z_Referat om NGO debat april 2017

Paradigmeskifte i dansk ulandsbistand tvinger NGO´erne til at tænke nyt

Lige midt i en af de største omlægningsprocesser af dansk udviklingsbistand, var IDA Global Development vært for et veloplagt debatmøde den 20. april. På dagsordenen var omlægningen af civilsamfundsstøtte for cirka en milliard kroner til NGO´ernes udviklingsarbejde og hvad der sker med organisationerne, når de ”konkurrenceudsættes”.
Knud Vilby, journalist, forfatter og udviklingskonsulent, efterlyste både mere debat politisk og i medierne samt kritiske holdninger hos NGO´erne i forhold til udviklingen inden for den danske udviklingsbistand og politik. Han mente, at der er tale om et paradigmeskifte inden for dansk udviklingsbistand – og også ”en slags farvel til et uafhængigt civilsamfund”.

”Det er lidt af et paradoks, fordi ude i verden siger Danida, at det er vigtigt med uafhængige civilsamfund.  Men herhjemme virker det ikke, som at man gør sig ret mange tanker om, at civilsamfundsorganisationerne i kraft af deres historie, kvaliteter og forskellige kompetencer har meget at byde ind med – og en stor mangfoldighed. Der er en betydelig risiko for, at civilsamfundets uafhængighed forsvinder, ” sagde Knud Vilby.
De danske udviklings- og nødhjælpsorganisationer er i gang med anden og sidste ansøgningsrunde i kampen om milliarden – og i spillet om hvilke NGO´er, der får en fireårig partnerskabsaftale med Danida, Udenrigsministeriet. Det ligger i kortene, at støtten fra Udenrigsministeriet i høj grad skal følge den danske udviklingspolitiske og humanitære strategi og målrettes de lande, der nu er kategoriseret som særligt vigtige for Danmark.
Tim Whyte, generalsekretær i MS Action Aid understregede, at det er vigtigt at tænke på, at Danidas støtte udgør en lille del af NGO´ernes arbejde, og at de private organisationers virke bunder i ”menneskelige værdier og er et arbejde, som er drevet af medmenneskelighed. ”
”Men det er også vigtigt at se på, at flere NGO´er har gennemgået en grundlæggende forandring, vi er blevet internationaliseret, hvilket på den ene side giver større muskler og bedre muligheder for at køre globale kampagner f.eks. og på den anden side kan betyde mere bureaukratisering,” sagde Tim Whyte.
Han spåede, at den rettighedsbaserede tilgang til udviklingsarbejdet, som ellers har været et mantra hos de fleste NGO´er igennem de seneste mange år, vil blive svækket i takt med omlægningen af udviklingsbistanden og jo længere sydpå, man kommer fra Europas grænser.

Krise i civilsamfundet – både i Syd og Nord

”Vi har ikke kun et civilsamfund i syd, der er i krise. Civilsamfundet i nord er også i krise. De ved ikke, hvordan de skal reagere på og agere i den højredrejning, som finder sted p.t. mente Julie Koch, som bl.a. henviste til valget af Donald Trump som præsident i USA.
Julie Koch, der er kampagnechef i Greenpeace Denmark og tiltrædende direktør i IWGIA, opfordrede NGO´erne til at stå imod og skabe modstand og i langt højere grad tænke ”hvordan laver vi om på det”.  ”NGO´erne skal være modige og turde skabe sig en egen niche eller en bevægelse, som kan være med til at skabe forandringer. ”
Peter Christiansen, sekretariatsleder i Globalt Fokus, opfordrede helt konkret NGO´erne til at tænke grundigt over og finde tilbage til den oprindelige vision.
”Hvorfor gør vi det her – hvorfor er vi i dette arbejde, og hvad gør os stolte over at være del af civilsamfundet. Hvor vi tidligere har tænkt, hvad kan vi gøre for at vi forandre verden, så er det i øjeblikket os, der forandres af en verden i hastig bevægelse, ”sagde Peter Christiansen. Han opfordrede NGO´erne til også at se sig selv som del af noget meget større.
”Jeg tror, vi skal se os selv som små komponenter i et meget større spil, der også giver os mulighed for større politiske platforme og sejre. Men vi skal genopfinde og genvinde vores narrativ – fortællingen om, hvem vi er.

Læs også Globalnyts beretning fra debatmødet her: https://globalnyt.dk/content/hvor-skal-vi-hen-du

FAKTABOKS:
Udenrigsministeriets tidsplan for nye partnerskabsaftaler med udvalgte NGO´er:
9. februar: Høring af NGO’erne.
3. marts: NGO’er kan søge i første runde.
9. marts: Deadline for førsterunde-ansøgninger.
24. marts: Offentliggørelse af de NGO’er, der går videre til anden runde.
15. maj: deadline for ansøgninger til anden og sidste runde.
30. juni: Offentliggørelse af, hvilke NGO’er der får en fireårig partnerskabsaftale.
(Kilde: Altinget)