Korruption og bistand

– nye takter i den danske og internationale diskussion.

Afholdt d. 8. februar 2010

Debatten om udviklingsbistand og korruption udvikler sig stadig. Ikke bare i Danmark, men også i internationale bistandskredse. Senest har den svenske bistandsminister igangsat en større diskussion om præmisserne for korruptionsbekæmpelse i svensk bistand, herunder om der er behov for en nytænkning i forhold til nul-tolerance politikken.

Med vedtagelsen af Paris erklæringen i 2005 om øget effektivitet i bistanden, er der sat en ny dagsorden som i stigende grad afspejles i nye bistandsstrategier.  Korruptionsbekæmpelse ses i stigende grad som et spørgsmål om effektivitet i bistanden. Senere på foråret vil Danidas nye strategi blive til diskussion og det forventes at korruptionsstrategien vil blive justeret i lyset af Paris erklæringen. Chefen for Danida, Udenrigsråd Ib Petersen vil fremlægge den nye strategi og udfordringer i Danidas antikorruptionsstrategi.

Men er det overhovedet muligt at arbejde i et gennemkorrupt land og samtidig være loyal mod en dansk nul-tolerance politik? Nul- tolerance lyder flot i Københavns Kommunes Byggeforvaltning, men gælder det også i Burkina Faso.

Oplæg ved:

  • Chefen for Danida, Udenrigsråd Ib Petersen
  • Repræsentant fra Udenrigsdepartementet i Sverige (UD)
  • Steven Sampson, socialantropolog, Lunds Universitet
  • Maria Justiniano fra Mellemfolkeligt Samvirke