Mozambique: Spillet om magten og kampen om ressourcerne

Mødet fandt sted i Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V den 7. januar, 2014 fra 17:00 til 21:00. På trods af, at mødes var så kort efter Juleferien, var der en imponerende interesse for emnet med 80 diskussionsivrige deltagere

Oplægsholderne var:s

  • Mogens Pedersen, dansk ambassadør i Mozambique
  • Connie Dupont, Senior Governance Advisor i IBIS
  • Ole Steen Christensen, projektdirektør for Per Årsleff A/S nye infrastrukturprojekt i Mozambique.

 

Aftenens ordstyrer var Erik Blas

Via links nedenfor kan præsentationerne hentes.

 

Mødet faldt i to afdelinger. I den første afdeling så vi på den politiske, økonomiske og sociale situation. Politisk er situationen op til præsident og parlamentsvalget i efteråret 2014 meget kompleks. Det regerende FRELIMO parti er presset fra flere sider. Men både indenfor oppositionen og FRELIMO er der flere grupperinger men med uklare grænser imellem. Økonomisk forventes en stærk vækst i de kommende år primært baseret på råstof udvinding og karakteriseret ved manglende investeringer og udvikling af andre sektorer, inklusive landbruget, hvor hovedparten af befolkningen er beskæftiget. Den skæve fordeling af ressourcerne ser ud til at fortsætte. Mozambique har det tredje laveste Human Development Index (HDI) af alle lande og der er en voksende social uro i landet. Civilsamfundsorganisationerne og den frie presse bliver mødt med kraftige modreaktioner fra FRELIMO regeringen, når de prøver at gøre opmærksom på misforholdene.

 

I anden halvdel af mødet så vi på, hvad Danmark og danskerne gør i landet. Ifølge Mogens Pedersen vil den økonomiske udvikling gå så stærkt, at om otte til 10 år vil landet være i stand til at klare sig økonomisk uden donorhjælp. Hvor andre landes virksomheder allerede er i fuld gang med at investere og etablere sig for at få del i det hastigt voksende marked, halter danske virksomheder bagefter. Ole Sten Christensen kunne dog berette, at Årsleff A/S forventer at  udnytte den mulighed, som det store elforsyningsprojekt giver til at komme ind på markedet og få del i de mange opgaver, der forventes i de kommende år finansieret fra både eksterne og interne kilder. Fra oplægsholdere såvel som fra deltagerne blev der dog udtrykt bekymring for fremtiden – specielt på de sociale og politiske områder. Connie Dupont fortalte, at IBIS’s derfor gennem samarbejde med 29 lokale og nationale civilsamfundspartnere fokuserer på støtte til demokratisk regeringsførelse, rettigheder og økonomisk retfærdighed, samt retten til kvalitetsuddannelse.

 

Mødet sluttede med en opfordring til ikke at glemme den varme, venlighed og humor, der møder en i landet på trods af hvilke genvordigheder, der end måtte være.

 

Nedenfor ses et udpluk af billeder fra dagen:
P1020860P1020859

 

 

 

 

 

 

 

P1020856 P1020857