Bestyrelse

Bestyrelsen tilrettelægger og forestår afholdelse af arrangementerne.

Valgt på generalforsamlingen i 2016: 

Erik Blas (formand)

Hans Peter Dejgaard (næstformand)

Christian Hørdum Andersen

Helle Qwist-Hoffmann

Julia Sommer

Linda Nordahl Jakobsen

Louise Bondo

Nanna Callisen Bang

Shahid Abdullah

Associerede medlemmer

Anne-Catherine Legendre

Jesper Heldgaard

Jens Bjerre

Knud B Bach

Kristine Zeuthen Jeppesen

Rose Frederiksen

Troels Stru Schmidt

Kritisk revisor, ekstern

Jytte Jacobsen

På generalforsamlingen den 26. februar 2015 blev denne bestyrelse valgt:

Bestyrelses medlemmer:

Formand Erik Blas

Næstformand Hans Peter Dejgaard

Kasserer: Jørgen Billetoft

Shahid Abdullah

Linda Nordahl Jakobsen

Helle Qwist-Hoffmann

Susanne Hjort

Jesper Heldgaard

Nanna Callisen Bang

Associerede medlemmer i 2015:

Anne-Catherine Legendre

Bjørn Rasmussen

Erik Lyby

Jens Bjerre

Knud B Bach

Kristine Zeuthen Jeppesen

Troels Stru Schmidt

 

Efter generalforsamlingen den 20. februar 2014 ser bestyrelsen sådan ud:

Bestyrelses medlemmer

Formand: Erik Blas

Næstformand: Hans Peter Dejgaard

Kasserer: Jørgen Billetoft

Mogens Jensen

Christian Kruse

Erik Lyby

Jesper Heldgaard

Nanna Callisen Bang

Niels Dabelstein

Associerede medlemmer:

Anne Christensen

Nina Wernberg

Erik Thorbjørn Nørremark

Margrethe Silberschmidt

Per Kirkemann

Anne-Catherine Legendre

Troels Stru Schmidt