Befolkningspolitik, udvikling og seksualitet

 

Afholdt den 6. september 2010

 

 

 

Oplæg:

 

Mens befolkningspolitiske diskussioner og tiltag ikke er nye fænomener, men eksisterer verden over i mere eller mindre implicitte, indirekte eller direkte former, har foruroligende globale klimaforandringer og mangel på fossilt brændstof sat befolkningsdiskussionen i gang med fornyet kraft. Den globale befolkningsvækst vurderes nu som hovedårsag til miljøproblemer, fødevarekriser og manglende udvikling i al almindelighed. Selvom klima- og miljøforandringer mest skyldes den vestlige verdens forbrug, er det ikke desto mindre befolkningstilvæksten i mange fattige udviklingslande, som skaber bekymring i den vestlige verden.
Ifølge UNFPA’s (FNs befolkningsfond) State of World Population Report (2009) er årsagssammenhængene mere komplekse. Rapporten understreger dog, at en øget satsning på familieplanlægningsprogrammer, der kan imødekomme 215 millioner kvinders ’ikke-mødte’ behov for prævention og programmer, som kan forbedre kvinders seksuelle og reproduktive sundhed samt ligestilling mellem kønnene, vil nedsætte befolkningstilvæksten og føre til økonomisk udvikling. I en rapport fra London School of Economics (2009) anses øget adgang til kondomer endog som en mere effektiv metode til at reducere global opvarmning end de mere konventionelle grønne tiltag. Disse vurderinger vil blive genstand for diskussion i de kommende år.
Dertil kommer, at mens der er et stort behov for at forbedre den seksuelle og reproduktive sundhed blandt mænd og kvinder generelt – især i Afrika syd for Sahara – er der uenighed om, hvorvidt der overhovedet er grund til at udarbejde befolkningsbegrænsende indgreb i udviklingslandene; tilvæksten er allerede på vej ned på grund af en række strukturelle og sociale samfundsændringer. Eventuelle indgreb vil desuden ikke alene være i konflikt med allerede vedtagne menneskerettigheder, men også med seksuelle og reproduktive rettigheder – kardinalpunkter ved befolkningskonferencen i Cairo i 1994 og grundprincipper i dansk bistandsstrategi. På denne baggrund rejses en række spørgsmål, bl.a.:
  • Er ændringer i befolkningstal et særskilt politikområde? Erfaringer fra det 20. århundrede.
  • Hvordan håndtere klimaforandringer, manglende ressourcer og befolkningstilvækst?
  • Hvis befolkningstilvækst er et problem, er adgang til familieplanlægning da løsningen?
  • Hvad betyder brug af prævention for seksuel og reproduktiv adfærd og forholdet mellem mænd og kvinder?

Disse spørgsmål vil blive belyst og debatteret af følgende oplægsholdere:

  • Docent Bertil Egerö, Programme on Population and Development, Lunds Universitet
  • Jørgen Stig Nørgaard, lektor emeritus, DTU
  • Ekstern lektor Siri Tellier, Københavns Universitet og visiting professor, Renmin University, Beijing
  • Lektor, ph.d. Margrethe Silberschmidt, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Der vil blive rig lejlighed til at stille spørgsmål og netværke.