x_Grøn vækst i store byer 27.febr.2014

Her er powerpoint præsentationen om Købehavns kommunes klimaplan 2025: Jorgen Abildgaard præsentation_27.febr.2014

 

Grøn vækst i store byer “the vision of regenerative cities”

Mødet blev afholdt d. 27 februar 2014 i Ingeniørhuset. Mødet handlede om, hvordan et globalt netværk af byer kan bidrage til at den 3. Verdens byer omstilles til grøn vækst. På dette link kan du finde tilmelding i IDA’s system du læse mere om baggrunden for dette møde, der som oplægsholdere har:

Jørgen Abildgaard, Projektchef for Klimaplanen, Københavns Kommune: Byernes tilpasning til klimaforandringerne

Maja Møllnitz Lange, Fulmægtig Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune: Det globale netværk af byer ’C40 Cities’ og det funktion

Hastings Chikoko, C40 Cities, Regional Director for Africa: Udfordringen for Afrikas byer (Skype)

Gustavo Adolfo Carrrión Barrero, Deputy Director, Environmental Policy Planning. Bogotá, Columbia: Erfaringer fra grøn vækst i Bogotá (Skype)

Jørgen Eskemose, Associate Professor, Det Danske Kunstakademi, Arkitektskolen. Kommentarer til panelet.

Københavns Kommune er medlem af det globale netværk ’C40 Cities’, der gennem vidensdeling søger at fremme grøn vækst i byerne. C40 Cities afholder en konference i Johannesburg i begyndelsen af februar 2014. Et resume fra konference vil blive præcenteret på temamødet. C40 Cities’ Climate Leadership Group består af 63 af verden mest innovative byer. København har vundet titlen som Europas miljøhovedstad i 2014, og der er udvist stor international interesse for Københavns 2025 Klimaplan, som satser på et CO2 neutralt København.

 

Nedenfor ses et udpluk af billederne fra arrangementet

P1020955 P1020960

P1020966 P1020970

 

Baggrund til 27 februar mødet om Grønne byer

Temamødet vil behandle hvordan et globalt netværk af byer kan bidrage til at den 3. Verdens byer omstilles til grøn vækst.

Fattige udviklingslande vil opleve, at en markant større andel af deres befolkning i de kommende årtier vil bo i byerne. Byerne fungerer som vækstcentre, og deres forsatte vækst fordrer enorme resurser i form af energi, vand, føde, byggematerialer, etc. Urbaniserings processen har gennem mange årtier bidraget væsentligt til klimaændringerne. Behovet for ressourcer overstiger i væsentlig grad det areal, som byernes nærområder er i stand til at levere. Byernes samlede areal udgør 3-4% af jordoverfladen, men behovet for jord og vand til at producere føde og varer til byerne og til at optage og nedbryde forureningen kræver en meget stor del af jordens produktive areal – ”the ecological footprint” – og dermed en regional udviklingstilgang for ’urban-rural’ interaktioner. Forsat urbanisering med den nuværende ressourcetilgang og vil på et tidspunkt overstige hvad kloden kan levere. Der er derfor et behov for at ændre byernes lineære ”input-ouput system” til et ressource effektivt og regenererende cirkulært system.

Konceptet ”regenerative cities” tilstræber at udvikle strategier til  at fremme en bevarende (restorative) relation mellem byernes forbrug og de økosystemer hvorfra ressourcerne hentes til opretholdelse af byernes eksistens. Konceptet vedrører udviklingen og etableringen af byernes produktions-, forbrugs-, og byggesystemer ud fra en grøn profil og grøn vækst tilgang. En sådan tilgang kræver nationale, regionale, og lokale incitamenter til understøttelse af transformationen til ”regenerative cities”.