Mikrofinans, Udviklings-bistandens Columbusæg?

 

MIKROFINANS

– Er mikrofinans udviklingsbistandens columbusæg?

 

Kom til debatmøde hvor evalueringsrapport for første gang præsenteres offentligt i Danmark.

 

Tirsdag den 22. september 2009 kl. 17.30 – ca. 20.30 i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31, København N

 

Yunus talte i år på Orange Scene på Roskildefestivalen om mikrofinans. Finanssektoren kigger sultent efter profit på de små lån. Tre ud af fem anbefalinger fra Afrikakommissionen fokuserede på mikrofinans.

 

Mikrofinans skal skabe økonomisk vækst og reducere fattigdommen – og ikke mindst styrke kvindernes rolle.

 

Men virker mikrofinans overhovedet? Der er delte meninger!

 

Indlæg ved

  • Robert Stone, Oxford Policy Management, leder af Danidas evaluering af ‘Support to Financial Services in Tanzania’ (Evalueringskontoret, Udenrigsministeriet, september, 2009)
  • Jens Kovsted, CBS og Thomas Barnebeck Andersen, Økonomisk Institut, KU, forfattere til evalueringsstudie om mikrokredit (Evalueringskontoret, Udenrigsministeriet, september, 2009)

·       Maria Ploug Petersen, CARE Danmark, om CARE’s erfaringer med mikrofinans