Kampen om retten til Afrikas jord

Privatisering og formalisering af jordejendomsretten og fattigdomsbekæmpelse i Afrika
 
Afholdt d. 11. april 2011
 
Bistandskredse i hele verden har længe været optaget af de mulige økonomiske gevinster ved formalisering af ejendomsrettigheder til jord (og andre aktiver) i udviklingslandene og betydning af dette i forhold til fattigdomsbekæmpelse. Ikke mindst har den peruvianske økonom Hernando de Soto’s idéer desangående vakt stor interesse hos donorer verden over og i FN systemet. Meget kort fortalt går de Soto’s ideer ud på at de fattige i u-landene besidder mange aktiver, men disse aktiver besiddes indenfor den uformelle sektor og er derfor ikke omfattet af lovgivningens rammer, eller som det hedder i de Soto’s værker: de er extra-legale. Ved ikke at være omfattet af den formelle lovgivning anses ejendomsforholdene for at være usikre. Ved at formalisere og kapitalisere de fattiges aktiver (jord og anden ejendom) vil man kunne anvende ejendomsbeviserne som sikkerhed i forbindelse med låntagning, hvilket igen vil fremme investeringer i landbruget, udvikle jordmarkeder, stimulere øget vækst og beskæftigelse, og derved bidrage til bekæmpelse af fattigdom.
For en 5-6 år siden oprettede UN en ’High Level Commission on Legal Empowerment of the Poor’ i UNDP regi, med det formål at fremme indsatser for formaliseringen af ulandsbefolkningernes aktiver, inklusiv jordejendom. Kommissionen ledes af den tidligere amerikanske udenrigsminister Madeleine Albright og Hernando de Soto i fællesskab. Også den danske integrations- og udviklingsminister Søren Pind har udtrykt begejstring for de Soto’s tanker, og i oktober 2010 afholdt Danida en international konference med de Soto med henblik på at diskutere hvordan Danida kan anvende hans ideer i den danske udviklingsbistand.
En række andre donorer, heriblandt Verdensbanken og flere af de nordiske donorer, har allerede støttet store programmer der sigter mod formalisering af jordrettigheder i lande i forskellige dele af Afrika.
Med udgangspunkt i oplæg fra henholdsvis to forskere og en tidligere repræsentant fra MS/ActionAid Tanzania inviterer det Ulandsfaglige Selskab til debat om hvordan formalisering af jordrettigheder indvirker på fattigdomssituationen i Afrika.
Følgende mere specifikke spørgsmål vil bl.a. blive berørt af 3 oplægsholdere med forskellige typer erfaringer og forskellige indfaldsvinkler til spørgsmålet om formalisering af jordrettigheder og fattigdomsbekæmpelse:
  • Hvad indebærer det i praksis at gennemføre formalisering af jordrettigheder i Afrika?
  • Hvorledes indvirker formaliseringsprocessen på ’legaliteten’ af jordrettigheder der stadig er forankret i sædvaneretten?
  • Fremmer formalisering af jordrettigheder en mere lige og retfærdig adgang til jord i praksis for især de fattige, kvinderne og andre sårbare grupper?
  • Skaber de udstedte skøder større sikkerhed, og giver de adgang til de forventede lån og investeringer?
  • Hvilken rolle spiller formaliseringsprocesserne i forhold til den øgede lokale og internationale efterspørgsel efter landbrugs jord i Afrika – ofte omtalt som ’land grabbing’?
Program
17.00-17.15 Introduktion ved Rie Odgaard, Ulandsfagligt Selskabs bestyrelse
17.15-17.45 Seniorrådgiver Jens Anders Kovsted, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet
17.45-18.15 PHD forsker Rasmus Hundsbæk Pedersen, Dansk Institut for Internationale Studier, København
18.15-19.00 Let anretning
19.00-19.30 Tidligere MS/ActionAid Tanzania ‘Land Rights Program’ medarbejder, Cand. Jur. Rakel Larsen
19.30-19.50 Forfatter og journalist Helle Vincentz
19.50-21.00 Opfølgende spørgsmål og debat
Opfølgende spørgsmål og debat