Myanmar under forandring 30 maj 2017

Myanmar under forandring – muligheder og udfordringer

IDA Global Development holdt møde om situationen i Myanmar, hvor ændringerne sker med en meget høj fart, som var i Ingeniørhuset, den 30. maj 2017 kl 17-19.30.  Her et kort referat med henvisninger til links til powerpoint presentationerne.

De 4 veloplagt oplægsholderne var:

Mette Holm. Journalist og forfatter specialiseret i Asien. Hun er jævnligt kommet i Myanmar siden 1991.

Bjarne Ussing: har arbejdet med Myanmar de seneste 20 år, gennem Danmission, Folkekirkens Nødhjælp og Den Danske Burma Komité.

Mikael Gravers: mag.art., Lektor emeritus. Han har forsket i Buddhismen og etniske minoriteter i Myanmar siden 1970.

Alexander Skommer Larsen, fuldmægtig og desk officer for Myanmar, Kontor for Asien, Latinamerika og Oceanien, Udenrigsministeriet.

Mødet havde fokus på situationen i Myanmar med særligt fokus på forholdene for de etniske minoriteter.

Mette Holm gav et historisk rids af udviklingen de sidste 50 år.  Ved selvstændigheden var landet det rigeste land i Sydøstasien, men siden da er det gået meget ned af bakke. I flere omgange er demokratiske opstande slået ned. Siden 2011, er der sket mere end i de sidste 50 år.  Vesten har i mange år haft mange forhåbninger til Aung San Suu Kyi, og selvom hun stadig er elsket i store dele af Myanmar, har det vist sig, at hun ikke er det demokratiikon som Vesten troede, at hun var. I dag er hun er landets de facto leder. Måske kan Myanmar inspirere Nordkorea !

Mette Holm PowerPoint kan ses her:Mette Holm Myanmar_IDA-Global

Bjarne Ussing fortalte om udviklingen i konflikterne i Myanmar. På trods af våbenhviler, etableringen af Myanmar Peace Center og demokratisering, er en del konflikter blevet værre de sidste 5 år. Konflikterne er i høj grad flyttet fra grænsen til Thailand til grænseområdet mod Kina. Der er mange årsager til dette, ikke mindst har indflydelsen fra Kina og Thailand spillet en stor rolle. Kina ønsker stabilitet, men ikke nødvendigvis våbenhvile. Minoriteterne i det nordøstlige Myanmar har ikke villet skrive under på våbenhvilen.  Bjarne Ussing fortalte også om Rohingyaernes situationen i det Nordvestlige Myanmar, hvor der er risiko for, at der er tale om et folkemord. FN har givet udtryk for at Rohingyaerne hører til blandt de mest forfulgte minoriteter i verden.

Bjarne Ussings PowerPoint kan ses her: Bjarne Ussing IDA Global Development (07062017)

Michael Gravers fortalte om religionens betydning for konflikterne i Myanmar.  Han fortalte om organisationen MA BA Tha, der består af Buddhistiske fundamentalister, og som nu er forbudt. De buddhistiske munkeordner fungerer som et parallelt system med deres egne skoler, elektricitet m.v.

Ifølge officielle statistikker er der ca 4,6% muslimer i Myanmar.   Diskriminationen mod muslimerne er steget meget; bl.a. er der nye kampagner med budskaber som 1) gift jer ikke med muslimer 2) Muslimer kan ikke eje jord & huse, 3) Køb ikke hos muslimske handlende 4) Sælg ikke til muslimer. Der har også været gennemført folkemord mod de muslimske Rohingyaer. Aung San Suu Kyi intervenerer ikke, hun bryder sig heller ikke om muslimerne.

Michael Gravers PowerPoint kan ses her: Michael Gravers MA BA THA Nationalisme

Alexander Skommer Larsen gennemgik Udenrigsministeriets landepolitik i Myanmar.  Myanmar er prioritetsland for dansk udviklings- og humanitær bistand, og der er en Ambassade i landet. Formålet med samarbejdet er at fremme et fredeligt og mere demokratisk samfund, med en retfærdig, bæredygtig og inklusiv vækst, som fremmer menneskerettigheder for alle. Dette sker igennem: 1) Udviklingssamarbejde, 2) Politisk dialog 3) Kommercielt samarbejde & Myndighedssamarbejde 4) Humanitær bistand.

Fokusset for udviklingssamarbejdet er 1) Fred, God regeringsførelse og retsvæsen; 2) Uddannelse 3) Inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst.

Alexander Skommer Larsen PowerPoint kan ses her: DK i Myanmar Alexander Skommer Larsen 300517

Baggrunden for mødet om Myanmar

Efter Cyklonen Nargis, der ramte Myanmar i 2008, skete der en gradvis åbning af  landet både politisk og økonomisk. Konflikterne mellem de væbnede etniske grupperinger indbyrdes og med centralregeringen har ændret sig dramatisk siden åbningen – men hvordan? Hvad er fremtiden for Myanmar, når landet på den ene side bliver demokratiseret og oplever stor økonomisk vækst, og på den anden side bliver mere ustabilt, når gamle konflikter bryder ud i lys lue?.

Nogen relevante links for at læse om situationen i Myanmar:

Program for Myanmar mødet 30 maj:

17:00 – 17:05  Velkomst v/ Helle Qwist-Hoffmann og Kristine Zeuthen Jeppesen,  IDA Global Developments bestyrelse

17:05 – 17:35:  Mette Holm. Journalist og forfatter: Giver et rids af den politiske udvikling i Myanmar. Hvad er årsagen til, at Myanmar gradvist er åbnet op, og hvad har åbningen betydet politisk, økonomisk, religiøst og for menneskerettighederne? BIO: Journalist og forfatter  specialiseret i Asien. Hun er kommet i Myanmar jævnligt siden 1991.

17:35 – 18:00: Bjarne Ussing: Fortæller om, hvad der lykkedes og hvad der gik helt galt i våbenhvilerne. Konflikterne i nord er gået i sort, mens det går bedre i syd – og Myanmar skal først gøre sig venner med et naboland før freden kan få en vej. BIO:  Bjarne Ussing har arbejdet med landet de seneste 20 år, gennem Danmission, Folkekirkens Nødhjælp og Den Danske Burma Komité.

18.00 – 18:30 Pause med sandwich 18:30 – 18:55: Mikael Gravers: Fortæller om religionens rolle i et Myanmar i forandring, og fokusere på de nationalistiske munke og deres anti-muslimske kampagne bl.a. med eksempler fra Karen Staten og illustrere de etniske og religiøse modsætninger, den manglende retssikkerhed, korruptionen, samt eksempler på de bevæbnede gruppers business. BIO: Mikael Gravers, mag.art., Lektor emeritus. Har forsket i Buddhisme og etniske minoriteter i Myanmar siden 1970.

18:55 – 19:20: Alexander Skommer Larsen fra Udenrigsministeriet: fortæller om Danmarks prioriteter og indsats i Myanmar, inklusiv Danmarks landeprogram i Myanmar.