z_Evaluering af klima-tilpasning

Webinar: Dansk bistand til klimatilpasning til eksamen

Artikel om mødet i Globalnyt

10 års dansk støtte til klimatilpasning er blevet evalueret. Et hold fra PEMconsult har kigget den danske støtte til klimatilpasning i perioden 2008-2018 efter i sømmene med særligt fokus på støtten til Bangladesh, Burkina Faso, Etiopien og Kenya og på dansk multilateral støtte til klimatilpasning. 

Evalueringen blev offentliggjort i begyndelsen af februar, og på Udenrigsministeriets hjemmeside ligger et stort materiale om evalueringen tilgængeligt: https://um.dk/en/danida-en/results/eval/eval_reports/publicationdisplaypage/?publicationID=A9CC034B-9F7B-4F61-B733-6F8370EC442B

Fra denne side kan downloades: 

  • Den samlede evalueringsrapport
  • Et dansk resumé af rapporten
  • Adskillige annekser til hovedrapporten, heriblandt rapporter fra hvert af de 4 fokuslande
  • Udenrigsministeriets svar på evalueringen

Film på engelsk og dansk

I forbindelse med evalueringen satte Kontoret for Evaluering, Læring og Kvalitet et filmhold i gang med at lave film om den danske støtte til klimatilpasning og om evalueringsholdets konklusioner og anbefalinger. Filmholdet, der bestod af Bo Illum Jørgensen og Jesper Heldgaard, var i november 2020 i Kenya og har produceret adskillige korte film (2-6 minutter) om danskstøttede projekter og programmer. 

Alle film er produceret i engelske versioner og nogle af dem i danske. De kan ses her: https://um.dk/en/danida-en/results/eval/eval_reports/films/

De kan også ses på denne særlige Youtube-kanal: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNJEezcPPCdI-b0v2lOQCxzAs9_yMZu96

 

Evalueringen blev offentliggjort i begyndelsen af februar, og på Udenrigsministeriets hjemmeside ligger et stort materiale om evalueringen tilgængeligt: https://um.dk/en/danida-en/results/eval/eval_reports/publicationdisplaypage/?publicationID=A9CC034B-9F7B-4F61-B733-6F8370EC442B

Fra denne side kan downloades: 

  • Den samlede evalueringsrapport
  • Et dansk resumé af rapporten
  • Adskillige annekser til hovedrapporten, heriblandt rapporter fra hvert af de 4 fokuslande
  • Udenrigsministeriets svar på evalueringen

Film på engelsk og dansk

I forbindelse med evalueringen satte Kontoret for Evaluering, Læring og Kvalitet et filmhold i gang med at lave film om den danske støtte til klimatilpasning og om evalueringsholdets konklusioner og anbefalinger. Filmholdet, der bestod af Bo Illum Jørgensen og Jesper Heldgaard, var i november 2020 i Kenya og har produceret adskillige korte film (2-6 minutter) om danskstøttede projekter og programmer. 

Alle film er produceret i engelske versioner og nogle af dem i danske. De kan ses her: https://um.dk/en/danida-en/results/eval/eval_reports/films/

De kan også ses på denne særlige Youtube-kanal: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNJEezcPPCdI-b0v2lOQCxzAs9_yMZu96