State of the World’s Cities 2010/11

Afholdt den 1. februar 2011

Byernes vækst: Fremtidigt kaos eller uanede muligheder?
Halvdelen af jordens befolkning bor nu i byer og andelen vokser fortsat. Erfaringerne viser, at den øgede urbanisering på verdensplan har medført både økonomisk vækst, øget beskæftigelse og bedre levevilkår for store befolkningsgrupper. Men urbaniseringen har også medført store problemer, især i form af øget social ulighed, forurening, sygdom, sult og kriminalitet, samt betydet øget pres på infrastruktur services, boligforhold og beskæftigelsesmuligheder. En tredjedel af bybefolkningen i udviklingslandene lever i slum, og selv om andelen har været faldende, stiger det samlede antal fortsat. I 2020 forventes verdens samlede slumbefolkning at være omkring 900 millioner. Udfordringerne er enorme – men det er mulighederne også. Byerne er dynamoen i landenes udvikling og 40 pct. af Afrikas befolkning bor i dag i byer og 80 pct. af Afrikas samlede BNP kommer fra byerne. Det er i byerne, de nye jobs bliver skabt, og ikke mindst i den uformelle sektor.
Oplægsholdere
George Deikun, Senior Policy Adviser ved United Nations Habitat Geneve og tidligere chef for USAID i Indien. Deikun vil præsentere hovedkonklusionerne om årsager til og konsekvenser af ulandenes accelererende urbanisering på baggrund af de seneste rapporter fra FN.
Pernille Fenger, chef for Det Nordiske Kontor, United Nations Populations Fund, vil præsentere urbaniseringen gennem dynamikken i befolkningsudviklingen – alderssammensætning, bosætningsmønstre, kønsforhold, produktivitet mv.
Finn Tobiesen, arkitekt og byplanlægger, chef for Vedvarende Energis internationale afdeling med projekter i slumkvarterer i bl.a. storbyerne Hanoi, Maputo og Nairobi, vil belyse de fattige og deres organisationers rolle som centrale i løsningen af problemerne i udviklingslandenes byer.
Ordstyrer: Erik Lyby, Ulandsfagligt Selskab.