z Mødets program torsdag d. 22 november

Mødets program torsdag d. 22 november:

17.30 Indledning
17.40 Hvad er Myndighedssamarbejdet? Jakob Haugaard. Sekretariatschef for myndighedssamarbejdet i Udenrigsministeriet
18.05 Hvorfor har danske myndigheder meldt sig på banen som led i Myndighedssamarbejdet? Perspektiver fra Sundhedsministeriet ved Claus Holm Rasmussen fra internationalt kontor i Sundheds- og Ældreministeriet.
18.25 Let spisning (25 min)
18.50 Hvad får partnerlandene ud af samarbejdet med Danmark som led i Myndighedssamarbejdet. Oplæg fra deltagere fra Colombia og Indonesien
19.20 Danida Fellowship Centre’ rolle med efteruddannelse og vidensdeling ved Maya Lindberg Brink
19.40 – 20.30 Snakke i grupper – hvad rører sig i partnerlandene på fødevare-, miljø- og sundhedsområdet, og hvad får de ud af samarbejdet med Danmark?
Bord 1: Fødevaresikkerhed i Colombia
Bord 2: Miljø og affald i Indonesien
Bord 3: Primær sundhed i Mexico
20.30- 20.40 Opsamling og afslutning ved Hans Peter Dejgaard, formand for IDA Global Development.