Bestyrelse

Bestyrelsen tilrettelægger og forestår afholdelse af arrangementerne.

Bestyrelsen efter generalforsamlingen i marts 2019:

 1. Hans Peter Dejgaard blev på generalforsamlingen i marts 2019 valgt som formand for 3 år (frem til 2022)
 2. Jesper Helgaard valgt til 2020
 3. Stine Kirstein Junge valgt til 2020
 4. Christine Rich valgt til 2021
 5. Linda Nordahl Jakobsen valgt til 2021
 6. Ivan Nygaard (M/IDA) valgt til 2022
 7. Knud B. Bach (M/IDA) valgt til 2022
 8. Henning Nøhr (Danida Evalueringskontor) valgt til 2022
 9. Kristine Zeuthen Jeppesen valgt til 2022
 10. Line Sigh (YDP Styregruppen) valgt til 2022
 11. Torben Due (tidligere WFP) valgt til 2022
 • Rose Frederiksen ( M/IDA) er associeret medlem 
 • Jørgen Billetoft er associeret medlem 

Valgt på generalforsamlingen i 2016: 

Erik Blas (formand)

Hans Peter Dejgaard (næstformand)

Christian Hørdum Andersen

Helle Qwist-Hoffmann

Julia Sommer

Linda Nordahl Jakobsen

Louise Bondo

Nanna Callisen Bang

Shahid Abdullah

Associerede medlemmer

Anne-Catherine Legendre

Jesper Heldgaard

Jens Bjerre

Knud B Bach

Kristine Zeuthen Jeppesen

Rose Frederiksen

Troels Stru Schmidt

Kritisk revisor, ekstern

Jytte Jacobsen

På generalforsamlingen den 26. februar 2015 blev denne bestyrelse valgt:

Bestyrelses medlemmer:

Formand Erik Blas

Næstformand Hans Peter Dejgaard

Kasserer: Jørgen Billetoft

Shahid Abdullah

Linda Nordahl Jakobsen

Helle Qwist-Hoffmann

Susanne Hjort

Jesper Heldgaard

Nanna Callisen Bang

Associerede medlemmer i 2015:

Anne-Catherine Legendre

Bjørn Rasmussen

Erik Lyby

Jens Bjerre

Knud B Bach

Kristine Zeuthen Jeppesen

Troels Stru Schmidt

 

Efter generalforsamlingen den 20. februar 2014 ser bestyrelsen sådan ud:

Bestyrelses medlemmer

Formand: Erik Blas

Næstformand: Hans Peter Dejgaard

Kasserer: Jørgen Billetoft

Mogens Jensen

Christian Kruse

Erik Lyby

Jesper Heldgaard

Nanna Callisen Bang

Niels Dabelstein

Associerede medlemmer:

Anne Christensen

Nina Wernberg

Erik Thorbjørn Nørremark

Margrethe Silberschmidt

Per Kirkemann

Anne-Catherine Legendre

Troels Stru Schmidt