
4. Fremtidigt arbejde i selskabet samt budget for løbende år
5. Beretning om IDA’s fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag – bedes tilsendt formanden via e-mail senest 10. februar
7. Valg af formand – formanden er ikke på valg i 2017
8. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer – præsentation og afstemning – interesserede kandidater bedes henvende sig via e-mail til formanden senest 10. februar
9. Pause
10. Bekendtgørelse af resultater af afstemninger
11. Valg af kritisk revisor
12. Eventuelt

Link til Strategi for IDA Global 27.aug.2014 (v 3) og Vedtægter efter 2016 generalforsamling

Link til Global Developments program for 2017.