Vejen fra Paris til Busan

Afholdt d. 12. oktober 2011
En stor international evaluering viser vejen til mere effektiv udviklingsbistand.
Hvordan vil Danida og danske NGO’er bruge den?
Paris-erklæringen om bistandseffektivitet i 2005 var den foreløbige kulmination på årtiers indsats for at forbedre udviklingsbistanden. Den opfandt ikke nye ’opskrifter’, men var alligevel en milepæl i det internationale udviklingssamarbejde, fordi den samlede op på hidtidige erfaringer og fastsatte konkrete mål for organiseringen af udviklingssamarbejdet. Erklæringen blev i marts 2005 tiltrådt af mere end 100 lande og multilaterale organisationer, og yderligere omkring 50 lande og multilaterale organisationer er kommet til siden. Paris-erklæringen blev i 2008 suppleret med Accra Agenda for Action ved et såkaldt Højniveauforum i Ghana.
Paris erklæringen er blevet evalueret -. den hidtil mest omfattende af slagsen: 22 udviklingslande og 18 donorer har deltaget.
Fremskridtene varierer meget fra land til land, både blandt modtagerlande og donorer. De fleste modtagerlande har – i større eller mindre grad – taget Paris-reformerne til sig, ikke kun for at håndtere bistanden mere effektivt, men også fordi reformerne opfylder landenes egne behov for forbedringer af deres offentlige administrative systemer. Paris-erklæringen stiller ikke nær så skrappe krav om reformer til donorlandene som til modtagerlandene, men til trods for at donorlandene råder over flest ressourcer og mest kapacitet til forandring, så har de generelt vist mere begrænset politisk vilje til at gennemføre de nødvendige systemændringer. Evalueringen konstaterer, at udviklingsbistanden i donorlandene ofte taber til indenrigspolitiske eller andre internationale hensyn i konkurrencen om politisk og folkelig bevågenhed. Og i modsætning til modtagerlandene er reformerne i donorlandene så svagt forankrede, at de har vist sig sårbare over for nye politiske strømninger.
Evalueringen har vist, at der både i modtager- og donorlande er brug for politisk handlekraft og vilje, hjulpet på vej af et folkeligt pres fra offentligheden, for at føre Paris-reformerne ud i livet.  Det næste Højniveauforum finder sted i Busan i Korea i november i år. Her ventes en erklæring vedtaget til at opdatere Paris-erklæringen.
Hvad vil Danida i Busan, og hvad vil NGO’erne?
Oplæg ved Dorte Kabel, medlem af evalueringsholdet;
Panel: Lars Engberg-Pedersen, Seniorforsker, DIIS; Charlotte Slente, Chef, Center for Udviklings-politik, Udenrigsministeriet; Vagn Bertelsen, Generalsekretær, IBIS.
Program:
17:00 Velkomst ved Ole Winckler Andersen, Danidas Evalueringskontor
17:10 Præsentation af Evalueringens hovedbudskaber.
Dorte Kabell, medlem af det internationale evalueringshold
17:30 Danida’s overvejelser før Busan
Charlotte Slente, Chef for Udenrigsministeriets Center for Udviklings-politik
17:45 NGO’ernes overvejelser før Busan
Vagn Berthelsen, Generalsekretær for IBIS og formand for NGO-Forum
18:00 Pause med forfriskning
18:30 3 scenarier for udviklingssamarbejdets fremtid
Lars Engberg-Pedersen, ph.d. Seniorforsker, Dansk Institut for Internationale Studier
18:45 Panel-debat med salen. Ordstyrer: Niels Dabelstein
Oplæg fra arrangementet: