Efter Afrika kommissionen

– Nye veje for dansk bistand i det ny årti?
 
afholdt d. 16. marts 2010

Program
Oplæg ved:
  • Mette Knudsen, chef for Udenrigsministeriets Afrika-kontor: Efter Afrika-kommissionen
  • Holger Bernt Hansen, professor ved Institut for Afrika-studier, tidl. formand for U-landsstyrelsen: Der er brug for en ny udviklingsdagsorden
  • Chr. Sørensen, MA i udviklingsstudier, program-koordinator ADRA, tidl. Danida-rådgiver og NGO-ansat i flere lande: Småbønder kan skabe økonomiske mirakler – Hent oplæg
  • Mads Bugge Madsen, sekretariatsleder i U-landssekretariatet, tidl. udsendt for IC-FTU: Fattigdomsorienteret vækst i den private sektor – Hent oplæg
  • Jørgen Eskemose, lektor på Kunstakademiets Arkitektskole, lang erfaring med byudvikling, bymiljø og slumforbedring i u-lande: Byen som økonomisk og udviklingsmæssigt vækstcenter – Hent oplæg